Inteligentne urządzenia w przemyśle

Spraw by twoje maszyny i wyposażenie były "mądrzejsze"

Wraz z większym zapotrzebowaniem na produkcję i informacje o jej przebiegu, pojawia się potrzeba stosowania inteligentnych urządzeń pzemysłowych. Inteligentne urządzenia są nieodłączną częścią inteligentnych maszyn, a ich stosowanie jest pierwszym krokiem do przechwytywania danych operacyjnych. Te urządzenie wspomagają podejmowanie mądrzejszych, bardziej świadomych decyzji.

WARTOŚĆ INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Czy jesteś ciekawy, w jaki sposób inteligentne urządzenia przemysłowe mogą zwiększyć wydajność Twoich maszyn? Czy posiadasz linie produkcyjne, które wymagają większego dostępu do informacji?
Aplikacje z inteligentnymi urządzeniami przemysłowymi, będą dla ciebie następnym krokiem na drodze do cyfryzacji.

Inteligentne sterowanie silnikiem

Wysokosprawne silniki zwiększają wydajność, a ich uszkodzenie może być poważne w skutkach. Dzięki inteligentnym sterowaniu silnikiem możesz poprawić produktywność i uniknąć uszkodzeń silników, stosując podejście oparte na danych.

Posiądź wiedzę o naszych inteligentnych produktach:

Inteligentne czujniki

Inteligentne czujniki pomagają połączyć rozbieżne dane w strumienie przydatnych informacji i umożliwiają monitorowanie i zopytmalizowanie zasobów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Nasza oferta inteligentnych czujników jest fundamentem zintegrowanych systemów sterowania i informatyki, dostarczając surowych danych do wykorzystania zgodnie z ideą The Connected Enterprise.

Inteligentne bezpieczeństwo

Inteligentne urządzenia bezpieczeństwa pomagają chronić obsługę, maszyny i procesy oraz są źródłem surowych danych do wykorzystania zgodnie z ideą The Connected Enterprise. Scalają one dane bezpieczeństwa z poziomu produkcji w strumienie praktycznych informacji i umożliwiają monitorowanie i zoptymalizowanie zasobów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Inteligentny monitoring

Urządzenia inteligentnego monitoringu przyczyniają się do zachowania wydajności i efektywności produkcji. Dzięki zdolności wykrywania potencjalnych uszkodzeń wyposażenia, zanim one wystąpią oraz pomiaru zużycia energii, możliwe jest rozszerzenie systemu sterowania o ochronę maszyny.

Integracja systemu sterowania

Zintegruj inteligentne urządzenia Allen-Bradley® z układem sterowania Logix. Połączenie technologii inteligentnego sterowania silnikami z układem sterowania, da dostęp do danych czasu rzeczywistego, umożliwiając zwiększenie informacji o procesie produkcyjnym.

Jak możemy pomóc?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.