Zarządzanie projektem

Nasza kompleksowa i spójna metodologia stymuluje pomyślną realizację projektów

Czy planujesz realizację nowego projektu typu greenfield lub brownfield?Nasi certyfikowani przez PMI kierownicy projektów wykorzystują spójną metodologię dla osiągnięcia globalnej koordynacji, zarządzania zmianami w chwili ich wprowadzenia oraz optymalizują czas dostawy.Realizacja naszych projektów opiera się na modelu GAMP V-Model, który zapewnia identyfikowalność i pomaga zagwarantować zgodność wdrożonego rozwiązania ze specyfikacjami.

Dostarczaj wartość dzięki zarządzaniu projektem

Zobacz, jak radzimy sobie ze skomplikowanymi projektami, oszczędzając Twój czas i środki

Czy kiedykolwiek projekt wymknął Ci się spod kontroli?Czy potrzebujesz pomocy w skutecznym zarządzaniu projektami obejmującymi wiele zakładów, projektami międzynarodowymi i innymi dużymi projektami?Czy potrzebujesz wdrożenia systemów informacji, kontroli, zasilania i bezpieczeństwa?Bez względu na wielkość i złożoność projektu, nasze doświadczenie w zakresie zarządzania projektem i w danej branży pomaga nam definiować, tworzyć i dostarczać w terminie rozwiązania mieszczące się w wyznaczonym budżecie.

Optymalizacja globalnej efektywności technologicznej

Holistyczne podejście do zarządzania projektami

Wiele firm w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że nie posiada odpowiednich narzędzi, siły roboczej i infrastruktury, aby sprostać złożoności realizowanego projektu.Dzięki zarządzaniu projektem masz dostęp do wiedzy w zakresie aplikacji, do narzędzi technicznych i dokumentacji, które można stosować w wielu zakładach jednocześnie.Takie holistyczne, czyli całościowe, podejście pomaga minimalizować ryzyko poprzez wprowadzenie efektywności i spójności do projektów bez względu na granice geograficzne.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.