Usługi konsultingowe i integracyjne

Pomoc w ograniczaniu ryzyka projektowego i generowaniu wartości

Oferujemy specjalistyczną wiedzę branżową i technologiczną pozwalającą sprostać specyficznym wyzwaniom.Dzięki ograniczaniu ryzyka projektowego i rozwiązaniom dostosowanym do Twoich potrzeb pomożemy Ci osiągnąć zyskowną, bezpieczną i zróżnicowaną działalność.

Optymalizuj swoją działalność, chroń swoją inwestycję

Dodatkowa wartość dzięki pakietowi usług technicznych i zarządzania projektem

Nasza uwaga skupia się na generowaniu wartości dla naszego klienta.We wszystkich branżach zauważamy, że istnieją cztery czynniki generujące wartość, które są najważniejsze dla naszych klientów:

  • szybsze wprowadzanie produktów na rynek,
  • obniżenie całkowitego kosztu inwestycji,
  • lepsze wykorzystanie i optymalizacja zasobów,
  • zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa.

Optymalizacja Twojej działalności

W toku współpracy chcemy dowiedzieć się więcej o Twojej firmie, jej problemach i celach.Oddajemy w Twoje ręce bogate doświadczenie i budujemy odpowiedni zespół projektowy, wspierany przez światowej klasy ekspertów i lokalną wiedzę techniczną.Aby zminimalizować Twoje ryzyko i wzmocnić sukces, nasi certyfikowani kierownicy projektów wykorzystują współdzielone procesy oparte na metodologii projektowej PMI.

Bez względu na to, czy Twoje rozwiązanie jest wdrażane w jednym zakładzie, czy w wielu lokalizacjach lub regionach geograficznych, jesteśmy w stanie Ci pomóc.Skupienie naszej uwagi na globalnej realizacji oznacza, że masz gwarancję znormalizowanej i spójnej technologii, bez względu na lokalizację działalności.Możesz również liczyć na bogatą wiedzę specjalistyczną przekazywaną przez profesjonalistów łączących wiedzę techniczną z bogatym doświadczeniem praktycznym.Aby pomóc w zapewnieniu niezawodności i spójności projektowej, nasi eksperci stosują globalne standardy inżynieryjne we wszystkich swoich działaniach.

Chroń swoją inwestycję

Gdy wykorzystujesz naszą globalną infrastrukturę, my pomagamy Ci chronić Twoją inwestycję i wspieramy funkcjonowanie Twojego zakładu.Ocenimy Twoją działalność operacyjną i zarekomendujemy usługi, które pomogą Ci maksymalizować wydajność, optymalizować zasoby i ograniczać ryzyko.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.