Inżynieria i projektowanie początkowe (FEED)

Sukces długofalowy zaczyna się na początku

Od dziesięcioleci nasi eksperci globalni równoważą odpowiednią ilość doświadczenia technologicznego z doświadczeniem branżowym.Oferujemy usługi w zakresie front-end engineering and design (FEED) (inżynieria i projektowanie początkowe) w takich branżach przemysłu ciężkiego, jak wydobycie ropy naftowej i gazu, przemysł chemiczny oraz górnictwo i metalurgia.Świadczymy również te same usługi w branżach przemysłu lekkiego, takich jak branża żywności i napojów oraz branża biomedyczna.Naszą misją jest ograniczanie ryzyka i maksymalizowanie zwrotu z Twojej inwestycji.

Inżynieria i projektowanie początkowe (FEED) prowadzi do sukcesu

Sukces zależy od właściwego planowania

FEED odgrywa kluczową rolę w skutecznej realizacji projektów.FEED jest czymś więcej niż oszacowaniem kosztu. FEED obejmuje zakres projektu, budżet, całkowity koszt posiadania, ramy czasowe wdrożenia i ocenę ryzyka.Wszystkie te czynniki razem pomagają ograniczyć ryzyko i niepewność na etapach szczegółowego projektowania technicznego i oddania do użytku.Ograniczenie ryzyka pomaga tworzyć wartość w całym cyklu produkcyjnym.

Dzięki FEED osiągniesz:

 • niższe koszty cyklu eksploatacyjnego,
 • ograniczenie ryzyka technicznego, harmonogramowego i kosztowego,
 • skrócenie czasu uruchomienia zakładu i produkcji,
 • ograniczenie ryzyka w zakresie BHP, środowiska i zgodności z przepisami,
 • lepszą identyfikację i likwidację ryzyka.

FEED pomaga identyfikować ryzyko i ustanawia dobrze zdefiniowany zakres, budżet i harmonogram prac.Badanie FEED pomaga zmierzać w kierunku większego sukcesu w fazie wdrożenia, uruchomienia i później, w celu minimalizowania ogólnych zagrożeń dla projektu.

Operator w branży górnictwa naftowego odnosi sukces dzięki FEED

Operator w branży górnictwa naftowego i gazu ulepsza i unowocześnia swoją działalność

Firma Total E&P UK Ltd. zwróciła się do Rockwell Automation z prośbą o zapewnienie inżynierów, komponentów i wsparcia.Efekt:

jednoczesna instalacja i skuteczne wykorzystanie zaplanowanego przestoju oznaczało, że wpływ na produkcję był nieistotny.

 • Zdalna kontrola platformy
 • Wspólne części zapasowe, konserwacja i usługodawcy w różnych lokalizacjach
 • Wykorzystanie istniejącego sprzętu, takiego jak infrastruktura systemu bezpieczeństwa i szafki
 • Lepsza ergonomia operatora
 • Doskonały wynik braku utraty czasu pracy podczas projektu
 • Projekt nominowany do nagrody HSE

Gold Fields ogranicza ryzyko dzięki FEED

Bezproblemowa integracja pomaga kopalni złota South Deep Gold Mine w uzyskaniu wyższej efektywności

Nasi inżynierowie pomogli klientowi w realizacji długofalowej wizji: bycia globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego górnictwa złota.Wizja ta była flagowym projektem wzrostowym w Południowej Afryce.Efekt:

 • kompleksowa wizualizacja zakładu i raporty na podstawie wstępnie zdefiniowanych wskaźników KPI,
 • scentralizowana kontrola procesu,
 • bardziej świadome decyzje biznesowe,
 • większy potencjał,
 • minimalizacja ryzyka wstecznego niedopasowania,
 • szybsze działanie systemu sterowania.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.