Zarządzanie ryzykiem

Chroń swoich pracowników, zyski i własność intelektualną

Bezpieczeństwo pracowników, jakość produktów i przestarzały sprzęt stanowią ciągłe wyzwania w prowadzonej działalności.Jednocześnie zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa mogą zakłócić pracę systemów sterowania, tworzyć nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i własności intelektualnej.

Uwzględnienie zarządzania ryzykiem w koncepcji inteligentnej produkcji może pomóc w rozwiązaniu tych problemów i ochronie siebie, posiadanych zasobów oraz marki firmowej.

Eliminacja ryzyka u źródła

Skup się na swojej infrastrukturze w celu rozwiązania problemów tam, gdzie powstają

Zarządzanie ryzykiem powinno skupiać się na obszarach, w których powstają takie zagrożenia, jak obrażenia pracowników, wycieki danych i zwroty produktów.W wielu przypadkach jest to infrastruktura automatyki przemysłowej.

Cztery kluczowe obszary, na których powinny skupiać się działania w zakresie zarządzania ryzykiem, obejmują:

  • przestarzały sprzęt: modernizacja systemów sterowania i informacji w celu minimalizacji przestojów, wspierania zgodności i rozwiązywania problemów związanych z jakością, bezpieczeństwem pracy i ochroną przed zagrożeniami;
  • jakość: wykorzystanie danych, które od dawna były ukryte w prowadzonych operacjach w celu poprawy zarządzania jakością i zapewnienia zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów;
  • bezpieczeństwo pracy: podążanie za najlepszymi w ich klasie producentami poprzez rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa w ramach trzech kluczowych obszarów: kultura pracy, zgodność i kapitał;
  • ochrona przed zagrożeniami: przyjęcie kompleksowego podejścia do ochrony przed zagrożeniami w obecnych warunkach ciągle rosnących zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem w erze informacji

Rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa pracy poprzez ochronę przed zagrożeniami

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego stanowi zagrożenie nie tylko pod względem własności intelektualnej, zakłócenia operacji i pogorszenia jakości produktów.Jest to również zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.Niewydajne systemy bezpieczeństwa mogą stanowić zagrożenie dla poszczególnych pracowników lub całych zakładów.Dodatkowo zmodyfikowane lub niedziałające systemy mogą być niebezpieczne w przypadku żywności, leków, wody i dostarczania energii, czyli zasobów, od których zależne jest społeczeństwo.

Integrując bezpieczeństwo i ochronę w ramach rozwiązania The Connected Enterprise i stosując się do podstawowych jego wytycznych, można oceniać, zarządzać i niwelować zagrożenia dla ochrony i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego

Dowiedz się, jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ramach rozwiązania The Connected Enterprise

Rosnąca potrzeba identyfikowalności i serializacji

Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw oraz poprawę identyfikowalności produktów.Przepisy te tworzą nowe wymogi dla producentów żywności, środków farmaceutycznych, metali i innych wyrobów pod względem implementacji rozwiązań w zakresie serializacji i identyfikowalności.

Holistyczny system serializacji może pomóc w spełnieniu tych wymogów i umożliwić płynne udostępnianie danych w całym łańcuchu dostaw oraz identyfikowalność aż do poziomu jednostki sprzedażowej.System serializacji lub śledzenia zapewnia również dodatkowe korzyści biznesowe.Odwrotna logistyka może na przykład pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zwrotami produktów i zapewnia wartościowe dane dla lepszego prognozowania.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.