Wydajność

Zintegrowana automatyzacja i informacje są przyszłością produktywności

Dzięki połączeniu automatyki i informacji firmy mogą korzystać z nowych sposobów pomiarów i zarządzania produktywnością.Dane dotyczące produkcji dostępne z Internetu Rzeczy ułatwiają na przykład podejmowanie decyzji oraz poprawiają wydajność maszyn.Zintegrowana automatyzacja i informacje otwierają drzwi na nowe innowacje zwiększające produktywność, w tym samodzielny sprzęt i współpracujące roboty.

Jaka jest Twoja strategia modernizacji?

Wykorzystaj nową technologię i wybierz produktywność, jako cel długoterminowy

Strategia modernizacji to nie tylko nowocześniejsze maszyny i sprzęt.Obejmuje również tworzenie wytycznych uwzględniających wszystkie aspekty prowadzonych operacji.Dotyczy również zabezpieczania operacji na przyszłość pod względem nieuniknionego rozwoju technologii i zmian warunków biznesowych.

Przyjrzyj się niektórym sposobom zwiększania przez firmy produktywności poprzez modernizację:

  • firmy z branży samochodowej wykorzystują automatyczne systemy danych do wspierania zwiększania całkowitej efektywności wyposażenia oraz produktywności o 50%;
  • firmy z branży spożywczej wykorzystują podejście do infrastruktury jako do usługi w celu skrócenia czasu rozwiązywania problemów o 90%;
  • firmy z branży naftowej i gazowniczej stosują analitykę prognostyczną w czasie rzeczywistym do identyfikacji potencjalnych usterek i minimalizacji przestojów;
  • firmy farmaceutyczne zwiększają spójność procesów w celu zwiększenia produkcji o 65%.

My również zmodernizowaliśmy nasze operacje produkcyjne w ramach naszego zastosowania koncepcji The Connected Enterprise.Zintegrowaliśmy automatyzację i informacje w jeden połączony system.Wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie MES i EMI do gromadzenia informacji z setek aplikacji w jednej centralnej lokalizacji.Zanotowaliśmy 4 - 5% wzrost produktywności w skali roku od czasu wprowadzenia nowego systemu.

Nowa koncepcja produktywności

Uproszczenie i ułatwienie projektowania systemu

Tradycyjne podejście do projektowania systemów nie jest optymalne w przypadku bardziej złożonych systemów inteligentnych.Obejmuje wykorzystanie wielu narzędzi, które ze sobą nie współpracują.

Nowoczesne oprogramowanie projektowe pomaga w ułatwieniu procesu zwiększania wydajności projektowania:

  • pojedyncze, zintegrowane środowisko projektowe upraszcza proces projektowania i zmniejsza czas realizacji zadania;
  • wirtualne funkcje projektowe umożliwiają weryfikację, testowanie i optymalizację kodu aplikacji niezależnie od sprzętu, a także skracają czas uruchamiania i koszty systemowe;
  • biblioteki kodów do wielokrotnego wykorzystania mogą być zarządzane i wdrażane w całym przedsiębiorstwie w celu przyspieszenia czasu projektowania i zwiększenia spójności projektowej;
  • logiczna organizacja systemu przedstawiająca kod odpowiednio do perspektywy użytkownika zamiast z perspektywy sterownika ułatwia identyfikację i konserwację kodu.

Samodzielne i systemowe

Urządzenia samodzielne mogą gromadzić dane procesowe, takie jak diagnostyka, a następnie podejmować działania w oparciu o takie dane.Napęd serwo z zaawansowaną technologią samoregulacji może na przykład wykrywać i usuwać rezonujące częstotliwości oraz automatycznie wprowadzać regulacje.Pomaga to w optymalizacji wydajności urządzenia oraz zmniejsza potrzeby regularnej konserwacji i regulacji.

Wiele współpracujących samodzielnych urządzeń może tworzyć zasoby systemowe.Może to obejmować linię produkcyjną samodzielnie przekierowującą produkty do innych linii pakowania po otrzymaniu zgłoszenia od inteligentnego paletyzatora o zatrzymaniu pracy.Może to również dotyczyć zmniejszenia prędkości pracy linii oraz zaplanowania prac konserwacyjnych po wykryciu przegrzewania łożysk przenośnika.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.