Inteligencja Operacyjna

Lepsze informacje wspierają lepsze decyzje w inteligentnym zakładzie produkcyjnym

Informacje operacyjne są podstawą działania inteligentnego zakładu produkcyjnego.Dzięki dostarczaniu właściwych informacji do odpowiednich pracowników we właściwym czasie, pracownicy uzyskują możliwości podejmowania lepszych decyzji.Wykorzystując inteligentne urządzenia, które mogą samodzielnie diagnozować lub rozwiązywać problemy, operacje stają się bardziej inteligentne i generują mniej przestojów.

Wykorzystywanie potencjału inteligentnego zakładu produkcyjnego

Wbudowane technologie inteligentne tworzą nieograniczone możliwości doskonalenia operacji

Zrozumienie wykorzystywania wbudowanych technologii inteligentnych dostępnych za pośrednictwem inteligentnych urządzeń i sprzętu jest podstawą inteligentnego podejścia do produkcji.

Gromadzenie danych, takich jak status sprzętu i raporty oparte na wyjątkach, może zapewnić dodatkowy wgląd w procesy i pomóc w optymalizacji zasobów.Wbudowane technologie inteligentne mogą pomóc w następujących zadaniach:

  • identyfikacja mocnych i słabych stron operacji;
  • wprowadzenie systemów zarządzania wydajnością;
  • projektowanie i implementacja lepszych systemów produkcji;
  • opracowywanie lepiej dobranych programów szkoleniowych.

Inteligentna produkcja

Produkcja oparta na popycie

Po objęciu wszystkich funkcji w swojej organizacji oraz dostawców i klientów informacjami operacyjnymi tworzone są podstawy do produkcji opartej na popycie.

Nowe zamówienie uruchamia system realizacji produkcji (MES) w celu wygenerowania instrukcji i przepływów pracy.

Linie produkcyjne samodzielnie się konfigurują, a surowce są dostarczane w oparciu o zapotrzebowanie.

Po wysłaniu zamówienia system MES komunikuje się z systemami ERP na poziomie biznesowym i wysyła do dostawców informacje o znaczeniu krytycznym.Dane dotyczące wydajności dostaw oraz jakości produktów są przesyłane do zakładu, co pozwala operatorom zajmować się i rozwiązywać potencjalne problemy.

Analityka w czasie rzeczywistym

Za sobą mamy już dni ręcznego gromadzenia danych, które zapewniały jedynie chwilowy obraz i były narażone na błędy ludzkie.Oprogramowanie do analityki w czasie rzeczywistym zajmuje się danymi automatycznie i stale gromadzonymi z kilku źródeł i umieszcza je w odpowiednim kontekście w celu zapewnienia przydatnych informacji dla pracowników.

Tego rodzaju analityka tworzy większą przejrzystość operacyjną i lepszy wgląd w złożone procesy produkcyjne.Operatorzy i technicy mogą wykorzystywać funkcje analityczne do podejmowania decyzji o znaczeniu krytycznym w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia produktywności.Osoby podejmujące decyzje dotyczące różnych funkcji mogą również monitorować prawie każdy aspekt prowadzonych operacji.Takie informacje umożliwiają im rozwiązywanie problemów związanych z jakością, bezpieczeństwem, zgodnością, zużyciem energii i przestojami.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.