Loading

Zautomatyzowane oczyszczanie wody słodkiej

SCADA – automatyzacja i sterowanie dla osiągnięcia wydajności operacyjnej i zgodności z przepisami

Main Image

Woda słodka jest niezbędna do życia. Choć stanowi zasób odnawialny, nie jest dostępna w nieograniczonej ilości. Wraz ze wzrostem liczby ludności i postępującą urbanizacją potrzeba zrównoważonych procesów jest coraz bardziej paląca. Woda słodka, inaczej mówiąc pitna, musi być zdatna do spożycia przez ludzi i spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy krajowe. Bezpieczeństwo również odgrywa wielką rolę, ponieważ układy sterowania muszą być tak zabezpieczone, aby wytrzymały celowe ataki i przypadkowe awarie. Rezultatem musi być bezpieczeństwo dla klientów komunalnych. Możemy pomóc działać efektywniej i bezpieczniej, a jednocześnie spełniać krajowe przepisy i uregulowania.


Rozwiązania dla branży zaopatrzenia w wodę

Redukuj koszty projektu, pracując efektywnie i bezpiecznie

Efektywna i bezpieczna działalność, zgodna z surowymi wymaganiami regulacyjnymi wymaga współpracy na każdym etapie cyklu, w tym:

 • wykorzystania narzędzi i wiedzy technicznej do osiągnięcia efektywnego kosztowo oraz terminowego projektowania i realizacji,
 • zintegrowanych systemów, które umożliwiają kompletną kontrolę, wizualizację i raportowanie wewnętrznych operacji firmy,
 • wsparcia dla zmaksymalizowania czasu pracy bez przerw i wydajności operacyjnej zakładu.

Nasza oferta produktów i usług, wiedza techniczna i sieci wyspecjalizowanych partnerów dają narzędzia, których potrzebujesz. Nasza olbrzymia baza urządzeń pozwala producentom wody na:

 • maksymalizację wydajności,
 • ograniczenie kosztów wdrożenia,
 • minimalizację kosztów cyklu eksploatacyjnego,
 • zachowanie zgodności z przepisami.

Zintegrowane rozwiązania w zakresie informacji i sterowania

Zintegrowane systemy efektywnej i zgodnej z przepisami produkcji wody

Takie rozwiązania jak nasze oprogramowanie FactoryTalk®:

zwiększają dostępność rzetelnych danych,

 • zwiększają widoczność i wiedzę o procesie produkcyjnym w celu opracowywania raportów i analiz w czasie rzeczywistym.
 • Zbieranie i przechowywanie wstępnie zweryfikowanych danych gwarantuje, że do raportów trafiają tylko prawidłowe informacje
 • Portal internetowy ułatwiający zdalną wizualizację

Większa wydajność systemu

 • Dzięki błyskawicznemu dostępowi do mierników produkcji dla całego systemu operatorzy mogą reagować na awarie, takie jak przeciekające rury, zanim pojawią się poważniejsze problemy

Skrócenie czasu i obniżenie kosztu raportowania zgodności z przepisami

 • Dostęp do danych zgromadzonych w okresie 10 lat, dłużej niż jest to wymagane przepisami

Wspólnie z Cisco® opracowaliśmy architekturę, która wspiera połączone rozwiązania sieciowe w ramach gospodarki wodnej. Rozwiązanie to, bazujące na technologii sieciowej Cisco oraz naszych systemach kontroli SCADA, oferuje:

 • obniżenie całkowitego kosztu inwestycji (TCO), bazując na zunifikowanych systemach komunikacji sieciowej i sterowania,
 • potężną wielowarstwową ochronę zapewnianą przez wypróbowane zabezpieczenia Cisco,
 • lepsze zarządzanie działalnością operacyjną i urządzeniami dzięki zdalnemu monitorowaniu i konserwacji,
 • większe możliwości zarządzania siecią i ułatwioną administrację,
 • zaawansowane usługi biznesowe, takie jak przechwytywanie wideo i telefonia internetowa.

Dysponujemy doświadczeniem na tym polu i oferujemy usługi zdalnego wsparcia i rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami, aby wspierać skuteczne działanie zakładu.


Uzyskanie klarownego wglądu w produkcję wody

Dokładne i terminowe raporty z produkcji wody pomagają zachować zgodność z przepisami

Greater Wellington Regional Council (GWRC) jest odpowiedzialna za dostarczanie czystej wody do ponad 10% ludności Nowej Zelandii.

Aby przestrzegać stale zmieniających się przepisów, GWRC potrzebowała rozwiązania, które mogło dostarczać dokładnych i terminowych raportów z produkcji wody. Raporty te wymagały dostępu do danych pozyskiwanych z istniejących układów oczyszczania wody, produkcji i sterowania. Nasze rozwiązanie pomogło w osiągnięciu tego celu.

Dzięki jego zastosowaniu GWRC była w stanie spełnić państwowe wymagania sprawozdawcze i udoskonalić dystrybucję uzdatnionej wody. Mogła również przekazywać wyższej jakości informacje o produkcji i zużyciu wody udziałowcom wewnętrznym i zewnętrznym.

Poznaj więcej historii sukcesów klientów


Produkty i funkcje

Produkty i usługi ułatwiające przestrzeganie przepisów i poprawę efektywności

Nasze portfolio produktów i usług oferuje producentom wody rozwiązania poprawiające efektywność działalności operacyjnej. Od zdalnych terminali (RTU) i sterowników pomp po nowoczesne systemy SCADA i systemy kontroli – dostarczamy w pełni zintegrowane rozwiązania dla oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych.

Co wchodzi w skład naszej oferty:

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie