Loading

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Wykorzystanie automatyzacji i sterowania silnikami do uzyskania wydajności i zgodności z przepisami w oczyszczalniach ścieków

Main Image

Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych obejmuje wiele procesów wymagających dużych nakładów energii i pracy. Oczyszczone ścieki wpompowane z powrotem do wód gruntowych muszą również spełniać wiele surowych przepisów i norm; woda ta musi być zdatna do picia. Dlatego też wydajność energetyczna i zgodność z przepisami są kluczowe dla klientów i podmiotów komunalnych. Oferujemy systemy oczyszczania ścieków, które wspierają efektywne funkcjonowanie zakładu, utrzymywanie jakości wody i przestrzeganie obowiązujących przepisów.


Rozwiązania w zakresie oczyszczalni ścieków

Chroń jakość wody i ograniczaj zużycie energii

Niektóre z procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków wymagają znacznych ilości energii i obejmują:

 • przekształcenie CO2 wygenerowanego w procesie przetwarzania osadów w metan wykorzystywany do uzyskania energii w innych procesach w zakładzie,
 • wykorzystanie napowietrzników komory osadowej do uwolnienia tlenu i stymulowania wzrostu mikroorganizmów.

Wszystkie te procesy korzystają z rozwiązań, które monitorują i kontrolują zużycie energii.

Przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem ścieków, wykorzystujące w procesie oczyszczania ścieków system zintegrowanej kontroli i wizualizacji SCADA, mogą oczekiwać skrócenia czasu projektowania i udoskonalonego sterowania procesem. Zaawansowane możliwości sieciowe i diagnostyczne oraz lepszy dostęp do danych z procesu umożliwiają również sprawniejszą konserwację prewencyjną.

Nasza oferta produktów i systemów, wiedza techniczna i sieć wyspecjalizowanych partnerów w zakresie rozwiązań zapewnią potrzebne narzędzia. Nasza technologia pozwala operatorom oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych na:

 • ograniczenie kosztów energii,
 • optymalizację kosztu technologii i wdrożenia,
 • minimalizację kosztów cyklu eksploatacyjnego,
 • zachowanie zgodności z przepisami.

Zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami

Zintegrowane systemy efektywnej i zgodnej z przepisami produkcji wody

Nasze rozwiązanie w zakresie automatyki, zintegrowane z naszym inteligentnym sterowaniem silnika, pomoże spełnić wymagania wydajnościowe i przestrzegać obowiązujących uregulowań.

Nasza oferta obejmuje:

 • Programowalne sterowniki automatyzacyjne ControlLogix®, które zapewniają zaawansowane możliwości przetwarzania, a jednocześnie stale gromadzą kluczowe dane operacyjne.
 • Ściśle zintegrowany interfejs HMI, wykorzystujący oprogramowanie FactoryTalk® View SE, które pozwala na błyskawiczny, bieżący dostęp do informacji i trendów operacyjnych.
 • Bibliotekę PlantPAx® Library, która zawiera podstawowe części składowe systemu, obejmuje panele interfejsu HMI dostosowane do konkretnych ról w zakładzie.
 • Zestaw narzędzi Accelerator dla wodociągów i oczyszczalni pomaga błyskawicznie wdrożyć projekt i zawiera:
  • specyfikacje zamówienia,
  • poradnik szybkiego uruchamiania,
  • przykładowy sterownik i konfigurację interfejsu HMI do popularnych zastosowań, takich jak przepompownie ścieków, pompy dozujące, struktury dostarczające wodę i postępowanie z substancjami stałymi.

Dysponujemy doświadczeniem w tej dziedzinie i oferujemy usługi zdalnego wsparcia oraz rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami, aby wspierać skuteczne działanie zakładu.


Modernizacja systemu nadzoru i pozyskiwania danych (SCADA)

Miasto ulepsza zdolności przechowywania, analizowania i raportowania danych operacyjnych

Rada miasta Hamilton zmodernizowała system nadzoru i pozyskiwania danych (SCADA) w oczyszczalni ścieków. Ulepszenie to przyczyniło się do usprawnienia procesów decyzyjnych i poprawy wydajności. Pomogło także zapewnić zgodność z przepisami.

Opinie klientów
„Odkryliśmy przestrzeń dla poprawy efektywności pracy w zakładzie przez wdrożenie zintegrowanego systemu, którego celem jest zwiększenie efektywności i ograniczenie przestojów”.

Gary Pitcaithly, Kierownik ds. automatyzacji i elektryczności, Rada Miasta Hamilton

Produkty i możliwości

Produkty i usługi służące przestrzeganiu przepisów i poprawie efektywności operacyjnej

Nasze portfolio produktów i usług oferuje operatorom oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych rozwiązania optymalizujące zużycie energii i przestrzeganie przepisów jakościowych. Od zdalnych terminali (RTU) i sterowników pomp po nowoczesne systemy SCADA i systemy sterowania – dostarczamy w pełni zintegrowane rozwiązania dla oczyszczalni ścieków.

Nasza oferta obejmuje:

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie