Loading

Generowanie energii wiatrowej

Zautomatyzuj turbiny wiatrowe i farmy wiatrowe w celu zwiększenia rentowności produkcji energii

Generowanie energii wiatrowej

Wykorzystaj system sterowania farmami wiatrowymi jednego producenta, aby niezawodnie i wydajnie produkować energię. Od automatyki i zabezpieczeń turbin wiatrowych po kompletne rozwiązania do zarządzania farmami wiatrowymi – pomożemy Ci osiągnąć cele operacyjne.


Rozwiązania w zakresie automatyki farm wiatrowych

Wiele stosowanych dziś systemów sterowania zostało opracowanych przez producentów turbin na własne potrzeby. W rezultacie nie zapewniają one wystarczających możliwości skalowania, adaptacji, ekonomicznej pracy lub niezawodności, aby umożliwić zaspokojenie rosnącego popytu na całym świecie. Szybkie tempo rozwoju farm wiatrowych wymaga od producentów skoncentrowania się na konstrukcji turbin, a nie na wdrażaniu systemów sterowania. Nasze skalowalne rozwiązania mogą służyć do obsługi instalacji tak małych jak pojedyncza turbina lub tak dużych jak cała farma.


Rozwiązania do sterowania turbinami wiatrowymi

Systemy automatyki dla turbin wiatrowych i farm wiatrowych

Oferujemy szeroką gamę układów sterowania turbinami wiatrowymi umożliwiających obsługę procesów produkcji energii elektrycznej na lądzie lub na morzu i zarządzanie farmami wiatrowymi. Mamy dogłębną wiedzę na temat tej globalnej gałęzi przemysłu i oferujemy usługi zdalnego wsparcia i zarządzania zasobami. Dzięki nim Twoje turbiny i farmy będą działać bez zakłóceń i przynosić zyski.

 


System SCADA dla farm wiatrowych

Nasze rozwiązania oprogramowania do wizualizacji i informacji, powiązane z naszą infrastrukturą sieciową, umożliwiają operatorom monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym. Nasze rozwiązania obejmują:

  • Rozwiązanie SCADA do monitorowania i raportowania działalności farmy wiatrowej
  • Raportowanie kolejności zdarzeń (SOE) dla dokładnej kolejności alarmów, co redukuje czas diagnozowania i usuwania usterek
  • Rozwiązania sieciowe, m.in. usługi konsultingowe NERC CIP pomagające w ocenie infrastruktury sieciowej, jej projektowaniu, wdrażaniu, audycie i zarządzaniu nią

Zarządzanie i sterowanie farmami wiatrowymi

Do skutecznego zarządzania farmą wiatrową potrzeba wielu rozwiązań, a nie jedynie niezawodnego układu sterowania turbinami wiatrowymi:

  • oprogramowania SCADA do monitorowania generatorów turbin wiatrowych, sterowania nimi, gromadzenia i raportowania danych,
  • systemu DCS PlantPAx® do sterowania procesami rozproszonymi, sterowania najważniejszymi parametrami bezpieczeństwa oraz do inteligentnego sterowania silnikami w ramach pojedynczej platformy dostępu do danych,
  • wysoce wydajnej technologii Rockwell Automation i Cisco, pomagającej zapewnić zgodność farm wiatrowych z ewoluującymi przepisami dotyczacymi ruchu i eksploatacji sieci.

Air Windpower opracowuje nowy generator

Układ sterowania generatorami turbin wiatrowych zapewniający wysoką wydajność i niezawodność

Turbina Air Product powstała w określonym celu: aby zmaksymalizować niezawodność i zminimalizować koszty energii produkowanej podczas jej eksploatacji. Komponenty układów elektrycznych i systemów automatyki muszą mieć możliwość monitorowania i obsługi generatora turbiny wiatrowej z maksymalną wydajnością, bez nieplanowanych przestojów. Dzięki zastosowaniu wielu produktów z naszej oferty rozwiązań sterowniczych pomogliśmy firmie Air Product wdrożyć kompleksowe rozwiązanie w zakresie automatyki generatora turbiny wiatrowej. Zaprojektowany system oferuje największą dostępność oraz doskonałe parametry energooszczędności i niezawodności.


System Integrated Architecture sterujący produkcją energii elektrycznej z energii wiatru

Zintegrowane sterowanie silnikiem, ruch, bezpieczeństwo i wizualizacja danych

Nasz system Integrated Architecture® stanowi potężną platformę, umożliwiającą sterowanie turbinami wiatrowymi i farmami wiatrowymi. W połączeniu z rozwiązaniami turbinowymi i funkcjami monitorowania stanu nasze produkty zapewniają wydajną, niezawodną i bezpieczną pracę urządzeń.

Więcej informacji na temat systemu Integrated Architecture

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie