Loading

Produkcja energii elektrycznej z biomasy

Elastyczne i skalowalne rozwiązania zapewniające najniższe całkowite koszty inwestycji

Produkcja energii elektrycznej z biomasy

Uprość procesy produkcyjne, projektowe i inżynieryjne, korzystając z obejmującej cały zakład platformy sterującej. Platforma ta wykorzystuje najnowocześniejsze technologie do zoptymalizowania wydajności energetycznej.


Niezawodna, wydajna i bezpieczna produkcja

Produkuj więcej energii elektrycznej z mniejszej ilości surowców dzięki zastosowaniu elastycznego rozwiązania sterującego

Jednym z kluczy do sukcesu w sektorze produkcji energii elektrycznej z biomasy jest wdrożenie elastycznego systemu automatyki, który umożliwia bezproblemową wymianę surowców. Możemy pomóc Ci sprostać wyzwaniom technologicznym, inżynieryjnym oraz projektowym i przeprowadzić modernizację istniejącej infrastruktury lub zbudować nowe obiekty. Oferujemy sprawdzone zintegrowane systemy sterowania i informatyczne, które poddano kompleksowym testom z uwzględnieniem wymagań takich jak:

  • wydajne zarządzanie zasobami paliwowymi,
  • optymalizacja sterowania kotłem,
  • szybki dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie,
  • efektywne wykorzystanie pojedynczej platformy sterowniczej w celu zrównoważenia procesów produkcyjnych,
  • bezpieczne zarządzanie infrastrukturą,
  • szybki dostęp do pomocy, gdy jest ona najbardziej potrzebna.

Rozwiązania obejmujące cały zakład

Zintegrowane systemy zapewniające elastyczność i niezawodność

Produkcja energii elektrycznej z biomasy wiąże się z pewnymi trudnościami. Brak wsparcia inżynieryjnego, projektowego i technologicznego uniemożliwia rozwój działalności lub budowę nowych obiektów.

Pomożemy rozwiązać problemy napotykane podczas konstrukcji nowych lub modernizacji istniejących obiektów. Oferujemy szeroki wachlarz sprawdzonych, zintegrowanych systemów sterowania oraz informatycznych, dostosowanych do wymagań przemysłowych.


Przyszłością przemysłu energetycznego są samowystarczalne budynki.

Łączenie układów sterowania i technologii budownictwa z nowoczesnymi bioreaktorami

Pierwszy budynek wyposażony we wbudowany w fasadę bioreaktor zaprezentowała w 2013 r. w Hamburgu (Niemcy) firma Internationale Bauausstellung (IBA). Wielkim wyzwaniem dla tego projektu było połączenie technologii uprawy mikroalg z nowoczesną technologią budownictwa. Nasza firma dostarczyła elementy sterujące, zintegrowała poszczególne technologie w ramach jednego systemu i pomogła zapewnić automatyczne funkcjonowanie budynku w ciągu roku.


Biomasa roślinna pomaga uniwersytetowi zrealizować cele

Wykorzystanie biomasy do redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dzięki zintegrowanej platformie i pojedynczemu środowisku programowemu sterowników operator zakładu może przechowywać na miejscu mniej części zapasowych. Dokładne sterowanie zapewniane przez platformę umożliwia systemowi przetwarzanie biomasy z wymaganą precyzją. Taki system sterowania pomaga uniwersytetowi osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie