Loading

Systemy produkcji energii

Automatyzacja elektrowni, SCADA i układy sterowania

Systemy produkcji energii

Maksymalizuj niezawodność i zmniejsz koszty całkowite

Twoim celem jako dostawcy energii jest niezawodna i ekonomiczna produkcja energii elektrycznej.

Musisz bezustannie zwiększać wydajność operacyjną pomimo starzejących się zasobów. Musisz spełniać wymagania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednocześnie jednak Twoja pula zasobów i doświadczonych pracowników się kurczy.

Oferujemy technologie i rozwiązania, które pomogą ograniczyć potencjalne zagrożenia związane z tymi wyzwaniami. Możemy pomóc w dostosowaniu do zmieniającego się krajobrazu przemysłu energetycznego dzięki szerokiej ofercie produktów, które:

  • zwiększają wydajność,
  • optymalizują funkcjonowanie zakładów,
  • redukują emisję zanieczyszczeń,
  • pozwalają unikać nieplanowanych przestojów,
  • zapewniają najniższe całkowite koszty inwestycji.

Oferujemy zintegrowane rozwiązania do sterowania procesami i silnikami, zapewniania bezpieczeństwa i dostępu do informacji w ramach pojedynczej, otwartej i skalowalnej architektury. Nasze rozwiązania zapewniają kompleksowe, obejmujące cały zakład sterowanie procesami produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych lub odnawialnych.


Rozwiązania do automatyzacji elektrowni

Biomasa

Wzrostowi popularności biomasy jako paliwa na całym świecie towarzyszy wzrost zapotrzebowania na elastyczne układy sterowania. Zróżnicowanie wykorzystywanych surowców sprawia, że zdolność adaptacji i zapewnienia stałego poziomu produkcji stanowi wyzwanie. Odpowiedzią są nasze rozwiązania.

Węgiel

Choć może nie jest to kierunek, w którym przemysł będzie się rozwijać, nadal pozostaje jedną z głównych jego gałęzi. Każdego dnia dbasz o to, aby zakład sprawnie funkcjonował. Nasze elastyczne rozwiązania mogą w tym pomóc, zapewniając najniższe całkowite koszty inwestycji.

Energia wodna

Woda jest pierwotnym odnawialnym źródłem energii. Zakłady, które działają już od dziesięcioleci, wymagają unowocześnienia. Nasze sprawdzone systemy sterowania i dostępu do informacji pomogą maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby.

Gaz ziemny

Istnieje wiele elektrowni gazowych, którym należy zapewnić możliwość szybkiego reagowania. Niektóre wymagają modernizacji, aby zapewnić sobie długowieczność, podczas gdy inne mają problemy dotyczące niezawodności. Nasza oferta systemów sterowania pomoże zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i osiągnąć cele produkcyjne.

Energia słoneczna

Rosną naciski na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych szybko staje się realną alternatywą. Dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom do sterowania i gromadzenia informacji można jeszcze wydajniej przechwytywać i wykorzystywać energię promieni słonecznych.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa niezmiennie zyskuje na popularności, a duże farmy morskie stają się rzeczywistością. Bez prawidłowego zarządzania nimi nie da się jednak zmaksymalizować wydajności produkcji. Nasze rozwiązania sterownicze pomogą zadbać o wysoką dostępność urządzeń.


System DCS do produkcji energii

Zintegrowane sterowanie procesami, sterowanie silnikami, bezpieczeństwo i wizualizacja

Nasz rozproszony system sterowania (DCS) PlantPAx® zapewnia bezproblemową integrację najważniejszych procesów produkcyjnych i umożliwia zrównoważenie działalności zakładu. Integruje on również sterowanie procesami, dyskretne, silnika, informacje i bezpieczeństwo. Pojedyncza platforma pozwala obniżyć koszty części zapasowych i szkoleń.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx

Opinie klientów
„Ten projekt systemu DCS PlantPAx wyznaczył nowy standard dla wszystkich przyszłych projektów w naszym zakładzie i stanowi model dla zakładów Veresen”.

Brett Weber, kierownik ds. operacji i konserwacji, Ripon Cogen

W jaki sposób pomogliśmy przedsiębiorstwom takim jak Twoje?

Razem z wieloma naszymi partnerami od dziesięcioleci pomagamy zakładom energetycznym. Nasze automatyzacje elektrowni, systemy SCADA i układy sterowania pomagają zwiększyć niezawodność i kontrolować koszty.

Poznaj więcej historii sukcesów klientów

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie