Loading

Wzbogacanie surowców mineralnych

Zintegrowany układ sterowania zapewnia przewidywalne wyniki i wydajność

Main Image

W wymagającym środowisku przemysłowym branży górniczej konieczna jest ścisła kontrola nad obszarami procesowymi: płukania, flotacji, zagęszczania i rafinacji. Nasze rozwiązania dla przemysłu górniczego tworzą nowoczesny rozproszony system sterowania, który pomoże zapewnić spójność produkcji przetworzonych minerałów. Pomaga on zwiększyć wydajność, zminimalizować czas przestojów i umożliwia integrację z aplikacjami biznesowymi na potrzeby bieżącej wizualizacji głównych wskaźników wydajności produkcji.


Większa spójność procesów i doskonałość operacyjna.

Rozwiązania dla przemysłu górniczego zapewniające zintegrowane i spójne sterowanie procesem

Niejednakowa jakość minerałów, nadmierne zużycie odczynników lub wody oraz zakłócenia procesu wydobywczego wpływają na wydajność produkcji. Mają one wpływ także na czas przebywania i koszty produkcji. Każdy zakład górniczy jest wyposażony w urządzenia sterujące konieczne do pracy. Zazwyczaj jednak w poszczególnych obszarach zakładu do sterowanie używa się rozwiązań różnych dostawców. Ten brak standaryzacji może niekorzystnie wpływać na wydajność produkcji, zwiększając złożoność i koszty.

Zintegrowane, standaryzowane podejście jest siłą napędową efektywności i wartości. Nasze rozwiązania dla przemysłu górniczego spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące sterowania wzbogacaniem i ułatwiają integrację z istniejącymi systemami starszego typu. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) łączą ze sobą wszystkie poziomy organizacji, tworząc prawdziwą kopalnię połączoną i przekształcają dane w informacje na temat produkcji.

Dzięki naszym fabrycznie zaprojektowanym rozwiązaniom dla górnictwa firmom udaje się skrócić czas procesów inżynieryjnych wymaganych do wdrożenia strategii sterowania, które pozwalają ograniczyć odchylenia procesowe i zwiększyć wydajność produkcji. Nasze rozwiązania dla przemysłu górniczego zapewniają łatwość integracji i łączność. Technologie wizualizacji, w tym rozwiązania mobilne, zapewniają dostęp do informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze. Pomagają one monitorować bieżące trendy produkcyjne, ułatwiając podejmowanie stosownych działań w odpowiednim momencie


Odrębne budynki kopalni tworzą jedną całość

Nowy układ sterowania procesem umożliwia połączenie 14 budynków w celu obniżenia kosztów.

Wiodący światowy producent metali ziem rzadkich i innych zakupił zakład w Kalifornii. Jego celem było przekształcenie go w najnowocześniejsze centrum wydobywczo-przetwórcze. Ogromny projekt o wartości 1 mld USD objął 14 budynków w jednej lokalizacji. Wymagały one jednak wdrożenia wspólnego układu sterowania każdym z obiektów.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie w branży, aby ułatwić opracowanie, implementację i wsparcie inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie