Loading

Automatyzacja cementowni

Automatyzacja fabryki na potrzeby produkcji oraz przetwarzania betonu i cementu

Main Image

Na konkurencyjnym rynku produkcji cementu udoskonalenia technologiczne stanowią kluczowy czynnik, umożliwiający zwiększenie wydajności produkcji i przychodów. W obliczu istotnych wyzwań, jakimi są globalizacja i coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska, producenci muszą spełniać wysokie normy jakościowe. Chcesz uniknąć przestojów i strat energetycznych? Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów pomoże sprostać tym wyzwaniom dzięki zastosowaniu skalowalnej technologii i rozwiązań w zakresie sterowania i informatyki.


Wartość uzyskana na każdym etapie produkcji cementu

Systemy zwiększające wydajność i optymalizujące zużycie energii

Codziennie stajesz przed wieloma wyzwaniami. Od konieczności zmniejszania emisji i monitorowania zużycia energii po obniżanie kosztów na tonę produktu, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i optymalizacji działań – to wiele elementów, którymi trzeba zarządzać. Środowiska pracy nie ułatwiają sprawy. Na trudne warunki pracy i złożone procesy nakładają się jeszcze rozproszone systemy oraz brak informacji w czasie rzeczywistym.

Brzmi znajomo?

Na szczęście jest na to sposób. Optymalizacja i utrzymanie krytycznych operacji w cementowni wymaga doświadczenia oraz nowoczesnych rozwiązań zintegrowanej automatyzacji. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań procesowych, które zabezpieczają bieżącą eksploatację, spełniając wymagania ekonomiczne i jakościowe. Takie rozwiązania są skalowalne, elastyczne i łatwe do zintegrowania. Pomagają zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i zredukować zużycie energii oraz poprawić bezpieczeństwo.


Rozwiązania procesowe na potrzeby branży cementowej

Wydajne projektowanie i obsługiwanie

Standardowe podejście do sterowania procesami zmniejsza ryzyko techniczne, zapewniając łatwiejszą eksploatację, konserwację i modernizację. Rozproszony system sterowania (DCS) PlantPAx® to bezpieczne, informatyczne rozwiązanie procesowe stosowane w całym zakładzie. PlantPAx® doskonale sprawdza się w nowych instalacjach i do migracji systemów DCS, oferując nowoczesne podejście do sterowania procesami w branży cementowej. Cechy systemu:

  • wstępnie zdefiniowana biblioteka kodów sterownika, elementy wyświetlacza (obiekty globalne) i płyty czołowe umożliwiające szybki montaż dużych systemów,
  • platforma zbudowana na bazie sprawdzonych strategii, bogatej funkcjonalności i zweryfikowanej wydajności,
  • wdrożone międzynarodowe standardy, takie jak oznaczenia kolorem, funkcje i symbole,
  • wykorzystanie zmieniających się kolorów – funkcja tworzenia palety, umożliwiająca zmianę kolorów wyświetlanych elementów (obiekty globalne) i płyt czołowych.

Technologia sterowania umożliwiająca optymalizację pracy

Zintegrowana technologia informatyczna pomaga zredukować koszty w przeliczeniu na tonę produktu

Nasze wytrzymałe rozwiązania pozwolą zoptymalizować działalność cementowni – od projektowania systemów po konserwację i od wydobycia z kamieniołomu po pakowanie i wysyłkę. Rozwiązania informatyczne, technologie sterowania silnikami i kompleksowe stanowiska robocze operatorów pomagają ograniczyć emisję spalin, zredukować koszty w przeliczeniu na tonę produktu i osiągnąć wymaganą sprawność. Nasz system Integrated Architecture® umożliwia łączenie wielu aspektów sterowania w pojedyncze, łatwe w obsłudze środowisko programowe. Urządzenia do inteligentnego sterowania silnikami pomagają chronić zasoby, zwiększają osiągi silników i obniżają zużycie energii. Pakiet oprogramowania FactoryTalk® zapewnia bieżący dostęp do informacji, których potrzebujesz, aby zwiększyć swoją elastyczność operacyjną i zmaksymalizować wydajność procesów produkcyjnych.


Sterowanie predykcyjne (MPC) usprawnia optymalizację

Jeżeli poszukujesz sposobu na usprawnienie swojej działalności, wypróbuj rozwiązanie MPC

Optymalizacja procesów z wykorzystaniem sterowania predykcyjnego (MPC) może być zastosowana we wszystkich obszarach procesowych produkcji cementu. Rozwiązanie to:

  • zapewnia optymalizację procesów kruszenia i rozdrabniania,
  • dostarcza informacji o wydajności, pomagając ograniczyć odchylenia procesowe, zwiększyć ogólną wydajność produkcji i obniżyć zużycie energii wymaganej do wytworzenia tony produktu,
  • dostarcza informacji na temat procesów obróbki ogniowej lub suszenia, pomagając ograniczyć liczbę nieprawidłowości produktowych i poprawić ekologiczne zrównoważenie procesu,
  • pomaga zwiększyć przepustowość i spójność procesów/operacji.
Dowiedz się więcej o optymalizacji procesów i sterowaniu predykcyjnym

W jaki sposób pomogliśmy podobnym przedsiębiorstwom?

Dowiedz się, w jaki sposób inni producenci wykorzystują zalety naszych technologii i rozwiązań

Celem firmy Vulcan Materials Company jest wytwarzanie najwyższej jakości produktów, obniżenie kosztów zużycia materiałów i energii oraz zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dodatkowo firma dokłada wszelkich starań, aby nieustannie zwiększać wydajność procesów roboczych oraz kontrolnych za pomocą istniejących urządzeń i infrastruktury technologicznej. Przedsiębiorstwo musiało się jednak zmierzyć z ograniczeniami związanymi z ręczną optymalizacją linii wykończeniowej. Podjęto więc decyzję o wdrożeniu zautomatyzowanego systemu sterowania procesami.


Kolejna technologia, która może zmienić sytuację

Integracja jest najważniejsza – od sterowania silnikami i procesami po wizualizację

Zintegrowany dostęp do informacji, sterowanie procesami, sterowanie silnikami i bezpieczeństwo – wszystkie te aspekty zarządzania są ważne. W naszych rozwiązaniach do produkcji cementu zostały one w pełni zintegrowane. W połączeniu z systemem sterowania predykcyjnego na potrzeby zaawansowanej optymalizacji nasz system Integrated Architecture pomaga osiągnąć nowy poziom wydajności w dziedzinie sterowania.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia branżowego.

Polecane dla Ciebie