Loading

Przemysł farmaceutyczny

Rozwiązania do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji w przemyśle farmaceutycznym

Main Image

Producenci wyrobów farmaceutycznych mogą osiągnąć elastyczność, optymalizację produkcji i zgodność z przepisami dzięki naszym rozwiązaniom do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji.


Większa wydajność i rentowność

Skrócony czas cyklu produkcyjnego i większa wydajność produkcji

Rosnąca konkurencja, wyższe wymagania produkcyjne i rygorystyczne przepisy wymuszają na producentach wyrobów farmaceutycznych optymalizację produkcji. Przemysł farmaceutyczny stoi przed poważnymi wyzwaniami. Szybkość wprowadzania produktów na rynek jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ umożliwia dotarcie do nowych rynków, pozwala konkurować z lekami generycznymi i maksymalnie wykorzystać produkty, zanim ich patenty wygasną.

W celu zbudowania przedsiębiorstwa opartego na łączności należy wykorzystać możliwości systemu zintegrowanego sterowania i informacji. Zapewnienie łączności i wglądu w dane w całym przedsiębiorstwie pozwala dostosować lokalne operacje do globalnych wymagań i zwiększyć wydajność wszystkich zakładów.

Zapewniamy bieżący dostęp i lepszą, obejmującą całe przedsiębiorstwo widoczność najważniejszych danych produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest następnie wprowadzanie usprawnień procesów biznesowych i zwiększenie dostępu do bieżących danych produkcyjnych. Klient może także zwiększyć integrację łańcucha dostaw w zakładzie produkcji farmaceutycznej.


System realizacji produkcji PharmaSuite: zarządzanie produkcją w całym zakładzie

Oprogramowanie oferuje zintegrowane podejście do produkcji leków

Co zrobić, aby osiągnąć doskonałość operacyjną, zwiększyć wydajność łańcucha dostaw, spełnić wymagania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów, przyspieszyć proces wprowadzania produktów na rynek i osiągnąć cele biznesowe? Tak zróżnicowane wyzwania wymagają zastosowania kompleksowego rozwiązania do obsługi procesów produkcji leków – od hali produkcyjnej po biura zarządu. Rozwiązania w zakresie automatyki, takie jak system realizacji produkcji PharmaSuite®.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji PharmaSuite

Dlaczego warto wybrać system realizacji produkcji PharmaSuite?

System realizacji produkcji PharmaSuite® umożliwia bezwadliwą produkcję, ograniczenie bieżących zapasów magazynowych oraz kosztów ich obsługi, pozwalając jednocześnie na ekonomiczne i ciągłe wprowadzanie usprawnień. Skalowalne aplikacje oferują funkcje:

  • zarządzania kolejnością produkcji,
  • zarządzania jakością,
  • zarządzania recepturami,
  • przeglądu według wyjątków,
  • śledzenia pochodzenia i transferu leków.

Mallinckrodt Pharmaceuticals modernizuje system.

System realizacji produkcji PlantPAx skraca przestoje

Mallinckrodt Pharmaceuticals jest producentem specjalistycznych leków i środków do diagnostyki obrazowej. Firma zgłosiła się do Rockwell Automation, przedstawiając swoje problemy: przestarzały system, brak możliwości wykonywania konserwacji zapobiegawczej i żmudne codzienne wypełnianie raportów z produkcji. Dowiedz się więcej na temat wdrożonych rozwiązań, które pozwoliły ograniczyć liczbę przestojów i zapewniły temu liderowi branży farmaceutycznej lepszy dostęp do danych.


Modernizacja rozwiązania do sterowania warunkami środowiskowymi

Firma farmaceutyczna rewolucjonizuje rozwiązanie do sterowania warunkami środowiskowymi

Oriola AB jest drugim co do wielkości przedsiębiorstwem sprzedaży hurtowej w branży farmaceutycznej w Szwecji. Firma musiała zmodernizować swoje rozwiązanie do sterowania warunkami środowiskowymi, aby spełnić wymagania klientów i przepisów krajowych. Spółka poprosiła Rockwell Automation o stworzenie nowoczesnej architektury sterowania. Rezultat? Rozwiązanie o większej wydajności energetycznej, które zapewnia lepszą przejrzystość danych. Łatwo też je rozbudować bez wpływu na zweryfikowane procesy.


Krótszy czas wprowadzania produktów na rynek i większa wydajność

Rozwiązania ulepszające jakość produktu i zapewniające optymalną elastyczność

Aby spełnić wymogi stawiane branży farmaceutycznej, trzeba zastosować sprawniejszy i bardziej elastyczny system produkcji. Oferujemy rozwiązania z zakresu wysoce zintegrowanego sterowania i informacji, które zapewniają większą wydajność pracy i mniejsze ryzyko.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie