Loading

Tworzenie systemów zarządzania dla branży farmaceutycznej

Monitoring środowiska i weryfikacja instalacji HVAC w przemyśle biofarmaceutycznym

Main Image

Środowisko, w którym wytwarzany jest produkt, bezpośrednio wpływa na jego jakość. Monitorowanie i kontrola najważniejszych parametrów środowiskowych pomaga zagwarantować wysoką jakość i zgodność z przepisami. Nasz sprawdzony system zarządzania budynkami dla przemysłu farmaceutycznego łączy w sobie funkcje sterowania procesami i zarządzania środowiskiem w celu poprawy wydajności pracy i jakości produktów.


Lepsza jakość. Mniejsze koszty. Łatwiejsza weryfikacja.

Spójna jakość produktów dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu w całym przedsiębiorstwie

Wiele systemów kontrolujących najważniejsze procesy w produkcji farmaceutycznej może prowadzić do znacznego wzrostu kosztów, a także problemów dotyczących zgodności z przepisami i jakości. Dzięki wykorzystaniu pojedynczej, zintegrowanej platformy do automatyzacji procesów, monitoringu środowiska i zarządzania budynkami można odnieść natychmiastowe korzyści.

Nasze rozwiązanie do kwalifikowanej automatyzacji budynku jest oparte na systemie automatyki procesów PlantPax® i systemie Integrated Architecture®. Zunifikowane, skalowalne i wysoce dostępne rozwiązanie pomaga wyeliminować potrzebę weryfikacji odrębnych platform. Fabrycznie zaprojektowane i przetestowane szablony, biblioteki i moduły sterowania instalacją HVAC zapewniają ujednoliconą strukturę danych, ograniczają konieczność weryfikacji i dokumentowania i przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek.

Dostarczamy kompletne, gotowe do pracy rozwiązania, obejmujące sterowanie procesami, oprzyrządowanie dostosowane do wymagań projektowych, weryfikację i wsparcie w okresie eksploatacji. Zapewniliśmy naszym klientom wiele korzyści takich jak:

  • ograniczenie liczby wadliwych produktów,
  • wspólna strategia konserwacji i mniejsze zapasy części zamiennych,
  • obniżenie kosztów zużycia energii.
Main Image
Opinie klientów
„Dostrzegamy liczne zalety ujednoliconej platformy do sterowania procesami i automatyką budynku w postaci zdecydowanie niższych kosztów wdrażania i eksploatacji”.

Duże przedsiębiorstwo farmaceutyczne

Automatyzacja pozwala zwiększyć wydajność operacyjną

Zintegrowane zarządzanie produkcją i budynkami w celu zwiększenia jakości produktów

Producenci wyrobów farmaceutycznych muszą zapobiegać wszelkim czynnikom i przestojom, które wpływają na produkcję i mogą doprowadzić do braku zgodności z przepisami. Dowiedz się, w jaki sposób jeden z naszych klientów zoptymalizował swoje procesy za pomocą pojedynczego, zintegrowanego rozwiązania do sterowania. Rozwiązanie to zapewniło bieżący dostęp do danych i raportów dotyczących całego przedsiębiorstwa, usprawniło proces podejmowania decyzji i pomogło ograniczyć zużycie energii.

Poznaj więcej historii sukcesów klientów
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie