Loading

Produkcja urządzeń medycznych

Rozwiązania automatyzacyjne i oprogramowanie do produkcji urządzeń medycznych

Main Image

Konkurencyjność rynku wymaga wzrostu wydajności, najwyższej jakości i większej produktywności. Może to prowadzić do wzrostu złożoności systemów montażowych, wyższych kosztów zapewnienia zgodności z przepisami i przeciążenia systemów. Oferujemy zintegrowane rozwiązanie automatyzacyjne i informatyczne, które pozwala zaspokoić potrzeby występujące w procesie produkcji medycznej.


Lepsza jakość, większa zgodność z przepisami i krótszy czas wprowadzania produktów na rynek

Elastyczne i skalowalne rozwiązanie dostosowane do wyzwań rynkowych

Producenci urządzeń medycznych muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, precyzji i zgodności z przepisami w całym procesie produkcyjnym. Coraz częściej zwracają się w stronę automatyzacji w celu poprawy swojej pozycji na rynku.

Oferujemy w pełni zintegrowane rozwiązanie automatyzacyjne i informatyczne dla producentów urządzeń medycznych. Pomagamy im zmniejszyć nakłady pracy ręcznej, co prowadzi do zwiększenia produktywności, poprawy jakości i obniżenia kosztów. Główne zalety obejmują:

 • zwiększenie wydajności dzięki zintegrowanym systemom,
 • poprawę widoczności danych i wynikającą z niej pełną identyfikowalność,
 • obniżenie kosztów zapewniania zgodności z przepisami,
 • skrócenie czasu cyklu.

Aby możliwe było spełnienie wymaganych norm i rozwiązanie problemu rosnącego znaczenia analityki produkcyjnej, konieczne jest zastosowanie bardziej elastycznych i sprawniejszych systemów produkcji medycznej. Możemy pomóc Ci osiągnąć ten cel.


Jeszcze większa doskonałość operacyjna

Rozwiązanie informatyczne dla całego przedsiębiorstwa

Wydajność procesu produkcji urządzeń medycznych jest priorytetowym czynnikiem umożliwiającym skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek. Rozwiązania, które pomagają wyeliminować papierkową robotę, zredukować liczbę błędów i utrzymać standardy wysokiej jakości sprawiają, że przepustowość zakładu produkcyjnego jest większa. Jednocześnie możliwa jest także eliminacja zasobów wykonujących niepotrzebne zadania i ograniczenie strat.

System realizacji produkcji PharmaSuite® od Rockwell Software zapewnia prostą integrację od systemu planowania zasobów (ERP) aż po operacje na hali produkcyjnej, bieżący dostęp do wskaźników jakości i nie tylko. Zgodnie z wytycznymi norm S88 i S95 oprogramowanie PharmaSuite obsługuje funkcje zarządzania zamówieniami i elektronicznymi rekordami historii urządzeń (eDHR), gwarantując, że proces montażu każdego z wyrobów medycznych jest śledzony i dokumentowany. Funkcje realizacji przeróbek i napraw również pomagają zoptymalizować zadania w przypadku wszystkich urządzeń, które wymagają tego rodzaju prac.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji PharmaSuite

Advanced Scientifics zyskuje dostęp do wiedzy dotyczącej produkcji

Klient zyskuje widoczność i identyfikowalność produktów w procesie produkcji urządzeń medycznych

Advanced Scientifics Inc. (ASI) jest wiodącym światowym producentem biotechnologicznych systemów jednorazowego użytku. Firma ASI chciała usprawnić proces zbierania danych i raportowania w kilku procesach produkcji przyrządów medycznych. Wdrożyła więc rozwiązania firmy Rockwell Automation oparte na wiedzy dotyczącej produkcji medycznej. W efekcie:

 • usprawniono obsługę klienta,
 • skrócono czasy przestojów dzięki nowym metodom raportowania,
 • zwiększono konkurencyjność firmy.

Większa wydajność i wyższa jakość

Klient zwiększa efektywność maszyn, skraca czas cyklu i odnotowuje wzrost wydajności

W odpowiedzi na przyrost populacji wskutek wyżu demograficznego wiodący producent urządzeń medycznych dostrzegł potrzebę zwiększenia zdolności produkcyjnej. Dzięki pomocy ze strony Rockwell Automation i pakietu FactoryTalk®, firma ta:

 • zwiększyła wydajność o 20% w porównaniu z poprzednimi systemami,
 • wdrożyła niewymagający papieru system sprawozdawczości,
 • wdrożyła kompleksowe systemy monitorowania i śledzenia, usprawniające procesy kontroli jakości.

Elastyczne i skalowalne rozwiązania do pakowania

Systemy inteligentnego śledzenia

Nasz system inteligentnego śledzenia iTRAK® to modułowy, skalowalny system z silnikiem liniowym, który pozwala na niezależne sterowanie wieloma przenośnikami o prostej lub krzywoliniowej drodze przesuwu.

System iTRAK zastępuje rozwiązanie sprzętowe prostymi, skutecznymi profilami programowymi, które na nowo definiują prędkość i elastyczność automatyzacji oraz:

 • zwiększają tempo produkcji o 50% lub więcej,
 • redukują czasy przestoju dla wprowadzania zmian,
 • ograniczają liczbę czynności podczas okresowej konserwacji.
Dowiedz się więcej na temat systemu inteligentnego śledzenia iTRAK

Zoptymalizowana wydajność i rentowność

Zintegrowane systemy automatyzacyjne i informatyczne prowadzące do wzrostu wydajności

Konkurencyjność rynku wymaga zwiększenia wydajności, najwyższej jakości i większej produktywności. Oferujemy szeroką ofertę rozwiązań dostosowanych do potrzeb producentów urządzeń medycznych. Pomożemy Ci poprawić jakość i zapewnić zgodność z przepisami, zwiększyć wydajność, usprawnić wdrażanie produktów i zautomatyzować złożone procesy produkcyjne.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie