Loading

Produkcja biotechnologiczna

Rozwiązania do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji w przemyśle biotechnologicznym

Main Image

Producenci mogą sprostać wyzwaniom w zakresie jakości, wydajności i zgodności z przepisami poprzez integrację procesów produkcji biotechnologicznej z resztą przedsiębiorstwa.


Zamiana danych produkcyjnych w użyteczne informacje

Inteligentne rozwiązania, łączność, wydajność: przyszłość biotechnologii

Globalne firmy biotechnologiczne stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań, które obejmują czas i koszt wprowadzania produktów na rynek, rosnącą konkurencję, zgodność z przepisami oraz jakość i efektywność produkcji. Odpowiedzią na każde z tych wyzwań jest technologia. Jedyne, co trzeba zrobić, to stworzyć inteligentny, oparty na łączności zakład produkcyjny. Inteligentny, połączony zakład to taki, który powstał na bazie zintegrowanego, elastycznego, informatycznego systemu automatyki, generującego wartość biznesową przez:

  • szybsze wprowadzanie produktów na rynek,
  • obniżenie kosztów zapewniania zgodności z przepisami,
  • bezwadliwą produkcję,
  • skrócenie czasu cyklu.

Wiemy, co należy zrobić, aby pójść naprzód. Oferujemy imponujący zestaw rozwiązań produkcyjnych dla branży biotechnologicznej, które obejmują procesy, informacje, automatyzację i usługi. Przyszłość branży biotechnologicznej będzie zależeć od inteligentnych, połączonych zakładów informacyjno-produkcyjnych.


Elastyczna produkcja

Więcej możliwości dzięki jednorazowym rozwiązaniom technologicznym

Dzięki postępowi w dziedzinie technologii, firmy biofarmaceutyczne mogą teraz wdrażać „obiekty przyszłości”. Są to zwykle obiekty zdolne do wytwarzania różnych produktów dzięki modułowej budowie i elastycznym urządzeniom produkcyjnym, w tym opartych na jednorazowych i mobilnych rozwiązaniach technologicznych. Jednak takie podejście wiąże się z nowymi wyzwaniami w zakresie podłączania i odłączania urządzeń, a także weryfikowania poprawności utworzonych połączeń. Nasze jednorazowe rozwiązania są zaprojektowane, aby pomóc firmom biofarmaceutycznym osiągnąć sukces w całym cyklu żywotności tych nowoczesnych zakładów.

Jednorazowe rozwiązanie umożliwia:

  • monitorowanie urządzeń,
  • weryfikację ścieżki przepływu pracy,
  • monitorowanie materiałów,
  • monitorowanie stanu higieny,
  • zachowanie zgodności z przepisami.

Skalowalna platforma do automatyki dostarcza w pełni zintegrowany, elastyczny system z wbudowaną, gotową do użycia technologią. Funkcja ta jest kluczowa przy konfiguracji i sterowaniu urządzeniami mobilnymi i jednorazowymi. W połączeniu z naszą wiedzą dotyczącą produkcji i systemami jej realizacji podejście to umożliwia elastyczne wytwarzanie wielu różnych produktów oraz zapewnia widoczność i identyfikowalność w czasie rzeczywistym.


Firma biotechnologiczna tworzy ośrodek badań nad komórkami macierzystymi

Zintegrowany system sterowania procesami podnosi poprzeczkę dla działalności produkcyjnej

Biopharmax, konstruktor zakładów na terenie całego świata, otrzymał zadanie zaprojektowania nowego zakładu produkcji insuliny w Chinach w bardzo krótkim terminie. Dzięki wdrożeniu rozwiązań Rockwell Automation udało się zaoszczędzić czas i nakłady pracy inżynieryjnej, podnosząc poprzeczkę w dziedzinie sterowania procesami.


Nowoczesny rozproszony system sterowania zwiększa widoczność i czas pracy

Producent z branży biofarmaceutycznej zmodernizował podstawowe systemy sterowania i zwiększył widoczność operacji oraz czas pracy bez przestojów. Nowe systemy sterowania pomagają operatorom szybciej konfigurować programy aplikacyjne, a tym samym przyspieszać wdrażanie rozwiązań produkcyjnych i skracać czasy cykli. Zmodernizowana sieć zapewnia lepszy podgląd systemu dzięki funkcjom dostępu zdalnego. Szczegółowe powiadomienia przyspieszają wykrywanie i usuwanie usterek.


System realizacji produkcji Pharmasuite

Szybsze wdrażanie produktów na rynek. Poprawa jakości i zgodności z przepisami

We współczesnej, wysoce konkurencyjnej i podlegającej rygorystycznym regulacjom branży biotechnologicznej to równowaga jest tym, co pozwala odnieść sukces. Osiągnij swoje cele operacyjne i produkcyjne w spójny i przewidywalny sposób dzięki systemowi realizacji produkcji PharmaSuite®. Tak szeroki zakres wyzwań wymaga kompleksowego rozwiązania.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji PharmaSuite

Elastyczna produkcja biotechnologiczna

Aby dostosować się do trendu w przemyśle biotechnologicznym, systemy produkcyjne muszą zapewniać sprawność i dokładność, pozwalające na obsługę mniejszych i bardziej elastycznych procesów produkcyjnych.

Rozumiemy tę zmianę paradygmatu. Oferujemy imponujący zestaw rozwiązań, które obejmują procesy, informacje, automatyzację i usługi. Oferowane produkty umożliwiają stworzenie środowiska lean/Six Sigma, które wyróżnia się łatwością skalowania i mniejszą ilością strat.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie