Loading

Żywność przetworzona

Rozwiązania automatyzacyjne i sterownicze dla producentów żywności przetworzonej

Main Image

Konsolidacja branży. Globalna konkurencja. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy i zmieniające się preferencje konsumentów. Te siły rynkowe napędzają ciągłą ewolucję przemysłu spożywczego oraz mają decydujący wpływ na strategię produkcyjną i biznesową.


Zwiększ wydajność i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów

Uzyskaj wgląd w dane dotyczące zużycia materiałów i zredukuj koszty surowców

Najbardziej zaawansowane urządzenia automatyki pomagają wdrożyć lepsze, wydajniejsze metody produkcji. Oparte na łączności, bogate w informacje środowisko zapewnia spójność standardów, gwarantuje jakość i pozwala zdefiniować odpowiedzialność.

Informatyczne systemy automatyki zapewniają wgląd w zużycie materiałów, umożliwiając nawet powiązanie ostatecznej wydajności z określonymi dostawcami. Jest to szczególnie ważne w przypadku produkcji żywności, która charakteryzuje się wysokimi kosztami surowców, jak to ma miejsce w przypadku żywności przetworzonej. Nawet nieznaczny wzrost wydajności może przekładać się tu na znaczącą poprawę wyników finansowych.

Na przykład maksymalizacja wykorzystania materiałów i ograniczenie ilości odpadów choćby o 1% w ujęciu rocznym pozwala zaoszczędzić setki tysięcy dolarów.

Nasze rozwiązania z zakresie układów automatyki przemysłowej, sterowania i oprogramowania są przeznaczone dla całego procesu produkcyjnego i stanowią ekonomiczne, ukierunkowane na rezultaty rozwiązania, które umożliwiają:

  • zwiększenie opłacalności produkcji i mocy przerobowej,
  • sprawniejsze reagowanie na zmieniające się preferencje konsumentów,
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • poprawę jakości produktów.

Automatyzacja pozwala zwiększyć wydajność operacyjną

Rozwiązania wykorzystujące wiedzę dotyczącą produkcji są źródłem użytecznych informacji, które pomagają zwiększyć wydajność zakładu i Całkowitą Efektywność Wyposażenia, zapewniając tym samym oszczędność czasu i pieniędzy. Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci podnoszą wydajność operacyjną, ograniczają ilość odpadów i zwiększają moc przerobową, korzystając z bieżących wskaźników wydajności zakładu.

Zobacz więcej analiz przypadków klientów


Rozwiązanie informatyczne dla całego przedsiębiorstwa

Zwiększ wydajność. Ogranicz ilość odpadów. Popraw rentowność.

System realizacji produkcji CPGSuite® jest systemem realizacji produkcji, który umożliwia wyznaczenie celów dotyczących wydajności zakładu i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie to pomaga producentom żywności przetworzonej zwiększyć wydajność, ograniczyć ilość odpadów i poprawić rentowność.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji CPGSuite


Rozwiąż problemy typowe dla swojej branży

Skróć czas przestojów, popraw produktywność i rozwiąż potencjalne problemy dotyczące jakości dzięki kompleksowemu podejściu. Dostarczamy kompletne zautomatyzowane rozwiązania produkcyjne — od odbioru surowców przez przetwarzanie składników aż po produkcję żywności, pakowanie i wykańczanie. Rozwiązania te obejmują sterowanie silników, zarządzanie procesami i informacjami, a także usługi i wsparcie, wspomagając prowadzenie bezpiecznych, wydajnych zakładów.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie