Loading

Doskonałość operacyjna

Oprogramowanie i układy sterowania na potrzeby przemysłu spożywczego

Main Image

W przemyśle spożywczym istnieje ciągły nacisk na zwiększanie wydajności i jednoczesne obniżanie kosztów.

Informacja to potęga, dlatego ważne jest, by oprogramowanie dla przemysłu spożywczego zapewniało łatwy dostęp do dokładnych danych w czasie rzeczywistym. Wiedza dotycząca produkcji pomoże Ci podjąć odpowiednie kroki we właściwym momencie, pozwalając zwiększyć wydajność i ograniczyć ilość odpadów.


Bądź zwinnym producentem żywności

Zwiększ wydajność i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów

Aby sprostać wyzwaniom, z którymi zmagają się producenci żywności, należy zrozumieć całe spektrum procesów produkcji żywności. Następnie można zidentyfikować obszary, w których istnieją możliwości zwiększenia wydajności procesów. Zwinny producent żywności jest w stanie zachować konkurencyjność podczas wdrażania udoskonaleń operacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa. Może również zwiększyć stopień wykorzystania zasobów i produktywność, maksymalizując wydajność produkcji.


Zautomatyzuj sprawozdawczość, aby zwiększyć wydajność zakładu

Popraw widoczność danych i obniż wydatki poprzez powtarzalną integrację

Zwinne i wydajne procesy produkcyjne gwarantują spójne i przewidywalne wyniki. Jak przekonał się pewien producent towarów konsumpcyjnych ze Środkowego Zachodu Stanów Zjednoczonych, cel ten można osiągnąć znacznie łatwiej i taniej, jeśli ma się dostęp do aktualnych i dokładnych danych operacyjnych.

Rozwiązanie RAPID Line Integration™ do zintegrowanego sterowania linią i wydajnością zostało wdrożone w całym zakładzie, aby zapewnić szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w całą operację pakowania aż do poziomu maszyn. Proces integracji objął 92 unikatowe centra maszynowe tworzące 10 linii do pakowania korzystających z istniejącej sieci i infrastruktury IT. Przyczyniło się to do poprawy wglądu w dane dotyczące Całkowitej Efektywności Wyposażenia w czasie rzeczywistym oraz obniżenia kosztów.


Analiza produkcji przynosi korzyści producentowi wypieków

Zwiększ wydajność w celu zaspokojenia popytu, ogranicz przestoje i zadbaj o jakość serii

Aby zaspokoić rosnący popyt na wypieki i zapewnić ściślejszą kontrolę procesów, piekarnia Country Maid wdrożyła PlantPAx® — skalowalny układ sterowania procesami w całym przedsiębiorstwie.

Obejmuje on funkcje wizualizacji, analizy i portal sprawozdawczy zapewniający wgląd w trendy produkcyjne. System dostarcza analizy produkcji, gromadząc i przedstawiając dane z różnych źródeł.

W efekcie Country Maid ma lepszy dostęp do wysokiej jakości informacji, które umożliwiają podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o dane dotyczące każdej serii. Piekarni udało się zwiększyć wydajność, ograniczyć przestoje i zapewnić spójność w ramach serii.


Zoptymalizuj osiągi operacyjne

Nasze rozwiązania sterownicze i informatyczne zapewniają dostęp do danych, które mogą ujawnić nowe sposoby na zwiększenie produkcji, obniżenie kosztów i poprawę jakości. Oprogramowanie FactoryTalk® Metrics generuje raporty dotyczące Całkowitej Efektywności Wyposażenia. PlantPAx — skalowalny układ sterowania procesem w całym przedsiębiorstwie — gromadzi i prezentuje dane o produkcji z różnych źródeł.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie