Loading

Automatyzacja piekarni

Przemysłowe systemy automatyzacyjne i informatyczne dla piekarni

Main Image

Niektórym producentom żywności wzrost wydajności wydaje się nie do pogodzenia z zachowaniem elastyczności linii produkcyjnej. Nasza technologia automatyzacji stanowi zrównoważone rozwiązanie zwiększające wydajność i rentowność produkcji.


Zwiększ wydajność i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów

Uzyskaj wgląd w dane dotyczące zużycia materiałów i ogranicz koszty surowców.

Wykorzystanie technologii informatycznych i automatyki w całym przedsiębiorstwie pomaga uzyskać:

 • lepszy wgląd w informacje dotyczące Całkowitej Efektywności Wyposażenia w zakładzie,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • zwiększenie wydajności i redukcję kosztów,
 • sprawniejsze reagowanie na zmieniające się preferencje konsumentów,
 • wyższą i spójną jakość.

Ścisłe monitorowanie i kontrola operacji, procesów oraz kosztów wymaga rozwiązań w zakresie automatyki, które dostarczają praktycznych danych na temat Całkowitej Efektywności Wyposażenia, umożliwiając producentom:

 • usprawnienie procesów produkcyjnych,
 • zwiększenie wydajności i ograniczenie niejednolitości produktów piekarniczych,
 • łatwiejsze uzyskanie wglądu w informacje.

System realizacji produkcji do zarządzania wydajnością

Oprogramowanie CPGSuite® oferuje zintegrowane podejście do produkcji piekarniczej.

Co zrobić, aby uzyskać doskonałość operacyjną, zwiększyć wydajność łańcucha dostaw, spełnić wymagania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju? Te wyzwania wymagają wdrożenia kompleksowego rozwiązania do automatyzacji piekarni — od hali produkcyjnej po biura zarządu. Rolę tę spełni FactoryTalk® CPGSuite®.

CPGSuite: system realizacji produkcji na potrzeby przemysłu spożywczego

Technologia gwarancją zakładu na przyszłość

King’s Hawaiian wprowadza standard wspólnej sieci

Piekarnia King’s Hawaiian przygotowuje się na przyszłe wyzwania, tworząc wspólną sieć i wdrażając system automatyzacji i sterowania Integrated Architecture®. Takie połączenie ułatwia integrację i wymianę danych między maszynami.

System zintegrowanego sterowania i informacji zapewnia:

 • graficznie przedstawiane dane o produkcji z podziałem na role;
 • dostęp zdalny do bieżących i historycznych danych szeregów czasowych z wszystkich urządzeń i źródeł danych w zakładzie;
 • intuicyjne pulpity nawigacyjne produkcji, które tworzą kompleksowy obraz czynników wpływających na osiągi operacyjne.

W rezultacie piekarnia King’s Hawaiian podwoiła produkcję i zwiększyła moc przerobową, a także osiągnęła cele dotyczące czasu implementacji.


Systemy automatyki i sterowania dla piekarni

Bieżący dostęp do danych i sterowanie działalnością piekarni

Brak wglądu w bieżące dane o produkcji może prowadzić do zwiększenia liczby niejadalnych produktów oraz potencjalnego wzrostu ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności. Nasze systemy zintegrowanego sterowania i informacji pomagają właścicielom piekarni kontrolować procesy oraz dostosować się do wymagań konsumentów. Bezpieczna łączność sieciowa w zakładzie zapewnia zgodność, oferując jednocześnie elastyczność i wydajność produkcji.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie