Loading

Rozwiązania bezpieczeństwa żywności

Układy automatyki i sterowania zapewniające bezpieczeństwo i jakość żywności

Main Image

W obliczu większego zróżnicowania wymagań konsumentów i rosnącej konkurencji zachodzi konieczność produkcji większej liczby jednostek asortymentowych niż kiedykolwiek wcześniej. Zwiększa to złożoność łańcucha produkcyjnego i łańcucha dostaw. Złożoność ta wymaga zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w szerszym spektrum produktów. Kompleksowe podejście do ochrony bezpieczeństwa i jakości produktów może wzmocnić Twoją reputację.


Dbaj o bezpieczeństwo swoich produktów

Dowiedz się, w jaki sposób bezpieczeństwo żywności pomaga zmaksymalizować wydajność

Jak więc realizować produkcję z naciskiem na bezpieczeństwo żywności w obliczu licznych i zróżnicowanych wyzwań? Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Możesz przyjąć obejmującą całe przedsiębiorstwo strategię wdrożenia informatycznych technologii i automatyki. Takie podejście pomoże Ci zapewnić bezpieczeństwo żywności w całej działalności, a także zwiększyć wydajność.


Strzeż jakości marki

Dowiedz się, w jaki sposób systemy bezpieczeństwa żywności pomagają zmaksymalizować wydajność

Kluczem do utrzymania kapitału marki jest spójność produktów — w poszczególnych seriach i zakładach. Różnice w lokalnych specyfikacjach surowców mogą stwarzać problemy dla spójności marki. Musisz mieć możliwość dostosowania produkcji, aby zapewnić kompensowanie różnic w poszczególnych cyklach produkcyjnych oraz powstanie produktu spełniającego rygorystyczne wymagania jakościowe.

Najlepszym firmom udało się nie tylko zidentyfikować i rozwiązać problemy, ale także zwiększyć wydajność i rentowność operacji. Znajdziesz je w naszym poradniku dotyczącym rozwiązań najlepszych w swojej klasie.


Bardziej szczegółowy wgląd w dane pomoże Ci zapewnić zgodność z przepisami.

Dzięki migracji z systemu papierowego do systemu realizacji produkcji możesz poprawić jakość, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i szybkość wprowadzania produktów na rynek. W miarę przekształcania pojedynczych wysp automatyzacji w zunifikowaną infrastrukturę automatyzacyjną system realizacji produkcji będzie pozyskiwać, gromadzić i udostępniać dane w całej organizacji.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania CPGSuite

Bezpieczeństwo i jakość w przemyśle spożywczym

Zgodność z ustawą Food Safety Modernization Act (FSMA)

Czołowy producent paczkowanych wędlin szukał możliwości zwiększenia wiedzy dotyczącej produkcji w jednym ze swoich zakładów, aby spełnić nowe wytyczne FSMA. Dowiedz się, jakie rozwiązania zastosowała firma, aby ograniczyć ilości odpadów oraz osiągnąć następujące cele:

  • Zmniejszenie ilości odrzuconych produktów końcowych o połowę (z 1,6% do 0,8%), co przekłada się na oszczędności na poziomie około 450 ton wyrobów rocznie
  • Łatwe prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość
  • Uzyskanie wglądu w wydajność w kluczowych punktach kontrolnych w czasie rzeczywistym
Poznaj opinie ekspertów
„Ustawa FSMA obejmuje przepisy dotyczące śledzenia, które powinny usprawnić funkcje identyfikowalności w amerykańskim przemyśle spożywczym i, miejmy nadzieję, sprawić z czasem, że kraj ten znajdzie się w światowej czołówce”.

Identyfikowalność łańcucha dostaw, zapewnianie jakości w magazynie

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo żywności

Popraw kontrolę produkcji, odpowiedzialność, jakość i bezpieczeństwo

Odpowiednia technologia może pomóc w realizacji programu bezpieczeństwa żywności. Nasze rozwiązania zintegrowanego sterowania i informacji wspierają zakładowe programy bezpieczeństwa i jakości żywności. Oprogramowanie FactoryTalk® VantagePoint® i Historian pozyskuje, przechowuje, gromadzi, koreluje i prezentuje dane produkcyjne. System Integrated Architecture® zapewnia skalowalną strukturę płynnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie