Loading

Automatyzacja pakowania żywności

Zautomatyzowane rozwiązania do pakowania dla przemysłu spożywczego

Main Image

Dowiedz się, jak obniżyć łączne koszty wdrażania i optymalizacji urządzeń produkcyjnych. Nasza platforma automatyzacji płynnie współpracuje z maszynami produkcyjnymi i systemami do zarządzania operacjami.


Zautomatyzuj proces pakowania

Elastyczna, skalowalna technologia maszyn pakujących

Krótszy czas instalacji. Większa niezawodność. Poprawa wydajności energetycznej. Nasze rozwiązania pomagają sprostać złożonym i zmieniającym się wymaganiom dotyczącym nowoczesnych opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym.

Wraz z rosnącą liczbą jednostek SKU i etykiet rośnie potrzeba zrównoważonego pozyskiwania materiałów, produkcji opakowań gotowych do handlu detalicznego i lepszego wykorzystania palet. Elastyczne procesy pakowania są ważniejsze niż kiedykolwiek.

Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest RAPID Line Integration™ — konfigurowalne rozwiązanie do sterowania linią produkcyjną, które oferuje:

  • wbudowane funkcje zarządzania wydajnością linii;
  • elastyczne podejście do integracji dyskretnych linii produkcyjnych;
  • funkcje konfiguracji, sterowania i analizy całej linii z jednej lokalizacji.
Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań do pakowania

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo i wydajność idą ze sobą w parze

Istnieje możliwość zapewnienia bezpieczeństwa maszyn w miejscu pracy bez obniżania wydajności. Takie rozwiązanie jest ponadto szybsze, łatwiejsze i mniej kosztowne, niż można by przypuszczać. 

Korzyści płynące z bezpieczeństwa maszyn są oczywiste. Każdego roku miliony pracowników odnoszą obrażenia w miejscu pracy — większy stopień bezpieczeństwa pomoże zmniejszyć tę liczbę. 

Firmy, które kompleksowo podchodzą do kwestii bezpieczeństwa, mogą zwiększyć wydajność.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach bezpieczeństwa

Elastyczne i skalowalne rozwiązania do pakowania

Systemy inteligentnego śledzenia

Nasz system inteligentnego śledzenia iTRAK® to modułowy, skalowalny system z silnikiem liniowym, który pozwala na niezależne sterowanie wieloma przenośnikami o prostej lub krzywoliniowej drodze przesuwu. System iTRAK® zastępuje rozwiązanie sprzętowe prostymi, skutecznymi profilami programowymi, które na nowo definiują prędkość i elastyczność automatyzacji oraz:

  • zwiększają tempo produkcji o 50% lub więcej,
  • redukują czasy przestoju związane z wprowadzaniem zmian,
  • ograniczają liczbę czynności podczas okresowej konserwacji.
Dowiedz się więcej na temat systemu inteligentnego śledzenia iTRAK
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie