Loading

Zautomatyzowana mleczarnia

Systemy automatyki i sterowania na potrzeby produkcji i przetwórstwa w mleczarni

Main Image

Kompleksowe podejście do produkcji mleczarskiej pomaga zwiększyć elastyczność i wydajność procesów, a także ograniczyć całkowite koszty operacyjne. Zautomatyzowane systemy dla branży mleczarskiej umożliwiają produkcję zróżnicowanych, bezpiecznych produktów o stałej, wysokiej jakości.


Zwiększ produktywność i ogranicz zużycie energii

Sterowanie w czasie rzeczywistym i optymalizacja procesów w mleczarni pozwala obniżyć koszty.

Wielu producentów z branży mleczarskiej zwiększa swoją konkurencyjność, wchodząc na rynek bardziej wartościowych produktów specjalistycznych, takich jak wyroby niskotłuszczowe, beztłuszczowe i wzbogacone w białko. Ich cele obejmują również zwiększenie wydajności i produktywność oraz redukcję kosztów.

Od mleczarni wymaga się wytwarzania produktów o ściśle określonych, stałych właściwościach. Aby spełnić ten wymóg, niezbędny jest dostęp w czasie rzeczywistym do danych produkcyjnych, które umożliwiają szybsze reagowanie i zwiększają elastyczność. Dostęp do danych pomaga utrzymać poziom produkcji i zysków, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość produktów.


Zmniejsz koszty i zwiększ produkcję

Zaawansowany system sterowania do zastosowań w branży mleczarskiej

Suszarki i parowniki charakteryzują się największym zapotrzebowaniem na energię spośród urządzeń stosowanych w branży mleczarskiej. Ich optymalne działanie ma zasadnicze znaczenie dla możliwości obniżenia kosztów i spełnienia wymagań dotyczących jakości produktu końcowego.

Zapewniając ścisłą kontrolę nad pracą suszarki pod względem jej optymalizacji i wydajności, ta aplikacja sterowania dla branży mleczarskiej pozwala:

  • zwiększyć produktywność nawet o 8%,
  • ograniczyć zużycie energii nawet o 12%,
  • zmniejszyć ilość odrzutów nawet o 75%.

Sterowanie predykcyjne w branży mleczarskiej

Dowiedz się, w jaki sposób klientom z branży mleczarskiej udało się zwiększyć rentowność i produktywność dzięki zastosowaniu naszego systemu sterowania w oparciu o sterowanie predykcyjne (MPC). Zobacz, w jaki sposób pomogliśmy naszym klientom przyspieszyć i zoptymalizować procesy oraz:

  • ograniczyć wahania wilgotności,
  • ograniczyć ilość nieprawidłowych produktów,
  • zwiększyć wydajność,
  • obniżyć koszty energii.
Dowiedz się więcej na temat rozwiązania MPC

Systemy automatyki dla mleczarni

Zintegrowane sterowanie i informacje w celu zwiększenia wydajności

Ścisła integracja systemów sterowania i dostępu do informacji w produkcji wyrobów mleczarskich pozwala klientom zoptymalizować procesy produkcyjne. Nasze rozwiązania umożliwiają producentom wyrobów mleczarskich wykorzystanie bieżących danych o produkcji w celu usprawnienia procesów decyzyjnych, zapewniając:

  • krótszy czas wprowadzenia na rynek,
  • minimalizację przestojów,
  • niższe całkowite koszty inwestycji.
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie