Loading

Układy sterowania procesami w branży chemicznej

Wydajność zasobów i zgodność z przepisami w branży chemicznej

Zewnętrzne zdjęcie zakładu chemicznego

Potrzebujesz bardziej elastycznego rozwiązania w zakresie produkcji chemicznej?

Obserwujemy globalny wzrost popytu na produkty chemiczne, a jednocześnie pojawiają się nowe wyzwania i wymagania biznesowe. Większość producentów substancji chemicznych boryka się z problemami zmienności kosztów surowców, złożonego prawodawstwa i starzejącej się infrastruktury. Sytuację komplikuje fakt zmniejszania się liczby kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Nic dziwnego, że firmy przeżywają trudności.

Możemy pomóc pokonać problemy. Bez względu na to, czy chodzi o analizę układu sterowania procesem, unowocześnienie systemów starszego typu czy też maksymalne wykorzystanie generowanych danych, możemy doradzić i pomóc w utrzymaniu konkurencyjności w tej dynamicznej branży. Nie wiesz, od czego zacząć? Zapoznaj się z tym eBookiem i obejrzyj film o połączonym zakładzie chemicznym. Ułatwi to określenie priorytetów bieżących potrzeb.


Rozwiązania w zakresie sterowania procesami chemicznymi

Sterowanie procesem

Popraw wykorzystanie i jakość zasobów. Maksymalnie wykorzystaj ograniczone zasoby, aby osiągnąć cele biznesowe dzięki odpowiedniej technologii i wiedzy specjalistycznej.

Sterowanie wsadem

Skuteczniej zarządzaj recepturami i przepływami pracy dzięki naszemu wsadowemu procesowi chemicznemu. Uzyskaj dostęp do kluczowych informacji dotyczących produkcji, aby poprawić czas cyklu i jakość.

Zmodernizuj swój system DCS

Zminimalizuj przestoje i zmaksymalizuj sukces działalności. Przeprowadziliśmy wiele badań nad migracją FEED i pomogliśmy wielu klientom przejść na nowocześniejsze rozwiązania. Możemy pomóc w wyborze najlepszej technologii i zbudowaniu systemu zgodnego z lokalnymi regulacjami.

Usługi konsultingowe i integracyjne

Nasz zespół ma łącznie 2000 lat doświadczenia w doradztwie dla branży chemicznej. Możemy pomóc Ci zrealizować cele biznesowe.

Rozwiązania informacyjne

Zwiększ kompetencje organizacji, aby móc podejmować świadome decyzje. Bezpiecznie połącz zasoby w celu pozyskiwania, analizowania i gromadzenia kluczowych danych biznesowych za pomocą oprogramowania na potrzeby produkcji substancji chemicznych.

Układy bezpieczeństwa procesów

Chroń pracowników, kluczowe zasoby i środowisko za pomocą naszych systemów wyposażonych w rozwiązania bezpieczeństwa (SIS).

Inteligentne sterowanie silnika

Maksymalnie wykorzystaj zalety zaawansowanej integracji napędów, modułowych rozdzielnic napędowych oraz inteligentnych urządzeń elektrycznych. Uzyskaj pełny wgląd zarówno w procesy, jak i systemy elektryczne.


Sterowanie procesami chemicznymi w celu usprawnienia operacji

Otwarta platforma komunikacyjna. Informacje w czasie rzeczywistym Skalowalne rozwiązanie na potrzeby małych i dużych zakładów. Czy to trzy kluczowe dla Ciebie kwestie? A zatem PlantPAx®, nowoczesny rozproszony system sterowania, może być tym, czego szukasz.

Nasz system DCS o nazwie PlantPAx® dostarcza więcej informacji na temat urządzeń i wydajności operatora. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z przestojami, produktywnością i jakością. Inne korzyści tych rozwiązań:

 • Dostępne wersje zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i całego przedsiębiorstwa
 • Zgodność z normą ISA-88 uzupełniona o ochronę własności intelektualnej receptury
 • Automatyzacja operacji ręcznych w celu ograniczenia zmienności
 • Tworzenie powtarzalnych i kontrolowanych operacji, które maksymalizują wykorzystanie zasobów
 • Zarządzanie recepturami i procedurami, dzięki czemu możesz skupić się na wydajności, produktywności i jakości
 • Modele proceduralne, które umożliwiają poprawę identyfikowalności, sprawozdawczości i kontroli aprobat
Dowiedz się więcej na temat nowoczesnego rozproszonego systemu sterowania PlantPAx Dowiedz się więcej na temat sterowania systemami wsadowymi

Skalowalne sterowanie predykcyjne

Modułowa platforma oprogramowania Pavilion8® stanowi podstawę naszych rozwiązań branżowych. Ta platforma oprogramowania obejmuje moduły do sterowania, analizowania, monitorowania, wizualizacji, magazynowania i integracji, łącząc je w aplikacjach o wysokiej wartości. Pavilion8 — skalowalna, elastyczna platforma łatwa do zintegrowania z istniejącą infrastrukturą biznesową i zakładową jest lepsza niż alternatywne technologie.


Jak zaplanować i wdrożyć migrację do systemu DCS?

Zminimalizuj czas przestoju i zmaksymalizuj sukces

Większość producentów substancji chemicznych czuje się przytłoczona na myśl o migracji do systemu DCS. Ale nie musi być aż tak źle. Oczywiście pomożemy Ci zaplanować, implementować i przetestować nowy system. Możesz jednak skorzystać z wiedzy, którą zdobyliśmy, pomagając tysiącom innych firm w realizacji podobnych projektów. Pomogliśmy naszym klientom w migracji ze starszych systemów DCS, PLC i jednopętlowych układów sterowania.

Możemy także pomóc w następujących obszarach:

 • Ocena bazy zainstalowanych urządzeń
 • Potrzeby w zakresie informacji i sprawozdawczości
 • Weryfikacje dotyczące komunikacji sieciowej i bezpieczeństwa systemów komputerowych
 • Audyty aplikacji BPCS i SIS oraz aplikacji do zaawansowanej kontroli i optymalizacji
 • Oceny układów elektrycznych, oprzyrządowania i sterowania
 • Weryfikacja sterowania silnika i integracji napędów
 • Uzasadnienie projektu i oszacowanie kosztów.
 • Badania FEED

Bezpieczeństwo chemiczne: chroń pracowników i procesy

Czy Twój obecny system wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa spełnia aktualne normy?

To nieodłączna cecha tej branży. Większość procesów chemicznych stwarza potencjalne zagrożenia. Niektóre z tych zagrożeń mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, zasoby, środowisko lub postrzeganie na rynku. Prawidłowo zaprojektowany, zainstalowany i konserwowany system wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa (SIS) może zmniejszyć to ryzyko.

Bez względu na to, czy planujesz rozbudowę, nowy proces czy unowocześnienie istniejących systemów SIS, ESD, BMS lub TMC, możemy Ci pomóc. Skorzystaj z wiedzy doświadczonego inżyniera z certyfikatem bezpieczeństwa funkcjonalnego. Miał on do czynienia z wieloma różnymi scenariuszami. Dlatego potrafi wskazać kierunek działań zarówno w zakresie procesów, jak i maszyn. Technologie, które wdrażamy, są skalowalne i można je zastosować w małych i dużych zakładach, procesach od prostych do potrójnych, aż do poziomu SIL 3. Świadczymy usługi w pełnym cyklu żywotności, aby wspierać klienta na etapie projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji rozwiązań bezpieczeństwa procesów chemicznych.

Opinie klientów
„Wciąż uświadamiamy sobie, jak wiele korzyści przynosi nowy, zautomatyzowany system. Spełnia on wszystkie nasze kluczowe wymagania, pozwalając na obniżenie kosztów pracy przy jednoczesnej poprawie kontroli jakości i bezpieczeństwa. Ponadto rozwiązanie to zapewnia niskie koszty bazowe eksploatacji zakładu w dłuższej perspektywie, co przyczynia się do poprawy naszej wydajności i konkurencyjności”.

Geoff Biscaya, Dyrektor Naczelny działu sztywnych opakowań w VIP Packaging

Jak rozwiązania w zakresie produkcji substancji chemicznych mogą pomóc

Na całym świecie i we wszystkich rodzajach zakładów chemicznych pomagamy klientom obniżać koszty, minimalizować przestoje i usprawniać działania. Niezależnie od tego, czy chcesz zmodernizować działania, zoptymalizować zużycie energii czy poprawić sterowanie procesami chemicznymi, możemy Ci pomóc.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie