Loading

Wyzwania technologiczne w branży motoryzacyjnej i oponiarskiej

Sprostaj wyzwaniom i wykorzystaj okazje dzięki zaawansowanym rozwiązaniom produkcyjnym na potrzeby branży motoryzacyjnej i oponiarskiej

Wyzwania technologiczne w branży motoryzacyjnej i oponiarskiej

Sprostaj wyzwaniom technologicznym w branży motoryzacyjnej. Opracuj bardziej konkurencyjne operacje, przygotuj się do wdrożeń programów i dotrzymaj kroku wymaganiom rynkowym. Dzięki naszej pomocy możesz zwiększyć elastyczność, zoptymalizować produkcję, osiągnąć maksymalną niezawodność urządzeń i zapewnić rozwój kadry pracowniczej.


Sprostaj zmieniającym się wymaganiom dzięki elastycznej produkcji

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Częste udoskonalenia. Zmiany w konfiguracji pojazdów. To tylko niektóre powody, dla których elastyczność produkcji jest niezbędna, aby sprostać zmieniającym się potrzebom dzisiejszego rynku motoryzacyjnego.

Nieuwzględnienie elastyczności w operacjach może się stać przyczyną późniejszych problemów. Mogą to być dłuższe czasy przezbrojeń, większa liczba przeróbek, dłuższe przestoje i wyższe koszty.

Możemy pomóc w opracowaniu elastycznej strategii produkcji, która będzie odpowiednia dla danego zakładu. Zapewniamy wszystkie potrzebne elementy: doświadczenie w ramach dziedziny i branży, oferty serwisowe oraz współpracę. Współpracując z nami, możesz stworzyć wysokowydajne, elastyczne rozwiązanie, które przyniesie następujące korzyści:

  • Skrócenie czasu do wprowadzenia produktu na rynek
  • Przyspieszenie przezbrojenia
  • Zwiększenie wydajności operacyjnej
  • Umożliwienie ciągłego udoskonalenia w oparciu o informacje

Zoptymalizuj produkcję i zmaksymalizuj rentowność zakładów

Brak przygotowania zakładów na wahania zapotrzebowania, może się skończyć przekroczeniem zdolności produkcyjnej. Prowadzi to do wyższych kosztów robocizny i niedotrzymywania terminów. Ponadto gdy pracownicy spieszą się, aby dotrzymać harmonogramu, mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i obniżać jakość pracy.

Stałe zapotrzebowanie na zwiększanie produktywności przy jednoczesnym zmniejszaniu nakładów realizuje się poprzez produkcję inteligentną. Możesz zoptymalizować procesy i sprostać wyzwaniom technologicznym dzięki danym, które są już przechowywane w wykorzystywanych systemach.

Przykładowo możesz przeprowadzić analizę czasu cyklu maszyny i opracować plan redukcji opóźnień układu sterowania. Pamiętaj, że nawet niewielkie zmiany w opóźnieniach mogą prowadzić do znaczącej poprawy wydajności systemu.

Możemy też pomóc w implementacji projektu ciągłych udoskonaleń, aby generować dane, które można wykorzystać do optymalizacji produkcji.

Bezpieczeństwo nie zawsze jest postrzegane jako aktywator większej produktywności. Może jednak nim być. Możemy pomóc w implementacji alternatywy dla blokowania/przywieszek ostrzegawczych, która spełni wymagania bezpieczeństwa w zakładzie, a jednocześnie ułatwi dostęp do maszyn, zwiększając wydajność operacyjną.


Zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki niezawodności urządzeń

Oczekujesz większej wydajności przy mniejszych nakładach? To niełatwe, gdy urządzenia się starzeją, pracownicy odchodzą na emeryturę lub zasoby są nieefektywnie zarządzane.

Sprostaj wyzwaniom związanym z pracownikami i technologią, korzystając z pomocy naszych zespołów branżowych, które mogą opracować kompletny plan niezawodnego zarządzania zasobami.

Inteligentne podejście do konserwacji, napraw i przeglądów

Zintegrowane, bazujące na danych podejście do konserwacji, napraw i przeglądów może uprościć prace konserwacyjne i magazynowe, zmniejszyć ryzyko obniżenia niezawodności oraz pomóc w opracowaniu aktywnych strategii konserwacji. Korzyści zostaną odzwierciedlone w zyskach. Inteligentna konserwacja, naprawa i przegląd mogą wydłużyć czas pracy urządzeń nawet o 20 procent oraz obniżyć koszty konserwacji nawet o 10 procent.

Odpowiednie podejście

Stosujemy strategiczne podejście do uzyskania maksymalnej niezawodności urządzeń, które oferuje następujące korzyści:

  • Nadanie priorytetu kluczowym operacjom, a następnie przeskalowanie planu na całe przedsiębiorstwo
  • Korzystanie ze wsparcia naszych partnerów, aby zweryfikować koncepcje nowych technologii i strategii
  • Ograniczenie zapasów poprzez standaryzację, konsolidację, optymalizację i racjonalizację zasobów

Przygotuj kadrę pracowniczą na potrzeby bardziej złożonych operacji

Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników jest trudne. Zwiększenie liczby połączeń i złożoności w zakładach branży motoryzacyjnej oznacza, że potrzebna będzie liczniejsza kadra pracownicza. Możemy pomóc w opracowaniu kompleksowej strategii dotyczącej kadry pracowniczej, aby sprostać zapotrzebowaniu na odpowiednie kwalifikacje.

Strategia ta może uwzględniać następujące aspekty:

Usługi szkoleniowe: Identyfikacja i wypełnienie luk w kwalifikacjach oraz poprawa wyników pracy dzięki programom szkoleń krzyżowych ułatwiających pracownikom zrozumienie całego zakresu technologii, a nie tylko naszych rozwiązań. Umożliwienie pracownikom o wysokim potencjale zdobycia uprawnień do prowadzenia szkoleń w ramach programów szkoleń dla trenerów.

Zdalne wsparcie: Pracownicy mogą szybko rozwiązywać problemy techniczne i zwiększać wydajność, korzystając z pomocy technicznej przez telefon. Mogą też szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania techniczne, korzystając z czatu na żywo, forów użytkowników i artykułów w Bazie Wiedzy.

Usługi zarządzania zasobami: Zarządzanie zasobami obiektu i ich maksymalne wykorzystanie dzięki skalowalnym rozwiązaniom do zarządzania zasobami. Usługi te pomagają zmniejszać obciążenia pracowników, zapobiegać przestojom i szybko przywracać produkcję bez wpływu na jej efektywność.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie