Loading

Integratorzy systemów

Dostęp do zintegrowanych rozwiązań

Main Image

Nasi specjaliści w dziedzinie rozwiązań pomagają w projektowaniu, budowie, instalacji i serwisowaniu nowych oraz modernizowanych systemów automatyki, tak aby klienci mogli dostarczać zintegrowane rozwiązania w swoich branżach i zastosowaniach.


Program Integrator systemów

Zmniejsz ryzyko

Nasz program Integrator systemów został zaprojektowany w celu wyszkolenia i przygotowania wysoko wykwalifikowanych integratorów systemów aktywnie rozwijających swoje kompetencje i zdolności. Celem jest pomoc w opracowaniu najlepszego możliwego rozwiązania przy jak najmniejszym ryzyku dla firmy klienta.

Przygotowujemy i promujemy autoryzowanych integratorów systemów oraz ich partnerów, którzy odpowiadają za dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technicznych i obsługę klienta, prowadząc działalność z wykorzystaniem technologii Rockwell Automation. Autoryzowani integratorzy systemów to „zasoby”, które są najlepiej przygotowane do wykorzystania zalet naszych technologii przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z projektem. Ich partnerzy odpowiedzialni za opracowywanie rozwiązań mają te same cechy, ale wyróżniają się zdolnością do realizacji dostaw w różnych regionach geograficznych.

Na coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku w centrum zainteresowania wielu firm przemysłowych jest takie wykorzystanie zalet technologii, które ma pomóc w utrzymaniu rentownego wzrostu działalności. Nasz program oferuje integratorom systemów na całym świecie szanse zwiększenia ich kompetencji i możliwości w takich dziedzinach jak:

  • Sterowanie.
  • Zasilanie
  • Rozwiązania informacyjne

Zlokalizuj autoryzowanego integratora lub partnera w opracowywaniu rozwiązań

Nasze narzędzie lokalizujące zostało opracowane po to, by pomóc klientom w znalezieniu najlepszego partnera z bogatym doświadczeniem w dziedzinie technologii Rockwell Automation, który będzie wsparciem przy kolejnym projekcie.

Znajdź integratora systemów

Dołącz do naszego programu

Wykorzystuj zalety technologii poprzez integrację

Doceniamy rolę, jaką odgrywają integratorzy systemów, aby pomóc nam w dostarczaniu szerokiego portfolio produktów dla wspólnych klientów. Biorąc udział w programie integratorów systemów, możesz liczyć na tańsze narzędzia programistyczne oraz szkolenia i wsparcie konieczne do ich zastosowania. Rosnącemu zaangażowaniu w nasze działania towarzyszą coraz większe możliwości włączenia naszych sprzedawców i dystrybutorów we współpracę w zakresie marketingu, planowania rynku i wspólnego zarządzania celami.

Poziomy programów:

  • Poziom Integratora systemów: firmy, które chcą korzystać z naszego oprogramowania i narzędzi do rozwoju kompetencji
  • Poziom Uznanego integratora systemów: firmy, które są kompetentne i zaangażowane w prowadzenie działalności z wykorzystaniem naszych technologii oraz wspierają się wzajemnie w relacjach z naszymi sprzedawcami i/lub dystrybutorami.
  • Poziom Partnera w zakresie dostarczania rozwiązań: lider w branży, który wykazuje najwyższy poziom zaangażowania w nasze technologie i relacje z innymi firmami.
Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Korzystając z doświadczenia branżowego, oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatykę.