Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Dlaczego przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej poradzą sobie najlepiej z trudnościami wywołanymi przez koronawirusa?

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła koronawirusa (COVID-19) patogenem pandemicznym. Decyzja WHO jest bezprecedensowa, zaś sytuacja będąca jej przyczyną – czymś niespotykanym od pokoleń. Skutki pandemii odczuwa cały świat. Wykładniczy wręcz wzrost zachorowań przytłoczył służby medyczne w wielu krajach.

Konieczna okazała się natychmiastowa reakcja: w krajach dotkniętych pandemią realizowane są środki ograniczające do minimum zachorowalność na koronawirusa, podjęto też leczenie osób nim zarażonych. W wiadomościach ciągle mówi się o „spłaszczeniu krzywej” zakażeń – strategii, której celem jest odciążenie opieki społecznej poprzez opanowanie przenoszenia się koronawirusa oraz ochronę osób najbardziej podatnych na jego skutki.

Nie dysponując szczepionką na nową chorobę, wiele państw wprowadziło surowe obostrzenia ograniczające kontakty międzyludzkie, w tym swobodę przemieszczania się i godziny policyjne. Zaś m.in. w Chinach, Danii czy Irlandii bezzwłocznie zamknięto szkoły i zakłady pracy, zakazując podróży i działalności nieistotnych z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Strategia walki z COVID-19 opiera się na „dystansowaniu społecznym”, a także na środkach profilaktycznych – dezynfekcji rąk preparatami na bazie alkoholu, maseczkach ochronnych i testach na koronawirusa. Choroba atakuje układ oddechowy, stąd konieczne w jej leczeniu okazały się respiratory dla hospitalizowanych. Popyt na powyższe środki jest przytłaczający, zaś ich podaż ograniczona.

Szybka reakcja na światowy kryzys

Pracownicy medycyny są na przysłowiowej pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i to im należą się pochwały. Lecz nie tylko oni prowadzą zmagania – branża wytwórcza zareagowała niezwykłym wręcz nowatorstwem, chcąc poradzić sobie z częścią utrudnień wywołanych przez COVID-19.

Reakcję tę widać w różnych gałęziach przemysłu: destylarnie produkują żele dezynfekcyjne na bazie alkoholu dla szpitali, zaś producenci z sektora motoryzacyjnego, lotniczego i kosmicznego przestawiają zakłady wytwórcze i łańcuchy dostaw, chcąc zaspokoić gwałtownie rosnący popyt na respiratory.

Nie można zapomnieć o sektorze life sciences. Należące do niego przedsiębiorstwa, dostarczające powyższych środków niezbędnych w walce z koronawirusem, produkują ich coraz więcej. Z kolei przemysł farmaceutyczny pracuje pełną parą nad szczepionką.

Błyskawiczna reakcja tych firm nie byłaby możliwa bez transformacji cyfrowej i rozwiązań z dziedziny Connected Enterpise. Obie te dziedziny umożliwiły powzięcie przez zarządy firm decyzji o rozpoczęciu walki z koronawirusem w sposób niemożliwy w żadnym z poprzednich kryzysów międzynarodowych.

Przedsiębiorstwa cyfrowe podejmuje wyzwanie

Firmy, które przeszły lub przechodzą transformację cyfrową, mogą łatwiej sprostać nagłym zmianom w popycie, utrzymując produkcję innych towarów krytycznych dla ich działalności. Wyróżnić należy przy tym trzy obszary, w których technologia pozwala takim firmom działać na rynku.

1. Bezpieczeństwo i ciągłość działalności

O ile przedsiębiorstwa stawiają przede wszystkim na ochronę swoich pracowników, pojęcie bezpieczeństwa się zmieniło: obecnie wymaga dystansowania społecznego, by osoby zatrudnione nie zaraziły się koronawirusem. Praca zdalna z domu nie jest szczególnie trudna dla pracowników biurowych, lecz w zakładach pracy muszą pozostać pracownicy fizyczni, operatorzy instalacji i personel techniczny.

Ciągłość pracy jest również istotnym aspektem działalności produkcyjnej. Kryzys kryzysem, lecz ludzkie potrzeby wciąż są istotne. To szczególnie ważne dla producentów farmaceutyków – ludzie potrzebują leków i produktów służących nie tylko do walki z koronawirusem. Niektóre są niezbędne do ratowania życia. Ciągłość produkcji i dostaw leków na rynki odbiorców jest wyjątkowo trudna w aktualnych warunkach. 

Możliwe rozwiązanie: technologie zdalne

Firmy, które mogą kierować podstawową działalnością w sposób zdalny, znacznie łatwiej chronią swoje zakłady przed pandemią, a także podejmują środki profilaktyczne gwarantujące ciągłość pracy. Tu przykładem jest rzeczywistość rozszerzona (AR), dzięki której operatorzy maszyn mają dostęp do szczegółowych instrukcji pracy na swoich smartfonach i urządzeniach osobistych, np. multimedialnych okularach.

AR umożliwia inżynierom pracującym zdalnie pomagać pracownikom produkcyjnym pozostającym na terenie zakładu. Praca zdalna jest kluczowym elementem dystansowania społecznego, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości produkcji i przezbrajaniu linii technologicznych. Dzięki pracy zdalnej specjaliści techniczni producentów urządzeń krytycznych dla innych zakładów wytwórczych mogą na odległość diagnozować i rozwiązywać problemy techniczne, przez co wytwórcy utrzymują ciągłość produkcji.

2. Masowa odpowiedź na wzrost popytu

NHS (brytyjska służba zdrowia) przed wybuchem epidemii koronawirusa dysponowała 8175 respiratorami. Dziś potrzebuje wiele tysięcy takich urządzeń. Chiny produkują 60% maseczek ochronnych na świecie. Wszyscy wytwórcy mierzą się z koniecznością zwiększenia produkcji i rozwoju łańcuchów dostaw, by zaspokoić gwałtownie rosnący popyt na takie wyroby.

Możliwe rozwiązanie: procesy ucyfrowione w sieci i technologie Internetu rzeczy

Zaawansowana analityka i cyfryzacja procesów umożliwiają przedsiębiorcom dokładnie i z wyprzedzeniem określić skalę produkcji własnej konieczną do zaspokojenia popytu rynkowego. Obie technologie pozwalają podejmować rozważne decyzje oparte na danych opisujących bieżącą sytuację.

Firmy dysponujące tymi technologiami wiedzą na bieżąco, jak działają ich linie produkcyjne; w którym miejscu wydajność produkcji spada i co konkretnie jest tego przyczyną; które urządzenia wymagają konserwacji profilaktycznej i gdzie można udoskonalić procesy. Osiągnięcie tego poziomu decyzyjnego wymaga od producentów prowadzenia procesów w sposób cyfrowy, który umożliwia analizę dużych zbiorów danych operacyjnych.  Tu właśnie przydają się narzędzia analityczne.

Sztuczna inteligencja (SI) pomaga firmom podejmować prawidłowe decyzje szybciej niż w przeszłości, ponieważ analizuje złożone, wielowektorowe dane z prędkością nieosiągalną dla mózgu ludzkiego. SI stosowana jest między innymi w poszukiwaniu nowych leków. Stąd nadzieja, że znacznie przyspieszy wynalezienie szczepionki na COVID-19. Temat ten rozwinę w kolejnym wpisie na blogu.

3. Elastyczność i przekaz wiedzy

Respiratory to temat raczej obcy dla producentów samochodów. Jeśli chcą je wytwarzać, będą musieli gruntownie przestawić linie produkcyjne i łańcuchy dostaw. Inżynierowie z branży motoryzacyjnej starają się zatem opanować wiedzę konieczną do produkcji respiratorów, urządzeń im nieznanych.

Możliwe rozwiązanie: elastyczne linie produkcyjne

Firmy, które wdrożyły w swych zakładach m.in. technologię niezależnych przenośników (ICT), dysponują już bardzo elastycznymi liniami produkcyjnymi. ICT i podobne technologie pozwalają przedsiębiorstwom szybko podążać za zmianami w popycie rynkowym, zwiększyć tempo produkcji i znacznie skrócić czas przezbrajania maszyn, by rozpocząć wytwarzanie nowych wyrobów na skalę masową. Znaczna automatyzacja istotnie ogranicza konieczność interwencji pracowników na liniach produkcyjnych. W ten sposób zakłady mogą działać z minimalną obsadą na miejscu.

Szybciej, jeszcze szybciej!

Pandemia koronawirusa jest czymś zupełnie nowym dla wszystkich. Każdy z nas może pomóc ją opanować. Podnosi na duchu fakt, że przedsiębiorstwa przemysłowe współpracują ze sobą, by jak najszybciej zahamować rozprzestrzenianie się COVID-19. Dlatego szybkość jest tu pojęciem kluczowym: szybkość izolacji ludzi, szybkość produkcji, szybkość wzrostu przepustowości krytycznego łańcucha dostaw środków niezbędnych, by pokonać koronawirusa.

Doskonale rozumiem, że ci producenci, którzy zainwestowali w technologie cyfrowe z powodzeniem spinające elektroniczną siecią ich firmy i działalność operacyjną, są w stanie utrzymać zdolności produkcyjne, szybciej reagując na dynamiczne zmiany na rynkach.

Wdrażając technologie umożliwiające pracę zdalną, podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych danych oraz uelastyczniając produkcję, firmy te najlepiej radzą sobie z dynamiką zmian. Dostosowują działalność i łańcuchy dostaw odpowiednio do bieżących problemów i tym samym dają wszystkim najlepszą szansę na spłaszczenie krzywej zachorowań.


Billy Sisk
Billy Sisk
Life Sciences Industry Manager EMEA, Rockwell Automation
Billy has worked extensively both in automation and IT and is responsible for Rockwell Automation’s life science market strategy across EMEA. Through his high performing team, Billy helps pharmaceutical manufacturers bring innovative treatments to patients faster, while improving quality, yield and product security.
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You