Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Co zdecyduje o sukcesie Czwartej rewolucji przemysłowej? Umiejętności.

Istotą pierwszej rewolucji przemysłowej, która całkowicie odmieniła świat, było zastosowanie maszyn. 

A dziś, ponad wiek później, jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej – całkowicie cyfrowej transformacji prowadzącej do powstania przedsiębiorstw w pełni połączonych z siecią (connected enterprises).

Jednak brakuje nam ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie ochrony, chmury, komunikacji przemysłowej i analityki danych.

Niezależnie od tego, czy jesteś wizjonerem, czy człowiekiem czynu, potrzebujemy Cię

Za każdym razem, gdy miejsce ma tak radykalna transformacja – połączenie technologii produkcyjnej (OT) i technologii informatycznej (IT) w Przemysłowym Internecie Rzeczy (Industrial IoT) – wizjonerzy są szczególnie potrzebni.

Aby ta wizja stała się rzeczywistością, wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne poszukują wykwalifikowanych pracowników, korzystając z tych samych (obecnie ograniczonych) zasobów talentów.

Umiejętności potrzebne, aby wspierać przebieg transformacji cyfrowej, nie są zaskoczeniem. Od dawna staramy się przygotowywać specjalistów technicznych z zakresu analityki, usług Big Data, sieci przemysłowych, chmur i ochrony danych. Skoncentrowaliśmy się również na tym, aby zakład produkcyjny stał się miejscem, w którym te osoby będą chciały pracować.

Jest jeszcze wiele do zrobienia.

Kształcenie zaczyna się wcześnie. Bardzo wcześnie

Budowanie zasobów pracowników przyszłości powinno rozpoczynać się już w szkole podstawowej z pomocą takich organizacji jak FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), które zachęcają uczniów do wybierania  kierunków ścisłych, technologicznych, inżynierskich i matematycznych. Na dalszym etapie należy projektować i wdrażać programy studiów wyższych kształcące umiejętności związane z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT).

Ale nie jest to jedyna rzecz, którą należy robić. Obecnie zatrudnieni pracownicy potrzebują nowych umiejętności, dzięki którym będą mogli rozwijać się szybciej. Właśnie dlatego niedawno uruchomiliśmy nowy rodzaj szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji doświadczonych pracowników, aby dostosowali się do pracy na nowych, dobrze płatnych stanowiskach w dziedzinie zaawansowanej technologicznie cyfrowej produkcji.

Opracowanie właściwych programów w odpowiednim czasie

Zamiast reagować na zmieniające się potrzeby, ważniejsze jest, aby brać udział w tworzeniu odpowiedniego programu. Ponieważ jesteśmy jedyną firmą produkcyjną w konsorcjum IoT World Forum, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność za wkład – od strony producentów - w usunięcie luki pomiędzy technologią produkcyjną (OT) i informatyczną (IT).

Wspólnie z naszym strategicznym partnerem Cisco opracowaliśmy program kształcenia w zakresie Przemysłowego Internetu Rzeczy. Specjalistyczne szkolenia przygotowują do projektowania i nadzorowania złożonych infrastruktur sieciowych niezbędnych do pełnego wykorzystywania Przemysłowego Internetu Rzeczy i wspierania cyfrowej transformacji.

I wreszcie kultura

Końcowym czynnikiem potrzebnym do osiągnięcia sukcesu jest holistyczne podejście do rozwoju organizacji. Do tego celu niezbędna jest odpowiednia kultura organizacji, która obejmuje następujące elementy:

  • Zespoły OT muszą komunikować się z zespołami IT (dobry temat do rozmowy to program Industrial IoT).
  • Przywództwo. Konieczne jest wsparcie ze strony innowacyjnych liderów, będących agentami zmian podczas transformacji cyfrowej
  • Zmiana. Same szkolenia techniczne, bez wdrożenia zmian organizacyjnych i kulturowych, mogą spowodować frustrację u pracowników. W efekcie może to prowadzić do odejścia pracowników o najwyższych kwalifikacjach i najlepszych umiejętnościach.

Wydajność. Zmiana kulturowa musi obejmować także monitorowanie i wykonywanie analiz, aby w przyszłości zapewnić i utrzymać odpowiedni poziom wydajności produkcji.


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Dave Vasko
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You