Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Jaką wartość niesie ze sobą IIoT? Dlaczego firmy górnicze powinny korzystać z tego rozwiązania?

Nadeszła kolejna rewolucja przemysłowa. Nowe rozwiązania w zakresie technologii i automatyki to katalizatory rozwoju przemysłu wydobywczego. Sprawiają, że firmy z tego sektora są ze sobą lepiej skomunikowane, bardziej wydajne i produktywne.

Aby zoptymalizować wydajność kopalni, firmy górnicze muszą być otwarte na zmiany. Poznaj Internet Rzeczy (IoT).

Czym jest IoT?

W tradycyjnym ujęciu termin IoT był stosowany do określania wszystkiego, co jest związane z Internetem. Obecnie jednak coraz częściej używa się go do określania szeregu powiązanych „rzeczy”, które mogą gromadzić, wymieniać i przesyłać dane między sobą. Może to obejmować inteligentne czujniki i urządzenia oraz w pełni zintegrowane systemy i urządzenia sterujące procesem wydobywczym.

Przemysłowy IoT (IIoT), stanowiący podkategorię IoT, w większym stopniu skupia się na wymaganiach związanych z zastosowaniami przemysłowymi, na przykład w górnictwie.

Działam w sektorze wydobywczym. Jakie korzyści może przynieść mi IIoT?

Przed wdrożeniem konkretnych technologii, firmy wydobywcze muszą najpierw skupić się na swoich strategiach biznesowych i określić problemy, które chcą rozwiązać. Powinny również wskazać procesy, które wymagają usprawnienia. Wyzwania, oczekiwane wyniki i cele biznesowe pomogą zidentyfikować właściwą platformę IIoT lub technologie dostosowane do potrzeb danej firmy.

Omówmy trzy hipotetyczne przykłady wyzwań w ramach procesu wydobywczego i odpowiadające im projekty oferujące szybkie rozwiązanie problemów.

 1. Olej napędowy został zidentyfikowany jako główny koszt operacyjny w firmie wydobywczej, ale zespół operacyjny nie miał pełnego wglądu w poziomy zbiorników i zużycia poszczególnych urządzeń. W wyniku tego nie mógł on zidentyfikować potencjalnych możliwości znalezienia oszczędności. Receptą na ten problem jest oparte na danych rozwiązanie do raportowania zapewniające lepszą przejrzystość i możliwość śledzenia zużycia oleju napędowego i smarów dla poszczególnych urządzeń.
 2. Firma nie miała również dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, alertów i tendencji zmian dotyczących pogody, pyłu, hałasu itp. W takim przypadku system monitorowania środowiska wydaje się właściwym rozwiązaniem.
 3. Ponadto w ciągu zaledwie jednego roku główna kruszarka trzykrotnie uległa uszkodzeniu. Z tego powodu należy rozważyć wdrożenie podstawowego rozwiązania do monitorowania stanu kruszarki, aby móc przewidzieć awarie przed ich wystąpieniem.

Teoretycznie ta firma wydobywcza mogłaby zdecydować się na montaż inteligentnych czujników, aby uporać się z tymi problemami i wdrożyć opisane powyżej rozwiązania.

Ale to nie takie proste.

 • Będą potrzebne specjalne oprogramowanie lub aplikacja, które pozwolą na gromadzenie i wykorzystywanie danych z czujników.
 • Współczesne czujniki IIoT posługują się wieloma językami i protokołami, zatem wybrana aplikacja musi zapewniać możliwość zbierania i analizowania danych z wielu protokołów. Nie trzeba ograniczać się tylko do jednego.
 • Mimo że te trzy projekty wydają się ze sobą niezwiązane, zastosowanie różnych czujników dla każdego z nich może oznaczać stworzenie trzech oddzielnych i izolowanych od siebie systemów. Taka koncepcja nie idzie w parze z wizją zintegrowanego i ujednoliconego wglądu w proces wydobywczy.
 • Ostatecznie każdy system byłby tak dostosowany lub ograniczony, że żadne uzupełnienie lub ulepszenie nie byłoby możliwe.

A co gdyby można było zastosować jedno podejście – jedną platformę – dla wszystkich trzech projektów? Należałoby rozważyć użycie platformy IIoT!

Czym jest platforma IIoT?

Platformę IIoT możemy w skrócie sprowadzić do dwóch podstawowych założeń:

 • Jest to zintegrowane oprogramowanie, które gromadzi i zarządza danymi pochodzącymi z różnych czujników, urządzeń, sieci i innego oprogramowania wykorzystywanego w firmie wydobywczej. Dzięki temu informacje mogą być wykorzystywane do odpowiednich zastosowań za pomocą narzędzi do wizualizacji i analizy.
 • Jest to platforma oferująca kilka gotowych aplikacji, ale co najważniejsze, pozwalająca na szybkie tworzenie aplikacji przez użytkownika lub firmy zewnętrzne, na przykład aplikacje rozszerzonej rzeczywistości, mashupy gromadzące dane z wielu źródeł czy aplikacje do uczenia maszynowego.

Co NIE jest platformą IIoT?

 • Zamknięte oprogramowanie wykorzystywane do integracji urządzeń i sprzętu konkretnego dostawcy, a zatem niepozwalające na nawiązywanie połączenia z innymi czujnikami lub tworzenie aplikacji przez firmy zewnętrzne.
 • Architektura: zbiór rozwiązań w połączeniu z niektórymi komunikującymi się ze sobą produktami i oprogramowaniem, pochodzącymi od tego samego dostawcy.
 • Oprogramowanie zapewniające ograniczoną możliwość gromadzenia i wykorzystywania danych pochodzących z inteligentnych urządzeń.

Postaw na rzetelność

To oczywiste, że platformy IIoT przynoszą wiele korzyści firmom wydobywczym, zapewniając łączność w całym obiekcie i lepszą przejrzystość danych. Przed ich wdrożeniem firmy wydobywcze powinny jednak starannie wybrać partnera ds. IIoT.

Niemiecka firma badawcza IoT Analytics opublikowała listę aktualnych globalnych dostawców platform IoT. Pełna lista obecnie obejmuje ponad 450 firm, które określają siebie mianem dostawców platform IoT. Postaw na rzetelność i roztropność przy wyborze dostawcy IoT, który najlepiej pasuje do procesu wydobywczego twojej firmy, ponieważ wiele z tych platform prawdopodobnie nie jest odpowiednia do konkretnych zastosowań, których potrzebujesz. Pamiętaj, że niektórzy podają się za dostawców rozwiązań IoT, choć tak naprawdę wcale nie oferują rozwiązań IoT lub IIoT.

Więcej informacji na temat rozwiązań IIoT firmy Rockwell Automation dla sektora wydobywczego znajdziesz na https://www.rockwellautomation.com/pl_PL/industries/mining-metals-cement/overview.page


Fabio Mielli
Fabio Mielli
Market Development Manager: Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You