Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Zalety ekonomiczne Connected Enterprise

Producenci każdego dnia mają niezliczone decyzje do podjęcia, w których gubią się skutki działań dla zwiększonej produktywności. Budowanie połączonego przedsiębiorstwa daje inne możliwości: zapewnia przejrzystość wyborów, które wcześniej wydawały się źle zdefiniowane. Zreorganizować cykle produkcyjne? Kontynuować prace nad nowym produktem zmieniającym zasady gry na rynku? Wejść na rynek wschodzący? Wypróbować nowego dostawcę?

Zwrot z inwestycji w tworzenie połączonych przedsiębiorstw – za pomocą sprawdzonego modelu Connected Enterprise Maturity Model firmy Rockwell Automation – osiąga się nieprzerwanie. W miarę jak firma przechodzi przez pięć etapów dojrzałości, zwiększają się korzyści gospodarcze:

  1. Ocena: ten etap modelu Connected Enterprise Maturity Model określa stopień gotowości firmy na zmianę swoich procesów i architektury tak, by mogła wykorzystywać dokładne dane w czasie rzeczywistym. Etap ten pozwala określić strategię bezpiecznej integracji technologii, procesów i ludzi. Z perspektywy finansowej szybko pozwala wykryć problemy infrastrukturalne, takie jak luki bezpieczeństwa o wysokim poziomie ryzyka lub niemożność monitorowania krytycznych wskaźników wydajności (np. marnotrawionej energii, problemów z jakością, przestoju maszyn). Na przykład jedna minuta przestoju w branży motoryzacyjnej może kosztować dziesiątki tysięcy dolarów. Jak duże są koszty przestojów firmy rocznie?
  2. Bezpieczna i zmodernizowana sieci i układy sterowania: w tym etapie firma będzie budować i udoskonalać szkielet swojej technologii operacyjnej/informatycznej. Czy modernizacja układów sterowania, czujników i infrastruktury drogo kosztuje? Tak, ale… uzyskane w ten sposób udoskonalone procesy biznesowe i przepływ pracy zapewnią znacznie większe oszczędności. Na przykład dla ogółu producentów koszty złomowania i przeróbek wynoszą średnio 5,4% sprzedaży zakładu, ale w górnej ćwiartce tych producentów jest to zaledwie 1%. [i] Policz to dla swojej firmy.
  3. Zdefiniowany i zorganizowany kapitał danych roboczych (ang. working data capital – WDC): organizacja określa, w jaki sposób ujarzmić i wykorzystywać nowe dane na Etapie 3 poprzez “kontekstualizację” danych w ramach macierzy nowych przepływów roboczych, harmonogramów i obowiązków. Ich wpływ może być ogromny. Lepszy dostęp do właściwych informacji pozwala kierownictwu na wprowadzanie zasadniczych zmian w przepływie pracy – zmiany linii, planowania produkcji, zatrudnienie pracowników – które już od dawna powinny być wprowadzone, przynosząc korzyści gospodarcze w postaci niższych kosztów energii, dłuższego życia urządzeń, niższych kosztów utrzymania oraz wyższej produktywności. Na przykład wyniki uzyskane w ramach pierwszych 200. Ocen Efektywności Energetycznej przeprowadzonych w 2006 r. przez DOE wykazały możliwości oszczędzenia łącznie około 52 bilionów BTU gazu ziemnego rocznie, co stanowiło prawie 485 mln USD potencjalnych rocznych oszczędności na kosztach energii.[ii]
  4. Analityka: Na poziomie operacyjnym, analityka pomaga zidentyfikować największe zapotrzebowanie na informacje w czasie rzeczywistym (np. uporczywie nawracające problemy); określić uprawnionych odbiorców, którzy mogą podejmować działania w reakcji na informacje w celu rozwiązania powstałych problemów; a także ustalić standardowe praktyki i protokoły, które pomagają tym osobom podejmować właściwe decyzje, kiedy potrzebne są działania. Na szczeblu wyższego kierownictwa analityka pomaga kierownictwu ocenić i optymalizować działalność i osiągnąć znaczące oszczędności w dłuższym terminie dzięki unikaniu ponoszenia wydatków kapitałowych. W Rockwell Automation, na przykład, około 30 proc. oszczędności rocznie wynikających z unikania wydatków kapitałowych osiągnięto wyłącznie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu możliwości oraz planowaniu w całej sieci zakładów.
  5. Współpraca: Dzięki komunikującym się ze sobą urządzeniom wewnętrznym i sieciom, model Connected Enterprise Maturity Model firmy Rockwell Automation pozwala wyjrzeć na świat. Pozwala on przewidzieć działania w całej organizacji, jak i w całym łańcuchu dostaw – trendy rynkowe, wydarzenia polityczne, a nawet pogodę – aby zminimalizować straty związane z niekorzystnymi zdarzeniami, wykorzystywać nowe szanse i koordynować działania od najdalszych dostawców do klientów końcowych. Na przykład tempo wprowadzenia nowego produktu na rynek często sprowadza się do tego, jak szybko dostawcy mogą dostarczyć nowe komponenty, materiały, składniki czy narzędzia. Umożliwienie wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw dostrzeżenia właściwych okazji może skrócić o wiele miesięcy czas wprowadzenia produktu na rynek. Firma Oak Stone Partners szacuje, że opóźnienie wprowadzenia produktu może kosztować firmę nawet 35% wartości bieżącej netto danego produktu.[iii]

Stworzenie połączonego przedsiębiorstwa zapewnia szereg usprawnień i oszczędności kosztów – produkcji, bezpieczeństwa sieci, zarządzania aktywami, współpracy w ramach łańcucha dostaw- które rosną w miarę upływu czasu. A ponieważ wysiłek się zwraca, to powinna być najprostsza decyzja do podjęcia w karierze. Czy jesteś gotów, by ją podjąć?


[i] Badanie produkcji MPI, Grupa MPI, 2012 r.

[ii] Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych “Dlaczego Twoja fabryka powinna być energooszczędna,” Reliable Plant.
[iii] “Ile kosztuje wprowadza+nie nowych produktów,” Blog Gold fire , IHS, 17 czerwca 2012 r.


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You