Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Porady dot. bezpieczeństwa i produktywności - 2018

Nadszedł nowy rok, ale wyzwania w zakresie produkcji pozostają takie same: mniej dostępnych pracowników, globalizacja, innowacje, obawy związane z bezpieczeństwem, możliwość wykorzystania danych i informacji.

Wkraczając w 2018 rok, przygotowaliśmy listę dziesięciu porad, które pomogą Ci sprostać tym wyzwaniom oraz pozwolą niezwłocznie poprawić poziom bezpieczeństwa i produktywność.

1. Popraw swoją dojrzałość w zakresie bezpieczeństwa. Kwestię dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa postrzegamy jako połączenie kultury (zachowania), zgodności (polityki i procedury) oraz wykorzystania kapitału (technologie). Wielokrotnie przeprowadzane badania pokazują, że 20% czołowych producentów osiąga o 5–7% wyższy wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia (OEE), o 2–4% mniej nieplanowanych przestojów i mniejszy o połowę wskaźnik urazów w stosunku do typowych producentów – czołowi przedsiębiorcy nadal zwiększają swoją przewagę.

Najlepsi w swojej klasie producenci postrzegają kwestie bezpieczeństwa jako kluczowy element w dążeniu do doskonałości operacyjnej. Wykorzystują ponadto współczesne metodologie dotyczące bezpieczeństwa w celu osiągnięcia tego celu. Na przykład badanie LNS Research wykazało, że 75% firm przemysłowych stwierdziło występowanie usprawnień operacyjnych wynikających z zastosowania zaawansowanej technologii bezpieczeństwa.

W jaki sposób osiągnąć ich poziom? Należy zacząć od oceny dojrzałości firmy w kwestiach bezpieczeństwa i sprawdzić, jak przedsiębiorstwo wypada na tle innych. Zrozumienie poziomu wydajności i obszarów wymagających poprawy ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o dojrzałości w kwestii bezpieczeństwa i oceny wydajności firmy.

2. Zajmij się jednocześnie kwestią bezpieczeństwa personelu i ochrony zasobów. Z racji coraz większego stopnia powiązania informatycznego operacji przemysłowych, organizacje powinny dokonywać oceny wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych z ochroną zasobów w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa personelu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiednia ochrona zasobów pozwala zabezpieczyć własność intelektualną, produkcję i markę firmy. Niestety, nieodłączne powiązanie bezpieczeństwa personelu z zagrożeniami związanym z ochroną zasobów są zbyt często pomijane.

Integrując programy bezpieczeństwa i ochrony oraz podejmując kluczowe kroki, można oceniać, zarządzać i łagodzić negatywne skutki zagrożeń bezpieczeństwa związanych z ochroną zasobów. Dowiedz się więcej na temat powiązania kwestii ochrony i bezpieczeństwa (PDF). 

3. Usprawnij współpracę. Służby BHP są w największym stopniu bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników, ale nadzorują tylko najmniej efektywne środki bezpieczeństwa maszyn. Działy inżynierskie skupiają się na normach technicznych, więc mają nadzór nad najbardziej efektywnymi metodami bezpieczeństwa maszyn. Często te dwa obszary są wobec siebie nieufne, co skutkuje zmniejszonym poziomem bezpieczeństwa i produktywności.

Kluczowym elementem dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa, jest współpraca między tymi dwoma działami, ale także z działami produkcji. W rzeczywistości, ostatnio przeprowadzone badanie LNS Research wykazało, że organizacje, w których te trzy działy współpracują, odnotowują niższą o 15% medianę wskaźnika wypadkowości. Dowiedz się więcej na temat dojrzałości w kwestii bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób te obszary powinny ze sobą współpracować.

4. Wykonaj ocenę ryzyka na wczesnym etapie procesu projektowania. Projektowanie maszyn z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka jest kluczową zasadą. W przeciwieństwie do budowy maszyn, a następnie próby uczynienia ich bezpieczniejszymi. Większość firm w pewnym momencie przeprowadza ocenę ryzyka. Najważniejszym pytaniem w przypadku każdej nowej maszyny jest to, kiedy zostanie przeprowadzona taka ocena. Na wczesnym etapie procesu projektowania, kiedy ryzyko można wyeliminować, czy może po jej zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i przygotowaniu do wysyłki?

Istotne jest przeprowadzanie oceny ryzyka na wczesnym etapie procesu projektowania maszyny i ponownie po jej uruchomieniu w miejscu pracy, aby móc weryfikować zgodność, bezpieczeństwo i produktywność. Badania pokazują, że 60–70% wypadków związanych z bezpieczeństwem występuje poza normalnym trybem pracy (podczas konserwacji, napraw itp.). W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, patrz streszczenie (PDF).

5. Projektuj ergonomiczne maszyny. Ewoluująca siła robocza w naszej branży skutkuje powstawaniem nowych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Młodsza i mniej doświadczona kadra pracownicza jest bardziej narażona na poważne obrażenia. Starsi pracownicy są z kolei bardziej narażeni na urazy układu mięśniowo-szkieletowego i kontuzje na skutek przeciążenia, które często mają charakter chroniczny lub mogą prowadzić do zakończenia kariery zawodowej.

Najskuteczniejsze wykorzystanie pracy każdego pracownika wymaga obecnie tworzenia maszyn przeznaczonych dla szerszego grona pracowników. Oznacza to stanowiska dla osób prawo- i leworęcznych, a także ograniczenie powtarzających się ruchów, podnoszenia ciężarów i przyjmowania niewygodnej postawy ciała. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania się do zmieniającej się siły roboczej (PDF).

6. Stosuj alternatywne środki LOTO do zwiększenia produktywności. Bezpieczeństwo nie musi być zapewniane kosztem wydajności. Współczesna konstrukcja maszyn uwzględnia niewielkie wyjątki dot. blokowania/znakowania (LOTO), gdy procedury są rutynowe, powtarzalne i zintegrowane z użytkowaniem sprzętu. W przypadku prawidłowego stosowania alternatywne środki mogą prowadzić do poprawy wydajności poprzez ograniczenie przestojów związanych z LOTO, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności. W niektórych przypadkach alternatywne środki mogą stanowić różnicę między zgodnością a doskonałością operacyjną. Dowiedz się więcej na temat stosowania alternatywnych środków ochronnych(PDF).

7. Wprowadź bezpieczeństwo do Connected Enterprise.Siła Przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT) może przyczynić się do znacznej poprawy zgodności bezpieczeństwa i wydajności. Koncepcja Connected Enterprise umożliwia specjalistom ds. bezpieczeństwa zrozumienie zachowań pracowników w czasie rzeczywistym, zgodności maszyn ze standardami, przyczyn przestojów i zakłóceń oraz anomalii i tendencji funkcji bezpieczeństwa. Może również ułatwić zatrudnianie, szkolenie i utrzymywanie pracowników. Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa w koncepcji The Connected Enterprise (PDF).

8. Zintegruj bezpieczeństwo z systemem sterowania. Twój system sterowania powinien zawierać związane z bezpieczeństwem urządzenia wejściowe, logiczne i wyjściowe, które ograniczą ryzyko, zwiększą produktywność i zapewnią dane kluczowym osobom. Projektowanie skutecznych, zwiększających wydajność systemów bezpieczeństwa może być wymagające, jednakże są narzędzia usprawniające proces projektowania bezpieczeństwa i wspomagające sprawdzenie zgodności.

Przykładowo, oprogramowanie RASWin może być pomocne w zarządzaniu i konsekwentnym dokumentowaniu cyklu życia systemu bezpieczeństwa. Oprogramowanie Safety Automation Builder może być wykorzystywane do projektowania systemu bezpieczeństwa. Dokumenty dotyczące funkcji bezpieczeństwa mogą również być pomocne we wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa maszyn. Zawierają one obliczenia poziomów bezpieczeństwa, schematy podłączeń, programy zadań bezpieczeństwa, a także opisy procedur weryfikacji i walidacji. Dowiedz się więcej na temat dostępnych narzędzi bezpieczeństwa.

9. Korzystaj z inteligentnego bezpieczeństwa. Nowe, inteligentne konstrukcje i urządzenia mogą zmniejszyć ilość okablowania, koszty projektowania i czas nieplanowanych przestoji. Można, na przykład, przechwytywać interakcje między inteligentnymi urządzeniami, aby przewidywać i planować działanie służb utrzymania. Kontrolowanie dostępu do maszyny przez upoważniony i przeszkolony personel pozwala poprawić wydajność, ochronę i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na temat inteligentnego bezpieczeństwa.

10. Wzbogacaj swoją wiedzę o bezpieczeństwie. Potrzebujesz inżynierów, integratorów systemów i konstruktorów maszyn, mających doświadczenie w zakresie aktualnych norm dotyczących bezpieczeństwa, udokumentowane osiągnięcia w zakresie tworzenia systemów bezpieczeństwa oraz wiedzę o procesach i technologiach zwiększających wydajność systemów bezpieczeństwa.

Jeśli nie masz dostępu do osób z taką wiedzą, zwróć się o pomoc do swoich partnerów. Firma Rockwell Automation zatrudnia prawie połowę wszystkich certyfikowanych przez TÜV Rheinland specjalistów ds. bezpieczeństwa. W ramach naszych aliansów współpracujemy z uznanymi integratorami systemów i partnerami ds. rozwiązań mającymi doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa. Te organizacje spełniły surowe wymagania, w tym przeszły rygorystyczny, miesięczny proces oceny i szkolenia, aby zostać członkami naszego programu PartnerNetwork. Dowiedz się więcej na temat programu Rockwell Automation Safety System Integrator.


Steve Ludwig
Steve Ludwig
Commercial Programs Manager, Safety, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You