Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Odporność na rezonans dzięki adaptacyjnemu strojeniu napędów AC

To może być niepokojący moment w zakładzie: maszyna zaczyna hałasować i wpada w tak gwałtowne wibracje, że myślisz, że za chwilę się rozpadnie.

Taka sytuacja może wynikać z rezonansu mechanicznego spowodowanego obciążeniem silnika. Wiele czynników projektowych przyczynia się do powstawania zjawiska rezonansu np. rozmiar fizyczny, dobór materiałów czy procedury montażu. Chociaż pracownicy zazwyczaj mają możliwość dokonywania pewnych regulacji w celu wznowienia produkcji, problemy z rezonansem mają trwałe konsekwencje dla maszyn i działalności firmy.

Kiedyś standardowa regulacja mająca na celu rozwiązanie problemu z występowaniem rezonansu wiązała się z obniżeniem wydajności lub skutkowała marnowaniem energii.

Nowe niskonapięciowe napędy prądu przemiennego z adaptacyjnym strojeniem mogą pomóc w walce z problemami związanymi z rezonansem, dzięki czemu zakład może sprawniej działać i ponosić mniejsze koszty. Podczas produkcji napęd identyfikuje problem odpowiadający za odchylenia maszyny i wdraża prawidłowe rozwiązanie, w wyniku czego maszyna zyskuje na wydajności.

Można traktować te inteligentne napędy jak strażników. Prowadzą czujną obserwację danego urządzenia pod kątem występowania niepożądanego zjawiska rezonansu. Jeśli zauważą, że coś jest nie tak, mogą wywołać alarm lub zmierzyć się samodzielnie z problemem. Dzięki ograniczeniu wpływu zjawiska rezonansu na proces, napędy te zapewniają dłuższy okres funkcjonowania zakładu, jednocześnie zmniejszając koszty napraw i energii.

Chroń potencjał swoich maszyn

Rezonans wynika z decyzji projektowych, które mogą być modyfikowane przez projektanta lub nie. Takie decyzje projektowe obejmują kształt obciążenia, dobór materiałów, wymiary i rozmiar fizyczny. Decyzje projektowe obejmują tolerancje, procesy montażu i charakterystyki silnika. Rezonanse mogą zmieniać się w czasie w wyniku normalnego procesu zużycia maszyny. Może to dotyczyć zastosowań wykorzystujących końcówki wału lub duże obciążenia, jak w przypadku nawijarek.

Poprzednie podejście do kwestii rozwiązywania problemów z rezonansem polegało na odstrajaniu zysków regulatora. Może to powstrzymać maszynę przed hałasowaniem i wibrowaniem, ale może również zmniejszyć jej wydajność. Z czasem wpływa to negatywnie na przepustowości i spowalnia czas reakcji na występujące problemy.

Napęd prądu przemiennego z adaptacyjnym strojeniem wykorzystuje zaawansowaną analizę do ciągłego wyszukiwania i wykrywania różnego rodzaju rezonansu. Napęd może ostrzegać operatorów o problemach w czasie rzeczywistym, zapewniając im możliwość szybkiego podejmowania działań. W bardziej zaawansowanych konfiguracjach napęd może wykorzystywać specjalne filtry do łagodzenia skutków zjawiska rezonansu zamiast odstrajania sterownika.

Ta zdolność do autokorekty pozwala utrzymać wysoki poziom wydajności, jakiej oczekuje się od zakładu. Opierając się na charakterystykach obciążenia, byliśmy świadkami od dwu- do czterokrotnie wyższej wydajności w przypadku strojenia adaptacyjnego.

Ponadto napędy prądu przemiennego z adaptacyjnym strojeniem umożliwiają monitorowanie rezonansu w czasie i planowanie napraw, jeśli wymagają tego okoliczności. Może to pomóc w organizowaniu bardziej inteligentnej pracy, aktywnie rozwiązując problemy podczas zaplanowanych prac konserwacyjnych, a nie podczas procesu produkcyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej o napędach ze strojeniem adaptacyjnym, sprawdź nowe napędy napięcia przemiennego PowerFlex® 755T z technologią TotalFORCE®.


Brian Fast
Brian Fast
Senior Project Engineer, Rockwell Automation
Brian Fast
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You