Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Smart Manufacturing jako droga do procesów produkcyjnych przyszłości

Koncepcja Connected Enterprise ma na celu zapewnienie bezpiecznej, wydajnej i rentownej organizacji pracy, opartej na analizie danych.

Co zrobić jednak, gdy producent, by skorzystać z zalet wykorzystania technologii cyfrowej (przewidywalność procesów i wyposażenia, bezpieczniejsze miejsce pracy i stosowanie praktyk przyjaznych środowisku) musi wprowadzić drobne usprawnienia? Mamy dobrą wiadomość: Wysiłki mające na celu stabilizację działań mogą stanowić także pierwszy krok w kierunku wdrożenia Connected Enterprise — i zapewnić natychmiastowy zwrot z inwestycji.

Wielu firmom z branży przemysłowej trudno osiągnąć stabilność. W Stanach Zjednoczonych, w 2014 roku odnotowano ponad 483 000 urazów i chorób pracowników firm produkcyjnych, z czego 126 000 przypadków wiązało się z nieobecnością w pracy, a 341 stanowiło wypadki śmiertelne.
W 2014 roku w skutek działań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) amerykańskie firmy musiały zainwestować ponad 9,7 miliarda dolarów w działania kontrolujące zanieczyszczenie.  Prawie jedna czwarta amerykańskich zakładów zgłosiła dostępność maszyn na zaskakująco niskim poziomie, wynoszącym 70 procent lub poniżej, wskutek czego zdolności produkcyjne tych zakładów były mniejsze o prawie jedną trzecią.  Co gorsza, wiele zakładów boryka się ze wszystkimi trzema wymienionymi wyżej problemami.

Technologie Smart Manufacturing nie oferują magicznego rozwiązania problemów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i niezawodności; nie istnieje cyfrowe panaceum na toksyczność naszej kultury. Należy jednak pamiętać, że dane pozyskiwane z automatycznych urządzeń, przesyłane do pulpitów sterowniczych, mogą zapewniać lepsze zrozumienie kluczowych współczynników wydajności, a w konsekwencji, stać się podstawą do wprowadzenia inteligentnych ulepszeń. Technologia zintegrowanych czujników i gromadzone przez nie dane (np. drgania, temperatura, pobór energii, spaliny) to kluczowe czynniki umożliwiające:

  • Poprawę bezpieczeństwa pracowników i zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska: Producenci zyskują możliwość systematycznego rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, przez opracowywanie rozwiązań integrujących zabezpieczenia w funkcjach maszyn. Proces ten zapoczątkowuje zwiększenie świadomości występowania problemów, ustalenie nowych wymagań; przeprojektowanie systemów (tzn. tworzenie konstrukcji wolnych od zagrożeń, usuwanie zagrożeń lub stosowanie automatycznych alarmów); a także wdrożenie bezpieczniejszego systemu produkcji. Wszystkie te elementy wymagają całodobowej kontroli oraz okresowych przeglądów i modernizacji, przeprowadzanych w miarę rozwoju technologii i norm.
  • Wydłużenie czasu dostępności maszyn: Łączenie bardziej inteligentnych zasobów sprzętowych usprawnia kontrolę złożonych procesów produkcyjnych i, dzięki wymianie przestarzałych lub trudnych do zintegrowania systemów automatyki, umożliwia skrócenie czasu przestojów maszyn. Inteligentne czujniki i układy sterujące dostarczają danych ujawniających przyczyny przestojów (status sprzętu na potrzeby analiz, wizualizacje, raportowanie oparte na wyjątkach). Udostępnienie tych informacji na urządzeniach mobilnych na terenie zakładu daje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących produkcji— na przykład dostępności maszyn czy ogólnej wydajności sprzętu — i generuje dane diagnostyczne dla pracowników działu utrzymania ruchu. Dzięki tym informacjom zarząd firmy zna lokalizację przyczyny przestoju, charakterystykę usterki i wie, co trzeba zrobić, aby ją usunąć.

Jesteś gotowy na bezpieczniejsze, zgodne z przepisami, inteligentniejsze i bardzij rentowne procesy produkcyjne?


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You