Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Inteligentne czujniki i Internet Rzeczy: wady i zalety

Czujniki są niezbędne do pozyskiwania danych diagnostycznych z maszyn i urządzeń przemysłowych. Niemniej z racji tego, że wiele osób utrzymujących te maszyny zbliża się do wieku emerytalnego, na rynek wkracza młoda siła robocza.

I chociaż to nowe pokolenie czuje się swobodnie z szybko rozwijającą się technologią produkcji i powiązanymi z nią danymi, niekoniecznie jest obeznane ze sprzętem w takim stopniu, jak doświadczona kadra.

Kluczem do sukcesu producenta będzie pozyskiwanie danych kontekstowych w celu zapewnienia bardziej przewidywalnej diagnostyki oraz wykorzystywanie danych w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Technologia inteligentnej detekcji spełnia ten wymóg, pogłębiając wgląd w stan maszyn przemysłowych oraz pomagając obecnym i przyszłym pokoleniom operatorów optymalizować procesy realizowane w zakładzie.

Chociaż inteligentne czujniki oferują dostęp do kluczowych danych związanych z procesami produkcyjnymi, nie wszystkie czujniki mogą korzystać z tej technologii. Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie i kiedy można zastosować funkcje inteligentnej detekcji.

Przestrojenie
Inteligentne czujniki mogą pomóc w polepszeniu elastyczności procesów wytwórczych, które wymagają częstych zmian na linii wytwórczej produktów różnej wielkości.

Zamiast wymagać ponownej konfiguracji ręcznej dla każdego produktu na linii, w sterowniku można przechowywać wiele profili inteligentnych czujników, a następnie załadować je czujnika w celu obsługi różnych produktów. Oznacza to znaczne skrócenie czasu konfiguracji czujnika – z kilku minut do zaledwie milisekund – co pomaga w optymalizacji elastycznej produkcji.

W większości elastycznych zastosowań produkcyjnych stosowanych jest wiele czujników wymagających ponownego uczenia. Sposoby tej konfiguracji różnią się często w zależności od rodziny czujników.

Z tego powodu na operatorze leży duża odpowiedzialność za znajomość/pamiętanie dokładnych procedur wymaganych do aktualizacji wszystkich czujników. Ponowna konfiguracja ręczna czujników jednej maszyny może trwać nawet godzinę. Mimo że stawka godzinowa wymagana do przeprowadzenia tych czynności jest istotnym czynnikiem, najbardziej wpływowym elementem jest godzinna utrata czasu produkcji. W zależności od kosztu wytworzonego produktu, straty w produkcji mogą wynosić nawet 200 tys. dolarów dziennie.

Adaptacja do zmieniającej się siły roboczej
Oprócz zapobiegania stratom w produkcji, inteligentne czujniki mogą załagodzić skutki strukturalnych zmian siły roboczej.

W miarę starzenia się siły roboczej i przechodzenia doświadczonych operatorów na emeryturę, przepada specjalistyczna wiedza i umiejętności. Na trzech pracowników kończących pracę jest zatrudniany tylko jeden. Doświadczeni operatorzy doskonale znają maszyny, na których pracują. Rozpoznają wszystkie niuanse ich działania i wiedzą, jak sobie z nimi zarządzać.

Kiedy starsi operatorzy przechodzą na emeryturę, zabierają ze sobą wiedzę, a młodsze pokolenie niekoniecznie jest zaznajomione i przeszkolone w zakresie specyficznych cech maszyn. Z tego powodu inteligentniejsze, wyposażone w funkcje diagnostyczne czujniki są tak korzystne przy zmianach kadrowych.

Inny, mniej subtelny aspekt jest taki, że funkcja automatycznej konfiguracji zintegrowanego systemu inteligentnych czujników za każdym razem przesyła do czujników zgodne parametry, co zmniejsza liczbę błędów konfiguracji i problemów związanych z procesem produkcyjnym, które mogą wystąpić, gdy zmiana parametrów jest przeprowadzana ręcznie przez operatora, w szczególności niedoświadczonego. Wartości te mogą być weryfikowane przez producentów maszyn, aby zapewnić stosowanie optymalnych ustawień dla każdej maszyny.

Zrozumienie kosztów związanych z konfiguracją czujników w wyniku zmian na linii oraz konsekwencji zmian dotyczących siły roboczej jest kluczowe do określenia, czy zastosowanie inteligentnych czujników jest odpowiednie w danym zakładzie.

Jeśli nadal nie wiesz, czy Twoje przedsiębiorstwo jest przystosowane do zastosowania inteligentnych czujników, weź udział w webinarium, bądź przeczytaj poprzedni wpis na blogu poświęconym tematyce inteligentnych czujników oraz oczekuj kolejnego wpisu na blogu.


Kevin Zomchek
Kevin Zomchek
Business Manager, Rockwell Automation
Kevin Zomchek
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You