Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Analityka operacyjna: Natychmiastowy zysk z cyfrowej produkcji

Ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego zawsze wymagało znacznego wysiłku. Początkowo menadżerowie i pracownicy pierwszej linii osobiście obserwowali parametry i identyfikowali problemy oraz nieprawidłowości, a następnie wdrażali rozwiązania tworzące nowe wzorce efektywności. Automatyzacja pomogła im w aktualizacji i monitorowaniu paneli wskaźników stanu w zakresie produkcji, wyposażenia, dostawców itp., ale w dalszym ciągu wszelkie działania korekcyjne musiały być dokonywane ręcznie.

W chwili obecnej istnieje znacznie lepsze podejście bez konieczności ludzkiej interwencji: koncepcja Connected Enterprise wykorzystująca Internet rzeczy (IoT).

W przedsiębiorstwie z koncepcją Connected Enterprise bazującym na Internecie rzeczy, dane dotyczące produkcji – zbierane w czasie rzeczywistym z inteligentnych urządzeń – informują na bieżąco pracowników o stanie procesu produkcyjnego. Panele administracyjne wskazują zaistniałe problemy w czasie rzeczywistym, a aplikacje mobilne informują o nich pracowników znajdujących się w halach produkcyjnych, biurach albo na polach golfowych.

Zaawansowana diagnostyka i zdolność korzystania z algorytmów umożliwiają natychmiastowe wdrożenie gotowych rozwiązań bez konieczności ludzkiej ingerencji:

  • Przegrzanie maszyny? Wyłączyć urządzenie, zanim ulegnie zniszczeniu lub nastąpi wypadek.
  • Niezgodność produktu ze specyfikacją? Zatrzymać linię produkcyjną, zanim powstanie stos kosztownych odpadów lub konieczność powtórzenia pracy.
  • Opóźnienia w dostawie komponentów? Zmienić harmonogramy produkcji, obchodząc problem, i zamieścić odpowiedni wpis w karcie wyników dostawcy.


Internet rzeczy wspomaga również zdolności analityczne najwyższych przedstawicieli zarządu i efektywność łańcucha dostaw. Dane w czasie rzeczywistym – wykorzystane przez system przedsiębiorstwa – umożliwiają optymalizację procesu decyzyjnego w szerokim spektrum działania, jak na przykład:

  • zarządzanie środkami trwałymi,
  • projektowanie produktu,
  • proces produkcyjny,
  • konserwacja i naprawy,
  • transport/logistyka,
  • wsparcie klienta.


Jeszcze bardziej wartościowe okazuje się natomiast użycie danych czasu rzeczywistego w szczegółowej analizie ukrytych możliwości ciągłego doskonalenia, znacząco przyspieszającego wzrost jakości, bezpieczeństwa, wydajności, rentowności itp.

Przedsiębiorstwo korzystające z koncepcji Connected Enterprise z aktywnym Internetem rzeczy pozwala również klientom na wgląd w realizację swoich zamówień, umacniając partnerstwo i zwiększając możliwości sprzedaży usług z wartością dodaną (często zapewniających wysoką rentowność).

Kiedy Państwa przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski dzięki przemianie z Connected Enterprise?


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You