Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Kontrola wielu dyscyplin w jednej architekturze

Podstawą dobrze zorganizowanej działalności produkcyjnej jest odpowiednie zarządzanie na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Niezoptymalizowana organizacja pracy, zarządzania danymi, oraz wykorzystania zasobów może przyczyniać się do dużych strat materialnych. Z tego powodu Rockwell Automation opracował idee Connected Enterprise optymalną dla każdej działalności produkcyjnej.

Connected Enterprise tworzy nową przyszłość automatyki przemysłowej przez połączenie technologii informatycznej (IT) i technologii operacyjnej (OT) w jedną zunifikowaną architekturę. Integracja sterowania procesem, napędami i bezpieczeństwem w jednej połączonej infrastrukturze oplatającej cały zakład zwiększa sprawność i produktywność na wszystkich poziomach działalności operacyjnej. Eliminuje to potrzebę posiadania wielu dedykowanych układów sterowania, które zostają zastąpione jedną wspólną architekturą, łatwiejszą w instalacji, eksploatacji i utrzymaniu.

Connected Enterprise to koncept optymalizacji całego procesu produkcyjnego, począwszy od samego procesu projektowania, a skończywszy na pełnej diagnostyce urządzeń, umożliwiającej monitorowanie wydajności urządzeń, a nawet predykcji awarii przed ich wystąpieniem. Cały system zapewnia ochronę własności intelektualnej, dzięki bezpiecznemu środowiskowi operacyjnemu oraz wspólnej architekturze IT/OT rozwijanej z CISCO, ograniczającej narażenie na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Koncept Connected Enterprise jest uzupełniony o platformę FactoryTalk Analytics, która umożliwia zarówno zebranie różnorodnych danych z całego procesu produkcyjnego, porównanie ich, analizowanie i wizualizację. Platforma stworzona została do budowy kompletnego, skalowalnego ekosystemu różnych źródeł danych. Użytkownicy mogą skorzystać z gotowych aplikacji do monitorowania wskaźników wydajności i poziomu jakości w sposób ustandaryzowany i bez konieczności przeprowadzenia konfiguracji.

Dzięki dostępowi do danych w chmurze jest to technologia umożliwiająca rozproszoną instalacje maszyn i zdalny dostęp do danych dla obsługujących ją ekspertów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod, opartych na pozostawianiu danych w źródle i odpytywaniu urządzeń na żądanie, nasza platforma pobiera dane do scentralizowanej lokalizacji, z możliwością jej ciągłej aktualizacji. Ponadto dzięki automatycznemu wykrywaniu danych, użytkownik ma dostęp do bardziej szczegółowych informacji niż w przypadku ręcznego mapowania zmiennych, takich jak nazwa urządzenia czy lokalizacja linii produkcyjnej lub zakładu.

Kolejnym wyróżnikiem tej technologii jest możliwość dostępu do dowolnego źródła danych, dzięki czemu można z łatwością tworzyć aplikacje łączące produkty różnych dostawców.

Ważnym aspektem platformy jest zróżnicowanie poziomów dostępu, co daje możliwość odpowiedniej personalizacji danych w zależności od potrzeb użytkowników końcowych.

Co więcej, każdy użytkownik może tworzyć zindywidualizowane analizy, aktualizowane z preferowaną częstotliwością, bez pomocy ze strony specjalisty od zaawansowanej analizy danych. Ogromną zaletą platformy jest przejrzystość dostępnych danych i łatwość w tworzeniu gotowych schematów, dzięki inteligentnej technologii łączenia powiązanych danych, dostarczającej analizy w intuicyjnych pulpitach nawigacyjnych.

Dzięki elastycznemu uczeniu maszynowemu i analityce zamkniętej pętli sterowania, platforma oparta na oprogramowaniu FactoryTalk Analytics, może monitorować działania operacyjne i automatycznie wprowadzać korekty w układach regulacji, jeśli parametry procesów zaczynają wykraczać poza dopuszczalne zakresy. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie sterowania procesu, poprawa jakości i ograniczenie ilości odpadów, co pozwala osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Nasza architektura zapewnia właściwą wiedzę, właściwym osobom, we właściwym czasie, co wpływa na wydajność produkcji, jakość procesu i sprawność energetyczną, co w efekcie przekłada się na wynik ekonomiczny zakładu.


Maciej Sieczka
Maciej Sieczka
Country Director Poland & Ukraine, Rockwell Automation
Maciej Sieczka
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You