Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Odliczanie czasu do przestoju z konserwacją predykcyjną na bazie przemiennika

Czy masz już możliwość odmierzania czasu do momentu, kiedy nastąpi przewidywana awaria krytycznego urządzenia? Co mógłbyś z tym zrobić?

A co, jeśli zamiast zmagać się z naprawą awarii sprzętu, kiedy niespodziewanie wystąpi, będzie można zobaczyć ją z wyprzedzeniem i zaplanować działania korygujące? W ten sposób zyskasz więcej świętego spokoju i oszczędzisz nerwy związane z niespodziewanymi awariami i nieplanowanymi przestojami, które się pojawią. Najprawdopodobniej również uzyskasz oszczędności, ograniczając wydatki związane z nieplanowaną konserwacją i wymianą części.

Teraz „odliczanie do awarii” dla Twoich urządzeń produkcyjnych to już nie tylko myślenie życzeniowe. Możesz używać tej funkcji w nowych przemiennikach AC, które mają wbudowaną zaawansowaną konserwację predykcyjną.

Agnostyka + Adaptacja = Dokładność

Konserwacja predykcyjna może dać różne poziomy dokładności.

Przykładowo, niektóre produkty są skonfigurowane do przyjęcia pewnych założeń, na przykład warunków eksploatacyjnych, w których będą pracować. Jeśli jednak produkt jest skonfigurowany do pracy w najwyższych możliwych temperaturach, ale pracuje w chłodzonym obiekcie, prawdopodobnie wcześniej niż faktycznie potrzeba powiadomi użytkowników o potrzebie serwisowania lub wymiany. I mimo że jest to lepsza metoda konserwacji sprzętu niż czekanie na awarię, nie pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności czy największej wartości z inwestycji kapitałowych.

Nowe przemienniki AC z konserwacją predykcyjną są skonfigurowane algorytmami agnostycznymi. To oznacza, że przemiennik nie przyjmuje żadnych założeń dotyczących aplikacji czy warunków roboczych, w których ma pracować.

Zamiast tego, przemiennik przez pierwsze 30 dni pracy uczy się stresów występujących w aplikacji. Wykorzystuje wbudowane czujniki do monitorowania czynników stresogennych, jak na przykład temperatura, napięcie, natężenie prądu i prędkość. Następnie z pomocą modeli te czynniki są przetwarzane na dane dotyczące szybkości zużycia takich komponentów, jak wentylatory i kondensatory.

Po 30 dniach przemiennik na podstawie faktycznych — a nie założonych — parametrów stresogennych ma ustalone rozumienie danej aplikacji. Nawet później produkt dalej będzie się uczył i aktualizował model działania co najmniej co godzinę.

Przemienniki AC z zaawansowaną konserwacją predykcyjną są również adaptacyjne. I tak, po dodaniu do produkcji nowej zmiany, czy po wymianie między maszynami, przemiennik znowu się nauczy, jak ma być używany i dostosuje swoje przewidywania do nowych warunków.

Takie możliwości agnostycznego i adaptacyjnego uczenia się mogą być pomocne w zrozumieniu, ile tak naprawdę pozostało czasu do momentu konieczności wymiany krytycznych komponentów. Dzięki temu mogą pracować z pełnym potencjałem, a ich wymiana lub wymiana ich krytycznych komponentów, następuje tylko kiedy jest to konieczne.

Lepsze podstawy do optymalizacji konserwacji

Przemienniki AC z zaawansowaną konserwacją predykcyjną mogą być pomocne w podejmowaniu mądrzejszych, bardziej precyzyjnych decyzji konserwacyjnych.

Operatorzy i technicy mogą śledzić dane dotyczące końca cyklu eksploatacji co do godziny dla każdego z krytycznych komponentów i lepiej zaplanować zadania konserwacyjne. Mogą być powiadamiani alarmem po osiągnięciu przez krytyczne komponenty określonego procentu przewidywanej pozostałej trwałości użytkowej. Dzięki temu mogą sporządzić harmonogram konserwacji z precyzyjnie określonym dniem czy zmianą, na której wymienią dany komponent.

Przemienniki mogą również być pomocne w uczeniu się od nich i w optymalizacji ich pracy we wszystkich operacjach produkcyjnych.

Przykładowo, można zauważyć, że przemienniki AC pracujące w klimatyzowanych obiektach mają dłuższą żywotność niż te, które pracują w obiekcie niechłodzonym. Szczególnie łożyska w wentylatorze z radiatorem w przemienniku mogą ulegać szybszemu zużyciu w cieplejszym obiekcie. Można później na tej podstawie określić, że wydłużenie żywotności przemiennika i redukcja konserwacji ma większy sens pod względem ekonomicznym i operacyjnym dzięki zainstalowaniu klimatyzacji w obiektach niż bez tego.

Wbudowana konserwacja predykcyjna

Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów przemienników AC z konserwacją predykcyjną jest to, że oferują tę funkcję jako wewnętrzną cechę produktu. Nie wymagają żadnych dodatków czy ekstra opłat za dostęp do danych predykcyjnych.

Pozostałą do końca długość czasu pracy komponentu można odczytać bezpośrednio na przemienniku. Istnieje również opcja przeskalowania tych danych do programu wizualizacji całego zakładu lub do chmury. To z kolei umożliwia budowę strategii konserwacji predykcyjnej, która odzwierciedla wielkość i potrzeby własnych działań produkcyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o przemiennikach AC z konserwacją predykcyjną, sprawdź nasze nowe przemienniki Allen-Bradley PowerFlex® 755T. Przemienniki używające naszej opatentowanej technologii TotalFORCE zapewniają najnowocześniejszą konserwację predykcyjną i nadają się do aplikacji o mocy od 10 do 6000 HP.


Garron Morris
Garron Morris
Principal Engineer, Rockwell Automation
Garron Morris
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You