Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Elastyczna produkcja: szybka adaptacja do zdarzeń i zmian rynkowych

Elastyczność jest celem dla wielu producentów, i to nie bez powodu. We wszystkich segmentach przemysłu organizacje, które potrafią wykazać się elastycznymi modelami działania, zyskują dzięki nim wiodącą pozycję w branży.

Pomyśl o zaangażowaniu firm Amazon i Alibaba w innowacyjne rozwiązania dla klientów, czy też o tym, jak producenci samochodów dostosowują się do przepisów dotyczących obniżania emisji dwutlenku węgla. Rozwiązanie elastyczne ma przewagę nad sztywnym w obliczu nowych okoliczności i warunków rynkowych.

Ale co to znaczy być elastycznym producentem? Elastyczność polega na szybkości dostosowania się. Chodzi o stworzenie płynnego przepływu od potrzeby do dostawy, od decyzji do wdrożenia i od wyzwania do rozwiązania.

Prawdziwa elastyczność pozwala, by producenci nadążali za swoimi rynkami, zastępując sztywne i statyczne modele operacyjne poziomami kontroli i zdolności reagowania, które nigdy dotąd nie były możliwe.

Elastyczność to o wiele więcej niż tylko technologia. Tak, technologia znajduje się w samym sercu transformacji, nieustannie przynosi i umożliwia nowe sposoby wprowadzania innowacji. Jednak sama technologia nie przyniesie zmian w szybkim tempie bez wsparcia w postaci elastycznych ram organizacyjnych. Dlatego powinieneś wyjść poza horyzont maszyn, nakrętek i śrub, aby określić obszary, w których będą możliwe elastyczne działania w Twojej firmie.

Koncentracja na zdobywaniu celu

Punktem wyjścia do zwiększania elastyczności jest określenie, gdzie mogą istnieć potencjalne bariery i zatory. Wymaga to przeprowadzenia kompleksowego przeglądu każdego obszaru, który ma udział w zaspokajaniu potrzeb rynku. Taka kontrola pozwala nie tylko na rozwiązywanie problemów, ale także na lepszą alokację zasobów w celu ciągłego doskonalenia organizacji.

We współpracy z naszymi klientami zazwyczaj zaczynamy od następujących obszarów:

  • Technologia

Na poziomie technicznym można znaleźć większą elastyczność dzięki wprowadzaniu inteligentnych systemów. Przez wiele dziesięcioleci produkcja opierała się na statycznych, rozłącznych liniach produkcyjnych, sterowanych przez nierzadko niewydolne systemy technologii operacyjnych (OT).

Obecnie, w dobie cyfryzacji, producenci mogą łączyć systemy OT z systemami informatycznymi w celu stworzenia możliwości gromadzenia i analizy danych, aż po nieznane dotąd poziomy szczegółowości. Analiza ta może następnie służyć dostosowaniu i doskonaleniu operacji na zasadzie samonapędzającego się sprzężenia zwrotnego w miarę wykorzystywania tych systemów.

  • Kwalifikacje

Jednym z najpoważniejszych błędów, jakie może popełnić producent, jest tak ścisłe skupienie się na technologii, że zostaje pominięty element ludzki. Wykwalifikowani operatorzy, inżynierowie i analitycy to tylko część personelu potrzebnego do elastycznej produkcji. Zaawansowane możliwości mają ograniczone zastosowanie, jeśli Twój personel nie jest w stanie ich wykorzystać. Dlatego też specjalizacja i zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji wspierają elastyczne podejście poprzez zapewnienie, że zmiany technologiczne mogą iść w parze z możliwościami zasobów.

  • Wsparcie kadry kierowniczej

Elastyczność dotyczy również struktur decyzyjnych. Decyzja o wyprodukowaniu nowego produktu w świetle nowych wymagań klientów lub o wyłączeniu przynoszącej wcześniej zyski linii produktów, w odpowiedzi na wyraźne zmiany na rynku, musi być podejmowana szybko i zespołowo. Posiadanie służącego wsparciem zespołu kierowniczego, najlepiej z szeroką reprezentacją jednostek biznesowych opartych na przejrzystych ramach zarządzania, może znacznie zwiększyć szanse powodzenia innowacyjnego projektu.

  • Modele konsumpcji

Jednym z najbardziej zauważalnych trendów biznesowych ostatniej dekady jest przestawienie się na modele konsumpcji oparte na abonamencie. Obserwowaliśmy to zjawisko w używanych przez nas aplikacjach i usługach internetowych, a teraz obserwujemy to samo podejście w odniesieniu do uprzednio kapitałochłonnych obszarów. Posiadanie maszyn i urządzeń to ogromne zobowiązanie przyczyniające się do zablokowania producenta w konkretnych zasobach na cały cykl ich życia. W celu uzyskania większej elastyczności, producenci wybierają podejście typu “maszyna jako usługa”, które może pomóc w zwiększeniu wydajności operacyjnej, z większą możliwością modernizacji lub zmiany w miarę pojawiania się nowych możliwości na rynku.

  • Rozumienie rynku

Końcowy obszar odnosi się do rozumienia klienta. Tradycyjnie, w wielu strukturach organizacyjnych marketing jest postrzegany jako funkcja silosowa, odpowiedzialna za zwiększenie sprzedaży bez żadnego bezpośredniego wkładu w produkt. Takie podejście nie jest już praktyczne. Teraz, aby być o krok przed rynkiem, sprzedaż i marketing muszą być związane bezpośrednio z produkcją. Dzięki zrozumieniu, kim jest klient, czego oczekuje (w danej chwili) i jak ma to otrzymać, produkcję można stale dostosowywać pod kątem zaspokojenia tych potrzeb. Odnosi się to nie tylko do cech i jakości produktu, ale także do kwestii związanych z praktykami zgodnymi z etyką i założeniami zrównoważonego rozwoju, które nabierają coraz większego znaczenia dla klientów.

Działanie na żywo, szybkie skalowanie

Zajęcie się brakiem elastyczności w każdym z tych kluczowych obszarów może pomóc w tworzeniu solidnych podstaw, na których można budować i działać. Pomagamy naszym klientom ocenić każdy z tych obszarów w ich własnym biznesie i proponujemy rozwiązania usprawniające.

Korzystając z szerokiej sieci partnerów, pomagamy następnie zaprojektować i zainicjować "badanie słuszności koncepcji ", które pozwala naszym klientom na przetestowanie pomysłu w możliwie realnym środowisku. Wiąże się to zazwyczaj ze wstępnymi inwestycjami i alokacją zasobów w celu utrzymania nowych sposobów działania przez kilka miesięcy i śledzenia wydajności.

Po udowodnieniu skuteczności koncepcji i ustaleniu procesów uzupełniających wokół linii, pomagamy naszym klientom w przeskalowaniu produkcji do pełnej wydajności.

Elastyczność przez projektowanie

W kształtowaniu środowiska produkcyjnego w erze inteligentniejszego, bardziej zorientowanego na klienta marketingu, elastyczność odgrywa równie ważną rolę jak sposób myślenia, stanowiąc konkretny środek do koordynacji produkcji.

Dostosowywanie się do zmiennych warunków rynkowych, zarówno pod względem krótkoterminowych wstrząsów, jak i długoterminowych trendów, wymaga mentalności, która nie przywiązuje się do dawnych inwestycji i sposobów pracy i która jest gotowa przyjąć nowe, aby czerpać z nich korzyści. Oznacza to szybsze zmiany - nie tylko w ramach pojedynczej linii produkcyjnej, ale jako cała organizacja - a źródłem tej prędkości mogą być właśnie jedynie elastyczne podstawy myślenia.


Paolo Butti
Paolo Butti
Director Industry and OEM - EMEA, Rockwell Automation
Paolo leads a team of highly experienced Industry Managers and OEM Segment Leaders, as well Strategic Account Managers. He coordinates our strategy and execution plan, driving key plays, selecting key focused accounts and balancing short term goals with mid-long term achievements within core industries and segments. Paolo has a discrete manufacturing background across a wide range of industries and functions. He joined Rockwell Automation in 2012, after 5 years in Comau (part of Fiat Chrysler Group), working as an automation domain expert on vehicle production systems and robotics. He received his PH.D in Electronics Engineering from the Politecnico di Milano in 1997.
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You