Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Pięć lekcji z pierwszej współdzielonej inteligentnej fabryki

Stworzenie nowatorskiej firmy w realiach cyfrowej gospodarki wymaga niezłomności i innowacyjności. Opłaca się działać inaczej. Dlatego przedsiębiorstwa muszą zastanowić się, co należy zrobić, aby pokonywać bariery i wyróżniać się.

Tego właśnie podejmujemy się w Technologies Added. Jako operator pierwszej na świecie współdzielonej inteligentnej fabryki, nieprzerwanie kwestionujemy konwencjonalne modele produkcyjne i przyjmujemy kreatywne podejście do funkcjonowania naszego zakładu.

Inteligentny model

Nasza fabryka znajdująca się w holenderskim mieście Emmen rozpoczęła działalność na początku 2017 r. Obiekt wyróżnia przede wszystkim przyjęty model współpracy: realizujemy produkcję dla szeregu podobnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Wdrażamy strategię zbliżoną do WeWork w realiach branży, w której zazwyczaj każdy podmiot ma swoje własne zakłady produkcyjne. Dzięki temu firmy, z którymi współpracujemy, mogą korzystać z naszego modelu „gotowości do produkcji” (co stanowi odpowiednik rezerwowania przestrzeni biurowej w ramach abonamentu), udostępnianych zasobów i dostępu do zaawansowanych technologii.

Taki model pozwala naszym klientom szybko tworzyć konfigurowalne linie produkcyjne umożliwiające tzw. masową personalizację. Jest to elastyczny i wysoce skalowalny proces wprowadzania produktów na rynek. Fabryka wyznacza standardy dzięki oferowanym możliwościom, takim jak modelowanie 3D, inteligentna robotyka, koncepcja digital twins i produkcja w oparciu o dane. Klienci mogą wykorzystywać je do eksperymentowania z nowymi modelami produkcji.

Po upływie dwóch lat od rozpoczęcia działalności w naszym zakładzie działa 10 firm (nie uwzględniając naszych własnych linii produkcyjnych). Oprócz tego 20 innych przedsiębiorstw regularnie składa u nas zamówienia. Bazując na doświadczeniach z tego okresu, postanowiłem podzielić się kilkoma najważniejszymi wnioskami, które mogą pomóc innym producentom chcącym wdrożyć inteligentniejsze metody pracy.

Lekcja nr 1: uczyń elastyczność atutem

W Technologies Added wykorzystujemy modułowe, elastyczne zespoły. Pozwalają one funkcjonować jednocześnie kilku partnerom oraz umożliwiają szybkie zmiany produktów wytwarzanych na liniach. Z rozwiązania tego korzystają zarówno startupy, jak i duże przedsiębiorstwa. Tym pierwszym służą one do testowania nowych linii (przezwyciężając ograniczenia części starszych zakładów produkcyjnych). Ci drugi natomiast mogą w ten sposób zwiększyć skalę produkcji towarów, na które potwierdzono zapotrzebowanie.

Lekcja nr 2: kwestionuj istniejący stan rzeczy

Przedsiębiorstwa skupiające się na innowacyjności powinny stale tropić fałszywe założenia w swoich modelach biznesowych, jak i modelach konkurencji. Oprócz tego muszą one szukać lepszych sposobów działania. Przykładowo Technologies Added współpracuje z pewnym producentem o ugruntowanej pozycji, który rozważał powierzenie nowej linii podmiotowi zewnętrznemu obsługującemu tanią fabrykę w jednym z krajów rozwijających się. W następstwie przeprowadzenia pełnej analizy kosztów klient ze zdziwieniem odkrył, że nasza inteligentna fabryka okazała się bardziej efektywną kosztowo alternatywą. Wynika to z możliwości produkcji na zlecenie zamiast tworzenia zapasów.

Lekcja nr 3: czerp korzyści ze skali

Dla pojedynczej organizacji cyfrowa transformacja może stwarzać trudności, np. z nakładami finansowymi czy specjalistyczną wiedzą techniczną potrzebnymi do zgromadzenia technologii w fabryce. Następnie pojawia się problem rozwoju umiejętności w celu maksymalizacji wydajności.

Aby sprostać tym wyzwaniom, stworzyliśmy środowisko oparte na współpracy, w ramach którego mniejsze firmy zyskują możliwości pozostające normalnie poza ich zasięgiem. Obejmuje to nie tylko technologię produkcji, ale też pomoc ekspertów w ważnych obszarach, takich jak projektowanie produkcji, inżynieria, logistyka i bezpieczeństwo.

Lekcja nr 4: nie bój się eksperymentować

Obecnie firmy dysponują znacznie dokładniejszymi informacjami na temat potrzeb rynkowych. Pomaga im to obsługiwać nisze, na które niegdyś nie zwracano by uwagi. Wykorzystujemy proces unowocześniania produktów, który pozwala wprowadzać prototypy do produkcji szybko (często w zaledwie dwa miesiące) i ograniczonym kosztem. Nasi klienci mogą korzystać z tego procesu, aby sprawniej wprowadzać produkty na rynek oraz oceniać jeszcze przed przejściem do pełnej produkcji, czy dana możliwość biznesowa jest realna.

Lekcja nr 5: znajdź partnerów, którzy uzupełnią Twoje braki

Żadna firma nie jest ekspertem w każdej dziedzinie. Dzisiejsze przedsiębiorstwa osiągające sukcesy bazują na sile swoich sieci. Dlatego właśnie współpracujemy z Rockwell Automation nad włączeniem jej systemu realizacji produkcji (ang. manufacturing execution system, MES) do naszych zakładów produkcyjnych. Dzięki współpracy z Rockwellem możemy wykorzystywać oprogramowanie do automatyzacji zapewniające innowacyjną pozycję w branży produkcyjnej oraz zaoferować takie same korzyści firmom, które korzystają z naszego zakładu.

Dzielenie się sukcesem

Nowe technologie eliminują tradycyjne przeszkody utrudniające działalność w branży produkcyjnej. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą działać inaczej, aby przebić się na rynku. Cyfrowa transformacja oferuje takim firmom środki pozwalające pozbyć się słabości trapiących konwencjonalne modele biznesowe i zyskać przewagę konkurencyjną.

Dzięki naszej inteligentnej fabryce przedsiębiorstwa mają dostęp do partnera, który pomaga im pokonywać bariery. Nasz dotychczasowy sukces pokazuje, że liczebność daje siłę, a wykorzystanie potencjału otwartej, wspólnej sieci sprawdza się lepiej niż zamknięte systemy. Zamierzamy kontynuować naszą misję przy wsparciu Rockwell Automation.

W każdej organizacji cyfrowa transformacja przebiega inaczej. Liczy się spersonalizowane podejście. Bardzo pomogły nam odwiedziny w centrum obsługi EMEA Connected Enterprise Customer Center firmy Rockwell w niemieckim mieście Karlsruhe, gdzie mogliśmy obcować z licznymi technologiami i przekonaliśmy się, jak pomocna jest idea połączonego przedsiębiorstwa.


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You