Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Pięć etapów do sukcesu dla firm górniczych

Transformacja cyfrowa stwarza wielką szansę rozwiązania niektórych najpoważniejszych problemów w przemyśle wydobywczym. Zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego, inicjatywy transformacji cyfrowej przyniosą efekty o wartości 320 miliardów USD jeszcze przed rokiem 2025.

Jednak większość inicjatyw cyfrowych upada.

Ten problem nie dotyczy wyłącznie przemysłu ciężkiego. W roku ubiegłym analityk firmy Gartner ujawnił, że szacunkowo 85% projektów związanych z big data zawodzi. Natomiast zgodnie z najnowszą oceną Cisco 75% wszystkich bieżących projektów IoT kończy się niepowodzeniem.

Jak zatem przedsiębiorstwo górnicze może bezpiecznie dokonać „cyfrowego przejścia”? Jak sądzę, odpowiedzią jest wdrożenie pięciu rozwiązań. Przedstawiamy tutaj gotowe do użycia technologie, będące w stanie zapewnić te szybkie sukcesy, a przy tym wychodzące naprzeciw niektórym poważnym problemom związanym z działalnością górniczą.

Większość tych technologii jest stosunkowo łatwa do wdrożenia; są one również skalowalne – a to oznacza, że po ich zastosowaniu i walidacji w jednym obszarze mogą być rozszerzone na inne obszary i aplikacje.

Pierwsza: Augmented Reality (AR)

To pojęcie jest dobrze znane. Chodzi tutaj o nakładanie informacji cyfrowej na istniejące w rzeczywistości obiekty i wyposażenie. Można to zrobić za pomocą tabletów, telefonów komórkowych i elektroniki ubieralnej.

Wydaje się to trudne do wykonania? Zastanów się! Nowoczesne technologie AR pozwalają na szybkie opracowanie aplikacji bez kodowania! A ich realizacja sięga dalej, niż standardowe nakładanie informacji cyfrowej na rzeczywiste obiekty, pozwala bowiem na wirtualną współpracę.

Oznacza to, że – oprócz dostarczania personelowi w terenie informacji w czasie rzeczywistym na temat przebiegającego procesu – technologia ta pozwala zakładom górniczym uzyskać zdalną pomoc ekspercką w zakresie konserwacji sprzętu, a także zwiększyć skuteczność szkolenia poprzez tworzenie dostosowanych, łatwych do zapamiętania instrukcji dla nowych pracowników.

Druga: Architektury hybrydowe (gdy powszechnie używane czujniki znajdują zastosowania przemysłowe)

Piękno platformy hybrydowej polega na tym, że pozwala ona na łączenie danych z tanich i powszechnie używanych czujników i przyrządów umieszczonych na urządzeniach z informacjami pochodzącymi z systemów automatyki przemysłowej. Wyobraź sobie integrację informacji z systemu monitoringu środowiska (uzyskaną w technologii teledetekcji IoT) z danymi produkcyjnymi otrzymywanymi w czasie rzeczywistym od systemów automatyki procesów.

W mojej opinii wprowadzenie informacji uzyskiwanych z powszechnej (czyli taniej) aparatury IoT do systemów automatyki górniczej stwarza ogromną szansę uzyskania przejrzystości operacyjnej, ograniczonej jedynie twórczą inwencją projektanta. Na przykład, istnieją gotowe do użycia zestawy konstrukcyjne IoT do monitoringu środowiska, które można zakupić przez Internet.

Trzecia: Mobilność

Siłą rzeczy operacje górnicze są bardzo rozproszone w sensie obszarowym. Zdarza się często, że pracownicy terenowi serwisują bądź obsługują urządzenia, nie mając bezpośredniej kontroli wzrokowej nad bieżącą aktywnością danej maszyny. Może to obniżyć wydajność i wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa operacji.

Narzędzia mobilne, takie jak nasza aplikacja FactoryTalk® ViewPoint, umożliwiają pracownikom w terenie monitorowanie, zarządzanie i sterowanie procesami w bezpiecznym środowisku mobilnym. Dostęp do tych narzędzi zapewnia przeglądarka internetowa, co oznacza brak oprogramowania klienckiego do instalacji i utrzymania, niższy całkowity koszt eksploatacji i łatwiejsze wdrożenie. 

Czwarta: Analityka

Jednym z największych problemów nękających przedsiębiorstwa wydobywcze jest brak łączności i odizolowanie informacji. Trwa bezustanna walka o znalezienie sposobów gromadzenia i uporządkowania danych z różnych obszarów działalności biznesowej tak, aby umożliwić podejmowanie lepszych, bardziej holistycznych decyzji.

Obecnie istnieją już technologie takie jak FactoryTalk® InnovationSuite, stworzone przez firmę PTC, pozwalające przedsiębiorstwom wydobywczym w sposób uporządkowany gromadzić dane prawie z każdego urządzenia w zakładzie i na ich podstawie szybko podejmować odpowiednie decyzje.

Oprócz stosowania analityki dla celów uzyskania maksymalnej przejrzystości w szerokim zakresie operacyjnym, może być ona również użyta w mniejszej skali dla poprawienia wydajności urządzeń. Moduły wykorzystujące sterowniki, takie jak nasz dostępny już tej wiosny moduł LogixAI, mogą być zainstalowane bezpośrednio w obudowie układu sterowania, gdzie zajmą się analizą danych z przyrządów i automatycznym modelowaniem optymalnych parametrów procesowych.

Mogą one również monitorować wydajność urządzeń w czasie i alarmować operatorów w przypadku przekroczenia wartości zadanych parametrów. Oznacza to, że przedsiębiorstwa górnicze są już w stanie stosować samoobsługowe, predykcyjne lub nawet nakazowe strategie.

Piąta: Symulacje

Na łańcuchy dostaw w górnictwie składają się skomplikowane sekwencje przemieszczania materiałów i procesów technologicznych. Istnieje kilka potencjalnych kombinacji ruchów materiałów poprzez łańcuch wartości: wydobycie, przemieszczenie, składowisko, zakład przeróbczy, kolej i port.

Narzędzia symulacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom wydobywczym analizę potencjalnych zmian w ich operacjach i łańcuchach dostaw, nawet z uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, popyt i ceny towarów.

Zaawansowane narzędzia symulacyjne, na przykład Arena®, pozwalają na użycie procesu zwanego modelowaniem zdarzeń dyskretnych. Modelowanie zdarzeń dyskretnych polega na zobrazowaniu zachowania systemu złożonego jako serii dobrze zdefiniowanych zdarzeń. Daje to dobre rezultaty w przypadku praktycznie każdego procesu, w którym pojawia się zmienność, ograniczone lub limitowane zasoby względnie skomplikowane oddziaływania wewnątrzsystemowe. 

Symulacja zdarzeń dyskretnych pozwala użytkownikowi na szybką analizę zachowania procesu lub systemu w czasie, zadawanie pytań typu „dlaczego” lub „co jeśli” oraz na testowanie projektów i zmiany w procesach lub systemach bez dodatkowych kosztów finansowych.

To tylko kilka przykładów tego, jak gotowe do wdrożenia technologie cyfrowe mogą sprawić, aby operacje górnicze stały się wydajniejsze, bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne. Możesz dowiedzieć się więcej o sposobach aktywacji Connected Mine przez Rockwell Automation.


Fabio Mielli
Fabio Mielli
Market Development Manager: Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You