Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Dane: najcenniejsza waluta świata i droga do budowania konkurencyjności

Każdy z nas nie raz spotkał się ze sformułowaniem Industry 4.0 – to jeden z terminów, tuż obok blockchain, IoT, sieć 5G i wielu innych, które na dobre zagościły w codziennym języku. Czytamy o nich  w prasie, internecie, słyszymy w radiu czy telewizji, i choć brzmią dość egzotycznie, chętnie żonglujemy nimi czy to w rozmowie biznesowej czy na spotkaniu towarzyskim, by pokazać, jak świetnie nadążamy i rozumiemy zmieniający się świat. Ale czy na pewno rozumiemy? Okazuje się, że niekoniecznie. Co więcej, brak wiedzy nie stanowi przeszkody w dalszym posługiwaniu się słowami, które wedle naszej opinii, na pewno oznaczają coś arcyważnego, skoro są w ciągłym obiegu.

Krótko o koncepcji 4.0

Mówiąc o koncepcji Przemysłu 4.0 i w celu jej zrozumienia warto zadać sobie pytanie, jak świat wyglądał wcześniej i dlaczego się zmienił. Przed „epoką” 4.0 przemysł i gospodarka opierały się na automatyzacji maszyn oraz procesów produkcyjnych. Jednak rosnące oczekiwania rynkowe w zakresie generowania większych dochodów w bardziej efektywny sposób, a także chęć ulepszenia produkcji przy optymalizacji planowania biznesowego w połączeniu z postępującą cyfryzacją i wymianą danych utorowały drogę do nowego wymiaru przemysłu opartego na koncepcji 4.0.

Wśród narzędzi służących modernizacji dzisiejszych gospodarek i firm mamy bogaty zestaw, na który składają się m.in. platformy IoT, technologie wykrywania lokalizacji, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, chmury obliczeniowe, druk 3D, analiza danych i zaawansowane algorytmy i znacznie więcej. Tak szeroki wachlarz otwiera nieograniczone możliwości w budowaniu konkurencyjności zakładów produkcyjnych i fabryk oraz autonomicznego koordynowania procesów między nimi.

Pamiętajmy jednak, że transformacja cyfrowa i przekształcanie przemysłu nie mogłyby się wydarzyć bez odpowiedniego wykorzystania i przetworzenia danych. To one grają pierwsze skrzypce, dyktują warunki i decydują o sukcesie. To zauważają w coraz większym stopniu zarządzający firmami. W przeprowadzonym na zlecenie naszej firmy kolejnym już raporcie „The State of Digital Transformation” badano jak firmy wykorzystują rozwiązania cyfrowe dla poprawy biznesu oraz jak oceniają swój postęp i wyzwania w procesie transformacji cyfrowej. Coraz więcej przedsiębiorców podkreśla znaczenie danych w różnym kontekście.

Dane i informacje najcenniejszą walutą świata -  jak ją pozyskać?

Sposób, w jaki ludzie i organizacje wykorzystują informacje i dane nieustannie się zmienia, z kolei ich przechowywanie na przestrzeni ostatnich lat stało się jeszcze tańsze i bardziej elastyczne niż dotychczas. Co więcej, zaawansowana analityka w połączeniu ze sztuczną inteligencją zaoferowały nowe możliwości pozyskiwania konkretnej wiedzy z dużej ilości danych. Gdzie jest haczyk? W ich analizie oraz zarządzaniu nimi. Co warto podkreślić dla większości firm transformacja cyfrowa nie stanowi już bajki o żelaznym wilku, a realny proces, który ich dotyczy i jest przez nich wdrażany. Już 24% respondentów rozpoczyna, zwiększa lub kontynuje implementacje projektów cyfryzacyjnych, 17% wdraża kolejne etapy a jedynie 18 % dopiero planuje. Co ciekawe, znacznie większe znaczenie niż w ubiegłorocznym badaniu, ma dla respondentów kwestia danych. Szczególnie podkreślają bezpieczeństwo danych (43%), wyzwania związane z integracją danych z różnych systemów (43%) oraz odpowiednią konwersją danych do uniwersalnego formatu (36%).

W Rockwell Automation chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów od lat rozwijamy autorską koncepcję The Connected Enterprise właśnie w zakresie analizy i zarządzania danymi. Choć może wydawać się ona skomplikowana jest niezwykle prosta w swoim założeniu.  Opiera się na połączeniu wszystkich urządzeń i systemów w firmie oraz transparentnym obiegu i dostępie do informacji. I tak oto koncept, który z sukcesem wdrożyliśmy w naszym zakładzie w Katowicach wyposażył kierowników produkcji w tablety, dzięki czemu mają oni możliwość w czasie rzeczywistym zarządzania tym, co dzieje się na linii produkcyjnej. Wszystkie aktywności ludzi i maszyn w procesie produkcyjnym są rejestrowane na bieżąco. Takie podejście umożliwia połączenie potencjału technologii z kreatywnością człowieka.

Z kolei najnowszy raport Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth , wedle którego Singapur, a zaraz po nim Stany Zjednoczony i Hong Kong SAR to najbardziej konkurencyjne gospodarki świata, wskazuje na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w dobie postępującej rewolucji przemysłowej 4.0. Zachęca, by rządy wszystkich krajów lepiej przewidywały niezamierzone konsekwencje integracji technologicznej, a także opracowały odpowiedni program polityki społecznej, dostosowany do dziejącego się postępu. Co więcej, posiłkując się przykładem gospodarek o silnych zdolnościach innowacyjnych, jak choćby Korea Południowa, Japonia czy Francja, a także tych rozpędzonych jak Chiny Indie czy Brazylia, nawołuje do poprawy bazy talentów i przemodelowania rynku pracy.

W Rockwell Automation wierzymy, że w celu budowania konkurencyjnej gospodarki potrzebujemy nie tylko nowych i zaawansowanych technologii, modernizacji dotychczasowego modelu pracy czy produkcji, ale również doskonale wykształconych i chętnych do działania ludzi. Jako ekspert w obszarze automatyki przemysłowej postanowiliśmy pójść o krok dalej i rozwijać nasze pomysły we współpracy ze środowiskiem akademickim. 23 stycznia b.r. podpisaliśmy w tym celu strategiczne porozumienie z Politechniką Śląską i wspólnie zamierzamy kształcić managerów i inżynierów właśnie w zakresie wykorzystania technologii i dostępnych danych w zarządzaniu firmami m.in. w ramach studiów MBA, które zostały uruchomione właśnie w obszarze Industry 4.0. Dodatkowo, chcemy zaoferować studentom ciekawy program praktyk i staży w naszej firmie, a także szereg stanowisk stworzonych specjalnie dla młodych inżynierów, by zapewnić im doskonałe warunki do zdobywania doświadczenia, a także budowania i rozwijania kompetencji.

W naszej firmie każdego dnia udowadniamy, że to nie ludzkość jest na usługach technologii, a technologia na usługach ludzkości. Rozwiązania, jakie opracowujemy, a następnie wdrażamy w życie w naszych strukturach i u klientów służą rozwojowi naszych kompetencji, wydobywaniu potencjału, z którego często nie zdajemy sobie sprawy. Dzięki technologii, zawodowo i kompetencyjnie stajemy się zwyczajnie lepsi.


?ukasz Nies?uchowski
?ukasz Nies?uchowski
Country Sales Director, Poland, Rockwell Automation
?ukasz Nies?uchowski
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You