Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Inteligentny system zasilania to niższe koszty kopalni

Korzyści płynące z zastosowania pakietu inteligentnych rozwiązań dla systemów zasilania wydają się być listą niespełnionych marzeń przedsiębiorstw górniczych:

  • Większa wydajność
  • Lepszy dostęp do danych
  • Niższe koszty inwestycyjne
  • Niższe koszty pracy

Ale właściwie czym są pakiety inteligentnych rozwiązań dla systemów zasilania i dlaczego ta oferta jest tak korzystna?

Zanim przejdziemy do tematu pakietów przeznaczonych dla systemów zasilania, najpierw musimy dowiedzieć się nieco o rozwiązaniach E-House lub Electrical House. E-House to kontenerowa rozdzielnia elektryczna, którą instaluje się w kopalniach jako gotowy, w pełni przetestowany i zintegrowany system. Dzięki temu rozwiązaniu dystrybucja energii elektrycznej oraz sterowanie silnikiem i procesem są dostępne za pomocą jednej inteligentnej platformy systemowej.

Takie podejście umożliwia przedsiębiorstwom górniczym znaczną oszczędność kosztów – zarówno w zakresie inwestycji wstępnych, jak i operacji długoterminowych.

Oszczędności kapitałowe

Pakiety rozwiązań do zarządzania energią i sterowania procesem mogą przynieść znaczne oszczędności przy realizacji projektu. Oto dwie najważniejsze cechy, które pomogą nam spełnić nasze oczekiwania:

  1. Wstępnie skonstruowany, przetestowany i zatwierdzony system: Dostarczanie rozwiązań w pakiecie eliminuje konieczność zawierania umów z wieloma dostawcami w celu zabezpieczenia dostępności części systemu - jeden dostawca może w dowolnym czasie skonstruować, przetestować i zatwierdzić cały system, zanim dotrze on do kopalni. Dzięki rozwiązaniom dostarczanym w pakiecie systemy zasilania i sterowania są dostarczane na teren kopalni w postaci kompletnego urządzenia, co w oczywisty sposób zmniejsza koszty i ryzyko związane z rozruchem oraz zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia projektów na czas.
  2. System sieciowy: Pozbycie się stałego okablowania może pomóc w wyeliminowaniu dodatkowych kosztów i uproszczeniu systemu. Dodatkowo zyskujemy możliwość łatwiejszej konfiguracji i dodawania nowych urządzeń w miarę potrzeb. System sieciowy pozwoli zmniejszyć liczbę kosztownych godzin prac konstrukcyjnych i zapewni właściwy przebieg realizacji projektu.

Czy chciałbyś sprawdzić, jakie mogą być potencjalne oszczędności dla Twojej kopalni? Wypróbuj nasz bezpłatny kalkulator.

Oszczędności operacyjne

Pakietowe inteligentne rozwiązania dla systemów zasilania umożliwiają operatorom kopalni dostęp do danych energetycznych i ich przegląd w kontekście parametrów sterowania procesem, co pomaga w zdobyciu potrzebnej wiedzy oraz kontrolowaniu przestojów, konserwacji i kosztów zużycia energii.

  1. Przestoje: Operatorzy mogą śledzić trendy zużycia energii w kopalni w stosunku do bieżącej produkcji oraz wykorzystania każdego sprzętu lub procesu, a następnie wykorzystywać te dane w celu lepszej identyfikacji potencjalnych problemów z przestojami i szybszego reagowania. Zintegrowany system może nawet zacząć przewidywać, kiedy urządzenie zawiedzie. Dzięki śledzeniu danych, takich jak napięcia i natężenia prądu silnika, system może nauczyć się określonych schematów wskazujących, że nastąpi awaria. Na przykład jeśli zauważymy nieprawidłowe zużycie energii w młynie, które może być wczesnym wskaźnikiem awarii sprzętu, możemy od razu wezwać technika serwisu w celu sprawdzenia urządzenia, zanim pojawi się problem i w konsekwencji niepożądany przestój.
  2. Konserwacja: Jeśli zdarzy się, że sprzęt ulegnie awarii, inteligentny system przekaże operatorowi dane elektryczne, które pomogą zlokalizować przyczynę uszkodzenia i ułatwią wezwanie odpowiedniego technika serwisu, wyposażonego w narzędzia potrzebne do wykonania właściwej naprawy. Takie systemy umożliwiają także dostęp zdalny, więc specjalista może zdalnie pomóc w rozwiązywaniu problemów i udzielić wskazówek w zakresie naprawy, co niewątpliwie zmniejszy koszty konserwacji.
  3. Koszty energii: Integracja systemów zasilania i sterowania procesami umożliwia wykonanie rozliczeń w całym przedsiębiorstwie górniczym, dzięki czemu mamy wgląd w ogólne operacyjne koszty energii elektrycznej, ponieważ są one skorelowane z wydajnością produkcji.

Przedsiębiorstwa górnicze kontynuują wdrażanie idei w pełni skomunikowanych kopalni, dlatego kluczowe jest posiadanie odpowiedniej technologii. Inteligentny system może pomóc pracownikom kopalni w wykorzystaniu kombinacji parametrów energetycznych i danych sterowania procesem, aby zmniejszyć wpływ przestojów na zyski. Niezależnie od tego, czy inwestujemy w nową elektrownię, czy modernizujemy istniejącą, inteligentny system zasilania może pomóc obniżyć koszty projektu – zarówno na początku działalności, jak i w dłuższej perspektywie czasowej.

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób pakiet inteligentnych rozwiązań dla systemów zasilania może pomóc Ci czerpać korzyści z technologii cyfrowej i łączności Ethernetowej.


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Joe Matheys
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You