Loading

Our Teams and People

A Dynamic Community Dedicated to Expanding Human Possibility

Our Teams and People

We believe that great things are possible, but they won’t happen if we sit and wait. We create change by getting to work, learning from what we’ve built and imagining what’s needed. Join us.Beware Recruiting Fraud

Job Applicants should be aware of job recruitment, interview, and offer scams being perpetrated through the use of the Internet and social media platforms. No applicant for employment with Rockwell Automation is ever required to pay any money as part of the job application or hiring process, and Rockwell Automation’s job recruitment process involves in-person and/or telephonic interviews in most cases.

To learn more about recognizing recruitment fraud and the steps to take if you believe you are a victim of recruitment fraud, please read our guide.

Uważaj na oszustwa rekrutacyjne

Kandydaci powinni być świadomi popełnianych za pośrednictwem Internetu i platform mediów społecznościowych oszustw dotyczących rekrutacji, rozmów kwalifikacyjnych i ofert pracy. Osoby starające się o zatrudnienie w firmie Rockwell Automation nigdy nie są proszone o wpłatę żadnych sum w ramach aplikacji o pracę czy procesu zatrudnienia, a w większości przypadków proces rekrutacyjny Rockwell Automation wiąże się z osobistą i/lub telefoniczną rozmową kwalifikacyjną.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozpoznawania oszustw rekrutacyjnych oraz kroków, które należy podjąć w przypadku podejrzenia, że padło się ofiarą takiego oszustwa, zapoznaj się z naszym przewodnikiem.