Loading

Nasza działalność filantropijna

Przeznaczamy nasze zasoby na ważne inicjatywy

Nasza działalność filantropijna

Nawiązujemy partnerskie relacje z organizacjami, które podzielają cele naszej działalności filantropijnej zmierzającej do zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju naszych społeczności. Nasi pracownicy kształtują i inspirują nasze przyszłe kadry. Aby nasza działalność filantropijna wywarła jeszcze większy wpływ, przeznaczamy nasze zasoby dla ściśle określonych partnerów społecznych. Choć skupiamy się przede wszystkim na edukacji STEM, dostrzegamy także znaczenie innych sposobów ożywiania społeczności i umożliwiania ich zrównoważonego rozwoju. Nasza działalność filantropijna adresowana jest także do programów, które zapewniają dostęp do kluczowych usług oraz promują kreatywność, innowacyjność, przywództwo obywatelskie oraz pomoc w przypadku klęsk żywiołowych.


Stały napływ wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie edukacji STEM

Firma Rockwell Automation uważa, że nasza przyszłość zależy od zróżnicowanej grupy dzisiejszych studentów, która pomoże wypełnić niedobory umiejętności pracowników. Tworzymy naszą przyszłość i inspirujemy młode umysły do obrania kariery w dziedzinie STEM w ramach inicjatyw For Inspiration and Recognition of Science & Technology (FIRST®), Project Lead the Way (PLTW) oraz ST Math. Nasza firma z zaangażowaniem pomaga studentom, którzy w przeciwnym razie nie wybraliby kształcenia w kierunku STEM.

Misja firmy Rockwell Automation, polegająca na poprawie jakości życia poprzez zwiększanie produktywności i umożliwianie zrównoważonego rozwoju na świecie, zaczyna się w domach i w szkołach — w naszych społecznościach.


Edukacja STEM

Wprowadzaj innowacje i inspiruj przyszłe pokolenia

Aby przygotować pokolenie przyszłych twórców innowacji z całego świata, skupiamy się na doskonaleniu i poszerzaniu programów edukacyjnych STEM, w szczególności skierowanych do kobiet i niedostatecznie reprezentowanych grup.

Nasi partnerzy strategiczni STEM pomagają nam wdrażać naszą wiarę w Engineering Our Future™ oraz Inspiring Young Minds™. Do grona tych partnerów należą: FIRST, PLTW i ST Math.

Te działania stanowią 52% naszej działalności filantropijnej.


Main Image

Równość i włączenie

Współpraca na rzecz prawdziwego postępu

Świat jest wielki. Im więcej różnorodnych punktów widzenia przyjmiemy podczas podejmowania decyzji, tym lepiej sprostamy zmieniającym się wymaganiom. Dlatego wspieramy organizacje i możliwości, które przyczyniają się do większej różnorodności i umożliwiają pracownikom pogłębianie wiedzy na temat problemów społecznych, gospodarczych i edukacyjnych w naszych społecznościach.

Te działania stanowią 29% naszej działalności filantropijnej.


Angażowanie talentów

Ożywianie społeczności i przyczynianie się do ich zrównoważonego rozwoju

Rozumiemy, jak ważną rolę odgrywa nasza firma w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju i ożywianiu społeczności, w których obecność biznesowa naszej firmy jest wyraźnie zaznaczona. Wspieramy programy, które zapewniają podstawowe usługi, oferują możliwości artystyczne i kulturalne oraz sprzyjają przywództwu obywatelskiemu.

Te działania stanowią 18% naszej działalności filantropijnej.

Main Image

Main Image

Pomoc i odbudowa w przypadku klęsk żywiołowych

Działanie płynące ze współczucia

Zaprowadzanie zmian należy zacząć od podstaw. Reagujemy na katastrofy naturalne wywierające wpływ na społeczności, w których żyją i pracują nasi pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi.

Te działania stanowią 1% naszej działalności filantropijnej.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.