Loading

Uczenie się przez całe życie

Naszym najważniejszym zasobem są ludzie

Uczenie się przez całe życie

Prężny personel od dawna jest siłą napędową rozwoju naszej branży. Zaawansowane technologie i innowacje wymagają nowych umiejętności, którymi dysponuje niewielu pracowników. Nie da się zaradzić zmianom demograficznym i brakom umiejętności technologicznych za pomocą pojedynczego lub krótkotrwałego rozwiązania. Są to kluczowe obszary, w których producenci i firmy przemysłowe mogą lepiej przygotować swoją działalność i umożliwić swoim obecnym i przyszłym pracownikom dostosowanie się do przyszłych wyzwań.


Nasze zaangażowanie na rzecz uczenia się przez całe życie

Równie ważne jak inwestowanie w kolejną przełomową innowację jest inwestowanie w rozwój obecnych i przyszłych pracowników. Ze względu na globalny niedobór umiejętności miliony miejsc pracy pozostają nieobsadzone. Rockwell Automation zdecydowanie propaguje koncepcję uczenia się przez całe życie, zarówno wśród absolwentów, jak i doświadczonych pracowników.


Edukacja STEM

Aby pomóc przygotować przyszłych pracowników i rozwiązać problem globalnego niedoboru umiejętności, przeznaczamy tysiące godzin wolontariatu i miliony dolarów na realizację inicjatywy FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), służącej inspiracji i docenianiu nauki, technologii oraz innych programów STEM (w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki).


Program współpracy z wyższymi uczelniami

W 1998 r. firma Rockwell Automation uruchomiła program współpracy z wyższymi uczelniami (University Partnership Program — UPP), aby zapewnić dopływ uzdolnionych pracowników dla nas samych, partnerów i klientów. Program ten ma na celu rozwijanie kontaktów między naszą firmą, najlepszymi uczelniami technicznymi i branżą, a jednocześnie umożliwianie studentom dostępu do innowacyjnej automatyzacji i inteligentnej produkcji.

Program UPP kształci studentów kierunków technicznych z wykorzystaniem naszej technologii jako praktycznego uzupełnienia akademickiego programu nauczania. Ta silna więź pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim wyróżnia nas jako pracodawcę z wyboru dla absolwentów.


Program szkolenia w zakresie zaawansowanej produkcji dla weteranów

Weterani wojskowi w Stanach Zjednoczonych odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowej generacji zaawansowanej produkcji cyfrowej. Firmy Rockwell Automation i Manpower Group w 2018 r. uruchomiły szkolenie dla 1000 weteranów wojskowych w zakresie najnowocześniejszych ról cyfrowych w produkcji.

Ten nowy, innowacyjny program przekwalifikowania technicznego pracowników poprawi umiejętności weteranów i da im szansę na zatrudnienie na najbardziej pożądanych stanowiskach w ciągu 12 tygodni. Inicjatywa ta stanowi rozwinięcie naszego programu szkoleniowego dla inżynierów, który łączy naukę w szkole z praktycznym doświadczeniem laboratoryjnym. Weterani poznają zaawansowane procesy produkcyjne i nabędą umiejętności, które znacznie zwiększą ich potencjał zarobkowy i przygotują do podjęcia stałego zatrudnienia na pierwszej linii zaawansowanej produkcji.


24toCode | Hackathon Rockwell Automation

Kolejne innowacje nieustannie zmieniają sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i tworzymy rzeczy — a przez takie hackathony chcemy zwrócić uwagę na miejsca pracy związane z technologią, które dominują w produkcji na całym świecie. Wykorzystaj swoją wiedzę na temat nowych technologii, aby rozwiązać największe — i prawdziwe — wyzwania, przed którymi stoi nasza firma. Zmierz się z uczestnikami z różnych środowisk, takimi jak inżynierowie, deweloperzy i programiści — od licealistów po doświadczonych specjalistów. Poprzednie zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne, ale, co ważniejsze, niektórzy uczestnicy dostali oferty pracy.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Korzystając z doświadczenia branżowego, oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatykę.