Loading

Nasza społeczność

Sprawiamy, że nasze społeczności stają się wydajniejsze i bardziej zrównoważone

Nasza społeczność

Rockwell Automation i nasi zaangażowani pracownicy dbają o społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Naszą misją jest zapewnianie partnerom społecznym dostępu do zasobów, które zwiększają wydajność i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.


Działalność filantropijna

Przeznaczamy zasoby na ważne inicjatywy

Nasze priorytety filantropijne opierają się na potrzebach branży, firmy i społeczności. Takie podejście pozwala najlepiej wykorzystać nasze możliwości i poprawić jakość życia w społecznościach. Filozofia ta tworzy strumień talentów dla naszej firmy i branży.

Chcemy uzyskać wykwalifikowany personel, który odzwierciedla różnorodność naszych klientów i partnerów społecznych. Pomagamy poprawić i podnieść poziom edukacji STEM (w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki) wśród młodych kobiet i grup słabo reprezentowanych.

Wiemy, że musimy przyczyniać się do ożywienia naszych społeczności i ich zrównoważonego rozwoju. Wspieramy programy, które zapewniają podstawowe usługi, oferują możliwości artystyczne i kulturalne, sprzyjają przywództwu obywatelskiemu i niosą pomoc w czasie klęsk żywiołowych.


Edukacja STEM

Pogłębianie umiejętności z myślą o przyszłości

Każde dziecko może być inżynierem, naukowcem lub liderem w dziedzinie technologii. Potrzebujemy tych talentów jako paliwa dla przyszłości, aby nadal tworzyć, wymyślać i wprowadzać innowacje.

Aby zapewnić duży potencjał siły roboczej w przyszłości, koncentrujemy się na poprawie edukacji STEM wśród wszystkich, a zwłaszcza młodych kobiet i grup słabo reprezentowanych.


Uczenie się przez całe życie

Naszym najważniejszym zasobem są ludzie

Uczenie się przez całe życie zapewnia firmie Rockwell Automation przewagę konkurencyjną. Prężny personel od dawna jest siłą napędową rozwoju naszej branży. Zaawansowane technologie i innowacje stale wymagają nowych umiejętności, którymi obecnie dysponuje niewielu pracowników. Inwestycja w uczenie się przez całe życie pozwala producentom i podmiotom przemysłowym przygotować swoje działania i zapewnić pracownikom kompetencje niezbędne do sprostania przyszłym wyzwaniom.