Loading

Prywatność i cookies

Firma Rockwell Automation Inc. i jej podmioty zależne (łącznie "my" lub "Rockwell Automation") szanują prywatność użytkowników i zobowiązują się do jej ochrony. W niniejszych Zasadach dotyczących prywatności i plików cookie ("Zasady") wyjaśniono, jakiego rodzaju dane osobowe możemy zbierać i w jaki sposób wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i zabezpieczamy dane osobowe użytkowników.

Dla celów niniejszych Zasad "dane osobowe" oznaczają informacje, osobne lub w połączeniu z innymi informacjami, które identyfikują użytkownika lub umożliwiają jego identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub inne dane kontaktowe, identyfikatory internetowe, szczegóły dotyczące wykorzystania przez użytkownika informacji służących do nawigowania po naszej stronie internetowej oraz wszelkie informacje związane bezpośrednio z użytkownikiem.

Rockwell Automation Communication Preference Center

Aby skonfigurować sposób komunikowania się z Rockwell Automation, odwiedź nasze centrum ustawień preferencji w zakresie komunikacji Communications Preference Center.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe na wiele różnych sposobów:

 • Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych i/lub korzysta z dostarczanych przez nas aplikacji internetowych ("Strony internetowe" lub "Strona internetowa");
 • Gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje nam swoje dane osobowe (na przykład zgadzając się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, rejestrując konto na naszej Stronie internetowej, wypełniając formularz na Stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do aplikacji lub zgłaszając udział w wydarzeniu) lub gdy takie dane zostają nam przekazane przez firmę lub organizację, dla której pracuje użytkownik;
 • Gdy użytkownik uczestniczy w seminariach on-line, seminariach, targach lub innych wydarzeniach;
 • Z publicznie dostępnych źródeł (na przykład LinkedIn lub firmowe strony internetowe);
 • Gdy użytkownik korzysta z naszych usług (na przykład obsługa klienta, pomoc techniczna); gdy musimy świadczyć usługi, korzystać z usług lub w inny sposób współpracować z użytkownikiem lub firmą bądź organizacją, do której należy użytkownik i/lub
 • Kupujemy usługi od wybranych sprzedawców zewnętrznych, którzy wykorzystują zgromadzone dane z plików cookie, aby dostosowywać reklamy na podstawie powszechnych właściwości, takich jak branża;
 • Gdy poinformowaliśmy użytkownika o fakcie i zamierzony celu zbierania danych z wyprzedzeniem w postaci niniejszych Zasad lub w momencie zbierania danych.

Łączymy również dane osobowe, które zbieramy z różnych źródeł do celów opisanych poniżej (na przykład w celu lepszego określenia obszarów zainteresowań biznesowych użytkownika).

Nie wymagamy od użytkowników podawania danych osobowych, jednak bez takich danych możemy nie być w stanie świadczyć konkretnych usług ani udostępniać informacji żądanych przez użytkownika.

Zbieramy różne rodzaje danych osobowych:

 • Istotne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, nazwa firmy lub organizacji, w której pracuje użytkownik, adres firmowy, miejsce prowadzenia działalności, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu i inne służbowe dane kontaktowe;
 • Informacje, które uzyskujemy podczas zgłaszania przez użytkownika udziału w seminariach on-line, seminariach, targach i innych wydarzeniach. W związku z takimi wydarzeniami możemy również zbierać informacje dotyczące asystenta administracyjnego, wymagań dietetycznych, płci i partnera użytkownika;
 • Zbieramy również automatycznie dane udostępniane przez przeglądarkę użytkownika podczas każdej wizyty na Stronie internetowej, korzystając z powszechnie używanych technologii śledzących, takich jak pliki cookie i sygnalizatory sieciowe. Informacje te obejmują adres protokołu internetowego (IP) użytkownika; stronę, z której nastąpiło przekierowanie na Stronę internetową; nazwę domeny strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany; liczbę odwiedzin; przeglądane strony; łącza, polubienia, komentarze, udostępnienia; rodzaj. wersję i język przeglądarki i/lub datę i godzinę zapytania.

Możemy uzyskać dostęp do danych osobowych i przetwarzać dane osobowe pracowników i podwykonawców pracujących w zakładach produkcyjnych firmy, dla której pracuje użytkownik, za pomocą usług, które świadczymy w związku ze sprzedażą lub udzielaniem licencji na nasze rozwiązania z zakresu oprogramowania (na przykład Factory Talk Production Center) do optymalizacji pracy zakładu lub inteligentnej cyfrowej produkcji (określane przez nas jako The Connected Enterprise). Zobowiązujemy się wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia naszych usług, zachować ich poufność i postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi nam w tym kontekście przez firmę użytkownika w oddzielnej umowie, z zastrzeżeniem, iż mamy zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych danych w celu ulepszania naszych produktów, usług i rozwiązań w zakresie oprogramowania.

W celu uniknięcia wątpliwości, istnieją konkretne rodzaje danych osobowych, których zwykle nie zbieramy:

 • Nie zbieramy aktywnie żadnych danych osobowych uznawanych za dane wrażliwe (na przykład informacje dotyczące zdrowia);
 • Nie zbieramy aktywnie informacji dotyczących osobistych finansów użytkownika ani informacji dotyczących domu i rodziny użytkownika;
 • Nasze Strony internetowe są przeznaczone dla użytkowników w wieku od 16 lat;
 • Prowadzimy wyłącznie działania typu B2B i nie angażujemy się w działania typu B2C.

Sposób wykorzystania danych osobowych użytkownika

W niniejszych Zasadach przedstawiono informacje o tym, jak możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników. Na potrzeby konkretnych aplikacji możemy dodatkowo informować użytkowników o sposobie wykorzystania danych osobowych w trakcie wnioskowania o dostęp do takich aplikacji. Mamy nadzieję, że takie działanie pomoże użytkownikom podejmować świadome decyzje dotyczące udostępniania nam danych osobowych.

Możemy wykorzystywać dane osobowe przekazane nam przez użytkowników do następujących celów biznesowych, transakcyjnych i marketingowych:

 • Kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z konkretnym żądaniem lub zapytaniem;
 • Świadczenie żądanych usług lub prowadzanie uzgodnionych transakcji biznesowych;
 • Zarządzanie naszymi Stronami internetowymi i kontami użytkowników (zarejestrowanych użytkowników); analiza trendów i poprawa funkcjonalności naszych Stron internetowych;
 • Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i personalizacja naszych Stron internetowych i wybranych stron internetowych osób trzecich zgodnie z preferencjami wskazanymi przez użytkownika oraz personalizacja i doskonalenie obsługi online, co może obejmować dopasowywanie i wyświetlanie ukierunkowanych reklam naszych produktów, usług i rozwiązań w celu dostarczenia użytkownikom bardziej dopasowanych informacji; wykorzystujemy sieci reklamowe do wyświetlania ukierunkowanych reklam cyfrowych na stronach internetowych osób trzecich;
 • Rozpatrywanie aplikacji na oferty pracy składanych przez użytkowników;
 • W zakresie uznanym za konieczny, ochrona naszych praw i własności, ochrona innych użytkowników lub osób trzecich, lub zapobieganie obrażeniom czy stratom;
 • Komunikacja z użytkownikiem (za pośrednictwem wiadomości e-mail, poczty lub telefonu), dotycząca produktów, usług i wydarzeń oferowanych przez firmę Rockwell Automation i jej partnerów biznesowych, które mogą interesować użytkownika;
 • Generowanie potencjalnych kontaktów (identyfikacja konkretnych zainteresowań istniejących lub potencjalnych klientów naszymi produktami, rozwiązaniami i usługami; na przykład, na podstawie poziomu zainteresowania i wyrażonej przez użytkownika chęci uzyskania dodatkowych informacji poprzez pobranie dokumentu, odwiedzenie konkretnych stron internetowych lub skierowanie do nas bezpośredniego zapytania) dla nas lub naszych partnerów biznesowych (na przykład autoryzowanych dystrybutorów) w celach promocji biznesowej, zapewniania lepszego wsparcia i świadczenia lepszych usług i/lub sprawniejszego reagowania na żądania i zapytania użytkowników;
 • Zapraszanie użytkowników do przekazywania informacji zwrotnych lub uczestniczenia w ankietach klientów; lepsze zrozumienie charakteru i jakości świadczonych przez nas usług; doskonalenie i dalsze opracowywanie produktów, usług i rozwiązań i/lub
 • Wykorzystanie takich informacji w kontekście ogólnego zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Do celów marketingowych przetwarzamy dane osobowe użytkowników w naszych systemach CRM. Wszelka korespondencja reklamowa będzie zawierać łącze umożliwiające rezygnację z otrzymywania takich wiadomości w przyszłości oraz zarządzanie preferencjami użytkownika, w tym uwzględnienie lub rezygnację z konkretnej korespondencji (odwiedź nasze centrum Communications Preference Center).

Podstawą prawną wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika, w zależności od przypadku, może być zgoda użytkownika; konieczność odpowiedzi na zapytania; wykonanie żądanych usług; zawarcie i realizacja umów i transakcji biznesowych oraz nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe.

Informacje przekazywane osobom trzecim

W firmie Rockwell Automation zastrzegamy dostęp do danych osobowych użytkowników dla pracowników, którzy muszą znać te informacje w wyżej wymienionych celach.  Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników innym firmom czy osobom. Możemy jednak udostępniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim spoza firmy Rockwell Automation do następujących celów:

 • Wybranym przez nas autoryzowanym dystrybutorom, partnerom handlowym i innym dostawcom, którzy uczestniczą w dostarczaniu naszych produktów, usług i rozwiązań użytkownikom, aby umożliwić im komunikację z użytkownikami, dotyczącą firmy Rockwell Automation i powiązanych produktów, usług i rozwiązań, którymi użytkownicy mogą być zainteresowani lub umożliwić im reakcję na żądania lub zapytania użytkowników;
 • Wybranym usługodawcom lub podwykonawcom, którzy świadczą usługi na rzecz naszej firmy lub w naszym imieniu, na przykład hosting stron internetowych, wysyłanie informacji, prowadzenie ankiet, usługi IT, analiza danych, organizowanie wydarzeń i inne usługi specjalistyczne.  Udostępniamy tym usługodawcom jedynie te dane osobowe, których potrzebują, aby świadczyć usługi na rzecz naszej firmy lub w naszym imieniu;
 • Wybranym usługodawcom lub podwykonawcom, którzy świadczą usługi na rzecz naszej firmy lub w naszym imieniu, na przykład usługi reklamowe i marketingowe, w tym telemarketingowe; udostępniamy na przykład informacje o użytkownikach zebrane za pomocą plików cookie w celu generowania i przekazywania użytkownikom bardziej dopasowanych i przydatnych reklam naszych produktów, usług i rozwiązań;
 • Organom rządowym i/lub regulacyjnym, tam gdzie wymaga tego od nas obowiązujące prawo lub zgodnie z nakazem sądowym, administracyjnym lub podobnym.

Podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu wdrożenia zabezpieczeń umownych i zachęcania osób trzecich wymienionych powyżej do:

 • Ochrony, bezpiecznego przechowywania i zachowania poufności danych osobowych użytkowników;
 • Niezbierania i nieujawniania danych osobowych użytkowników w celach innych niż do wykonania takich czynności na rzecz naszej firmy lub w naszym imieniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i naszymi instrukcjami;
 • Nieprzechowywania takich informacji dłużej niż jest to potrzebne oraz
 • Niezwłocznego zgłaszania nam wszelkich przypadków naruszenia poufności danych, prowadzących do przypadkowego przywłaszczenia lub kradzieży, utraty, ujawnienia lub dostępu do danych osobowych.

Możemy również oferować konkretne usługi, w ramach których użytkownicy mogą publikować informacje na Stronie internetowej, które następnie będą dostępne dla innych osób odwiedzających Stronę internetową. Przykładem takich usług są fora dyskusyjne i komentarze na blogach. Podczas publikowania podstawowe informacje identyfikujące użytkownika jako autora zostaną udostępnione innym odwiedzającym wraz z opublikowaną informacją. Informacje te obejmują imię i nazwisko lub znacznik aliasowy użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, mogą obejmować inne dane, takie jak kraj lub nazwę firmy bądź organizacji, w której pracuje użytkownik. Nie ponosimy w żadnym razie odpowiedzialności za dane osobowe i inne informacje udostępnione przez użytkownika w taki sposób. Nie weryfikujemy opublikowanych informacji i nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne niedokładne, niekompletne, nieupoważnione, nielegalne i/lub niestosowne opublikowane treści. Możemy również wyświetlać dane statystyczne, informacje promujące nasz wizerunek i tym podobne informacje, na przykład liczbę postów na forum opublikowanych przez użytkowników lub informacje, na ile publikacje użytkownika są przydatne dla innych odwiedzających. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze strony pomocy każdej z usług.

Gromadzenie informacji

Zgromadzone lub zanonimizowane dane osobowe nie umożliwiają identyfikacji żadnych użytkowników Stron internetowych. Mogą być wykorzystywane do celów analiz statystycznych i administracyjnych, w tym do analizy trendów, dobierania produktów i usług, oceny ryzyka oraz analizy kosztów i opłat w związku z naszymi produktami, usługami i rozwiązaniami.

Wykorzystanie plików cookie do zbierania informacji od użytkowników

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki plik tekstowy pobierany na dysk twardy komputera i przechowywany w pamięci przeglądarki sieciowej użytkownika podczas odwiedzania naszych Stron internetowych. Pliki cookie pomagają nam zrozumieć, jakie informacje i zainteresowania biznesowe mają użytkownicy. Pliki cookie pomagają nam doskonalić funkcjonowanie i jakość obsługi naszych Stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają nam również zapamiętanie preferowanych przez użytkowników ustawień i śledzenie trendów oraz wzorców nawigowania po naszych Stronach internetowych.

Jakich plików cookie i podobnych technologii używamy?

Nasze Strony internetowe wykorzystują kilka rodzajów plików cookie: "własne" pliki cookie (używane wyłącznie przez naszą stronę internetową); pliki cookie "osób trzecich" (pliki cookie pochodzące ze stron internetowych osób trzecich); "sesyjne" pliki cookie (wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki) oraz "trwałe" pliki cookie (przechowywane w urządzeniu użytkownika między sesjami przeglądarki, umożliwiając nam zapamiętywanie preferencji lub działań użytkownika).

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy pliki cookie z jednej z czterech kategorii:

 • Niezbędne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają użytkownikom poruszanie się po naszej Stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Pliki te nie gromadzą informacji o użytkownikach ani nie zapamiętują lokalizacji odwiedzanych przez użytkowników podczas przeglądania naszej Strony internetowej;
 • Analityczne pliki cookie: te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik i inni odwiedzający korzystają z naszej Strony internetowej, na przykład jak wchodzą na naszą Stronę internetową, jak często ją odwiedzają i z których części naszej Strony korzystają. Wykorzystujemy te informacje, aby doskonalić funkcjonalność naszej Strony internetowej i upewnić się, że spełniamy potrzeby użytkowników;
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają nam przechowywanie informacji dotyczących wyborów użytkownika podczas odwiedzin na naszej Stronie internetowej i dostarczanie udoskonalonych, spersonalizowanych treści. Na przykład, funkcjonalne pliki cookie pokazują, kiedy użytkownik jest zalogowany na naszej stronie internetowej i pomagają nam zapamiętać preferencje użytkownika;
 • Reklamowe pliki cookie: te pliki cookie zbierają informacje o użytkownikach, które są wykorzystywane, aby dostarczać reklamy lepiej dopasowane do konkretnych użytkowników i ich zainteresowań.

Nasze Strony internetowe i wiadomości e-mail mogą również zawierać niewielkie, wyraźne obrazy graficzne znane jako sygnalizatory sieciowe. Sygnalizatory sieciowe pomagają nam identyfikować zachowania użytkowników, takie jak liczba użytkowników odwiedzających konkretne podstrony naszej Strony internetowej lub informacje, czy wysłane przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte lub czy użytkownicy podjęli działania na ich podstawie.

Ustawienie preferencji dotyczących plików cookie

Funkcja „pomocy” dostępna w większości przeglądarek informuje, jak wstrzymać akceptowanie nowych plików cookie przez przeglądarkę, jak uruchomić opcję powiadomień o otrzymanych nowych plikach cookie oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Można również wyłączyć lub skasować podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarek, takie jak pliki cookie Flash, zmieniając ustawienia dodatków lub odwiedzając stronę internetową producenta. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz na stronie: www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie można wyłączyć w powszechnie używanych przeglądarkach. Instrukcje znajdują się pod poniższymi łączami:

Aby uzyskać informacje na temat wyborów dotyczących reklam cyfrowych, odwiedź następujące witryny:

Korzystamy z funkcji Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Strony internetowej. Funkcję Google Analytics można wyłączyć tutaj: Google Analytics Opt-out Link.

Marketing bezpośredni

Jak wspomniano powyżej, możemy chcieć przekazywać użytkownikom informacje o istniejących i nowych produktach, usługach, rozwiązaniach, seminariach on-line, seminariach, targach i innych wydarzeniach, a także promocjach i ofertach, które mogą interesować użytkowników. Możemy również zapraszać użytkowników do udziału w badaniach marketingowych lub prosić o informacje zwrotne dotyczące naszych produktów, usług i rozwiązań. Taka korespondencja może być przekazywana w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie (telemarketing).

Uzyskamy zgodę użytkowników na stosowanie marketingu bezpośredniego poprzez opcję rejestracji tam, gdzie wymaga tego od nas obowiązujące prawo i będziemy śledzić zgody udzielone przez użytkowników.

Zadbamy o to, aby wszelkie bezpośrednie działania marketingowe lub badania marketingowe kierowane do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej uwzględniały proste środki umożliwiające użytkownikom rezygnację z otrzymywania takiej korespondencji elektronicznej. Na przykład, możemy umieścić w wiadomości e-mail łącze do „rezygnacji z subskrypcji” lub adres e-mail, na który można wysłać żądanie rezygnacji.

W takich przypadkach nie musimy usuwać wszystkich danych osobowych użytkownika z naszych baz danych, ale zapiszemy i zastosujemy się do zmienionych preferencji użytkownika w zakresie marketingu bezpośredniego.

Uzyskanie zgody użytkownika — preferencje dotyczące komunikacji

Użytkownicy mogą uzyskać wiele informacji o naszych produktach, usługach i rozwiązaniach bez podawania żadnych danych osobowych. Jednak w przypadku konkretnych usług, informacji i wydarzeń możemy prosić o podanie konkretnych danych osobowych. Dane te umożliwią nam dostarczenie użytkownikowi dodatkowych, istotnych informacji i mogą zostać użyte w innych celach opisanych w niniejszych Zasadach lub opisanych konkretnie w odniesieniu do danej usługi, informacji lub wydarzenia. Użytkownik otrzyma od nas łącze do niniejszych Zasad oraz możliwość konfiguracji swoich preferencji dotyczących komunikacji w naszym centrum preferencji (Preference Center).

Tam, gdzie wymaga tego obowiązujące prawo, będziemy prosić użytkowników o wyrażenie wyraźnej zgody na prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych online i elektronicznych oraz na używanie plików cookie. Tam, gdzie to wymagane, będziemy prosić użytkowników o wyrażenie wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkowników, zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Będziemy prosić o wyrażenie takiej zgody za pomocą formularza sieciowego lub drukowanego przeznaczonego do zbierania danych osobowych użytkownika i/lub przekazanego użytkownikowi w celu potwierdzenia rejestracji lub preferencji (na przykład, w przypadku działań off-line, takich jak targi, seminaria i inne wydarzenia).

W konkretnych przypadkach możemy też prosić użytkowników o potwierdzenie zgody za pośrednictwem łącza podanego w wiadomości e-mail (podwójna rejestracja).

Uznaje się, że wybierając lub dostosowując swoje preferencje w centrum Preference Center, użytkownik zarejestrował się i wyraził wyraźną zgodę na korzystanie z wybranych kanałów i form komunikacji oraz na dalsze zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami. Użytkownik może w dowolnym momencie odwiedzić centrum Communication Preference Center i wycofać zgodę.

Aby uzyskać łącze do naszego centrum Communications Preference Center, odwiedź stronę: Communications Preference Center.

Bezpieczeństwo informacji — transgraniczna wymiana danych

Wdrożyliśmy uzasadnione, oparte na ryzyku, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Niestety, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłu danych w Internecie, za pośrednictwem wiadomości e-mail i innych elektronicznych środków komunikacji. Nie możemy również zagwarantować bezpieczeństwa różnych metod elektronicznego przechowywania danych. Korespondencja elektroniczna, na przykład wiadomości e-mail, nie jest bezpieczna dopóki nie zostanie odpowiednio zaszyfrowana. Mimo iż staramy się chronić takie informacje, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych przekazywanych nam lub wymienianych informacji. Użytkownik niniejszym akceptuje nieodłączne ryzyko w zakresie bezpieczeństwa działań prowadzonych za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej i nie będzie obarczać nas odpowiedzialnością, chyba że naruszenie bezpieczeństwa nastąpiło w wyniku rażącego zaniedbania ze strony firmy Rockwell Automation, jej podmiotów powiązanych lub przedstawicieli.

Biorąc pod uwagę charakter naszej firmy, udostępniane nam informacje mogą być przechowywane i przekazywane do krajów, które oferują różne poziomy ochrony danych. Często dane osobowe, które wykorzystujemy w oparciu o niniejsze Zasady, znajdują się w aplikacjach i na serwerach w chmurze, które mogą być zlokalizowane na całym świecie. Możemy wykorzystywać i przechowywać dane osobowe użytkowników w dowolnym kraju, w którym znajdują się nasze biura. Przekazywanie danych osobowych z rejonu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do naszych obiektów na terenie USA odbywa się na podstawie międzyfirmowych umów transmisji danych, które spełniają obowiązujące wymogi prawa europejskiego w zakresie ochrony prywatności. Ponadto, gdy osoby trzecie spoza EOG udostępniają lub przekazują nam dane osobowe użytkownika, tam, gdzie jest to wymagane, podpisujemy z takimi osobami trzecimi umowy o przetwarzaniu danych osobowych i/lub standardowe klauzule umowne, spełniające obowiązujące wymogi prawa europejskiego w zakresie ochrony prywatności.

Zatrzymywanie danych

Dane osobowe użytkownika zatrzymujemy w naszych aktywnych systemach tak długo, jak długo użytkownik ma dostęp i korzysta z naszych Stron internetowych i usług lub kontaktował się z nami w trybie online lub offline w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz tak długo, jak długo możemy potrzebować informacji do celów opisanych w niniejszych Zasadach. Po tym okresie archiwizujemy dane osobowe użytkownika w bezpiecznym środowisku lub je usuwamy.

W przypadku, gdy użytkownik nie zaloguje się na naszych Stronach internetowych przez co najmniej dwanaście miesięcy, wyraża tym samym zgodę na trwałe usunięcie swoich kont i wszystkich powiązanych danych.

Możemy zachować i wykorzystywać dane użytkownika przez dłuższe okresy w zakresie niezbędnym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania spory i/lub wykonywania umów.

Łącza do innych stron internetowych

Nasze Strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych.  Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, warunki świadczenia usług, bezpieczeństwo i praktyki w zakresie ochrony prywatności tych stron. Użytkownik odwiedza i korzysta z takich łączy lub stron internetowych wyłącznie na własne ryzyko. Należy o tym pamiętać, opuszczając nasze Strony internetowe; zachęcamy również do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności, które są dostępne na innych odwiedzanych stronach internetowych.

Dostęp do, korekta lub usunięcie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności, użytkownikowi przysługują konkretne prawa w związku z posiadanymi przez nas danymi osobowymi, takie jak prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych i uzyskania dostępu do nich, prawo do korygowania swoich danych osobowych, prawo do odrzucenia lub ograniczenia konkretnych form przetwarzania, prawo do usunięcia swoich danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym.

Wiele naszych Stron internetowych (na przykład tych, na których użytkownik posiada zarejestrowane konto) umożliwia wgląd do przechowywanych danych osobowych, ich zmianę lub korektę oraz samodzielną dezaktywację rejestracji.

Użytkownik może również zażądać możliwości wykonania tych praw, kontaktując się z nami za pomocą funkcji „Kontakt z nami” lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na górze każdej strony w domenie rockwellautomation.com.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad lub sposobu postępowania z danymi osobowymi, skontaktuj się z naszym Biurem ds. ochrony prywatności (Privacy Office) pod adresem: 1201 South Second St., Milwaukee, WI 53204, USA, nr tel.: +1 414-382-3574 lub De Kleetlaan 12A, B-1831 Belgium, nr tel.: +32 2 663 06 00.

Zmiany w niniejszych Zasadach

Należy pamiętać, że możemy od czasu do czasu aktualizować lub zmieniać niniejsze Zasady. W takim przypadku zmienimy informację o ostatniej aktualizacji na dole niniejszych Zasad.  W przypadku znaczących zmian umieścimy również bardziej widoczne powiadomienie na naszej firmowej stronie internetowej. Regularne sprawdzanie tej strony pozwala na bieżąco zapoznawać się z informacjami, na temat tego jakie dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli ma to miejsce, udostępniamy je osobom trzecim.

Niniejsze Zasady zostały ostatnio zaktualizowane 24 maja 2018 r.