Loading

Systemy zarządzania jakością

Nasze zaangażowanie na rzecz obsługi i wyników klienta

Nasi pracownicy, dostawcy i partnerzy dbają o spójną obsługę naszych klientów. Nasze procesy są ze sobą powiązane, dlatego każdy może wpływać na jakość i na naszych klientów.

Skoordynowany system procesów, procedur, zapisów, zasobów i obowiązków określamy jako System Zarządzania Jakością Rockwell Automation. Definiuje on sposób wykonywania pracy, aby osiągnąć pożądane wyniki, zadowolić klientów oraz udoskonalić nasze procesy, produkty, usługi i rozwiązania.

W Rockwell Automation wierzymy, że najważniejszym miernikiem jakości jest zadowolony klient.


Zasady dotyczące jakości

Jakość to nasza kultura

Rockwell Automation dąży do zwiększenia produktywności swoich klientów. Wykorzystujemy naszą unikalną wiedzę i technologię, aby zrozumieć i konsekwentnie realizować ich potrzeby w zakresie automatyki przemysłowej i The Connected Enterprise.

Realizujemy wymagania klientów i innych interesariuszy, stawiając sobie, naszym dostawcom i partnerom wyzwanie polegające na ciągłym podnoszeniu jakości, upraszczaniu i zwiększaniu wartości procesów, produktów, usług i rozwiązań.


Certyfikaty

ISO 9001 i ANSI/ESD 2020

Nasz system jakości jest zgodny z normą ISO 9001. Nasze produkty i usługi są realizowane w procesach zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi wymogami normy ISO 9001 dotyczącymi zakupu, projektowania i produkcji. Zakłady Rockwell Automation są kontrolowane zgodnie z tymi standardami przez uznaną na całym świecie instytucję rejestrującą. Jak dowodzi ciągłość naszych zapisów, stale spełniamy lub przekraczamy wszystkie wymagania.

Zobacz certyfikaty
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Korzystając z doświadczenia branżowego, oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatykę.