Loading

Zgodność środowiskowa produktu

Zarządzanie aspektami środowiskowymi w opracowywaniu naszych produktów

Zgodność środowiskowa produktu

Rockwell Automation działa na rzecz realizacji misji zarządzania środowiskowego. W pełni stosujemy się do regionalnych, państwowych i miejscowych przepisów ograniczających użycie niektórych niebezpiecznych substancji do produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wspierając programy zgodności klientów, dążymy do zapewnienia łatwego dostępu do dokumentacji potrzebnej zarówno im, jak i odbiorcom końcowym.


Globalne podejście do potrzeb klienta

W Rockwell Automation stawiamy sobie za cel osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie globalnego systemu zarządzania ochroną środowiska. Ta podstawowa wartość jest integralną częścią wszystkich naszych działań i obejmuje w szczególności dążenie do eliminowania z produktów substancji niebezpiecznych. Ponadto wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, proaktywnie włączamy do naszych produktów i rozwiązań globalne wymagania środowiskowe dotyczące produktów.


Dyrektywy RoHS

Ogranicza stosowanie sześciu substancji niebezpiecznych przy projektowaniu różnych typów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wspiera dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), aby promować zbieranie i recykling e-odpadów.

Zgodność z dyrektywami RoHS-WEEE Unii Europejskiej Zgodność z chińskimi przepisami dotyczącymi RoHS Zgodność z koreańskimi przepisami dotyczącymi RoHS Zgodność z przepisami dotyczącymi RoHS obowiązującymi w stanie Kalifornia

Zasady dotyczące substancji chemicznych

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie substancji chemicznych

Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i stosowania substancji chemicznych pojedynczo, w mieszaninach lub w produktach oraz ich potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych Informacje na temat SVHC

Dyrektywa UE w sprawie baterii

Reguluje zawartość substancji niebezpiecznych oraz promuje zbiórkę i recykling baterii oraz akumulatorów w Unii Europejskiej.

Zgodność z przepisami dotyczącymi baterii

Substancje podlegające ograniczeniom

Firma Rockwell Automation wyeliminowała substancje podlegające ograniczeniom z wytwarzanych produktów, z wyjątkiem rtęci (Hg) w niektórych produktach zawierających wyświetlacze:

Zgodność z przepisami dotyczącymi rtęci (Hg) Zgodność z przepisami dotyczącymi fumaranu dimetylu (DMF) Zgodność z przepisami dotyczącymi polichlorowanego bifenylu (PCB) Zgodność z przepisami dotyczącymi azbestu

Certyfikacja produktu

Jesteśmy gotowi wykazać najwyższe standardy bezpieczeństwa użytkowania produktu i zgodności. Nasze certyfikaty i deklaracje są dostępne w bibliotece Literature Library; można je również znaleźć pod podanym łączem.

Zobacz certyfikacje naszych produktów

Katalog zgodności produktów

Zgodność z przepisami i wymogami środowiskowymi dotyczącymi produktów jest kluczowym elementem naszej odpowiedzialności i celów korporacyjnych oraz społecznych. W znalezieniu zgodności poszczególnych produktów pomaga nasze narzędzie do wyszukiwania w katalogu zgodności środowiskowej.

Skontaktuj się z nami w sprawie danych dotyczących zgodności środowiskowej
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.